NVO "CENTAR ZA AKADEMSKI INTEGRITET"

Đukanović: Bečić i Demokrate obmanuli javnost

Đukanović smatra da je "sramotno i za svaku osudu" to što Demokratska Crna Gora "koristi građanske proteste kako bi zaštitila svog diskreditovanog lidera"
7385 pregleda 35 komentar(a)
Mitar Đukanović, Foto: Balša Rakočević
Mitar Đukanović, Foto: Balša Rakočević
Ažurirano: 25.02.2019. 09:31h

Demokratska Crna Gora i Aleksa Bečić obmanuli su javnost iznošenjem neistina i tendencioznim citiranjem djelova izvještaja komisije za provjeru autentičnosti Bečićevog rada, koji je predat Vijeću Ekonomskog fakulteta UCG, a u čiji sadržaj, po njihovim riječima, nisu imali uvid, kazao je Mitar Đukanović, izvršni direktor NVO "Centar za akademski integritet".

Đukanović je kazao da je pomenuti izvještaj "trenutno najgore čuvana tajna na Univerzitetu Crne Gore" i da je NVO čiji je član imala priliku da ga pročita.

"Aleksa Bečić tvrdi da je „nalaz protivustavne i protivpravne Komisije pokazao da rad nije plagijat, da kako oni kažu softver nije adekvatna osnova za odlučivanje, a posebno u slučajevima retroaktivne primjene“. To nije istina. Na str. 14 svog izvještaja, Komisija navodi da se „dobijeni softverski nalazi [42% preklapanja teksta koji je ustanovio softver Ithenticate] ne mogu uzeti kao pouzdana osnova za odlučivanje“, što znači da, u njihovoj analizi (baš kao ni u našoj) rezultati softverske provjere nisu bili tretirani kao dokaz, več isključivo kao indikacija mogućeg plagijata. Kako je komisija analizirala te indikacije i koji je metod koristila u svojoj analizi detaljno je opisano u naredna tri paragrafa, na str. 15. izvještaja. Na kraju, komisija zaključuje da, „na bazi detaljne analize koju smo sproveli u II dijelu ovog Izvještaja (a koji se ilustrativno mogu vidjeti u Prilozima broj 1 i 3) utvrdili smo da se 7.494 riječi, odnosno 21.4% ukupnog obima magistarskog rada ne mogu smatrati autentičnim radom Kandidata jer predstavljaju tekst preuzet od drugih autora bez korektnog citiranja“ (str. 15). Drugim riječima, po mišljenju komisije, Bečić je doslovno, od riječi do riječi, prepisao (i.e. plagirao) 21.4% svog magistarskog rada", navodi Đukanović.

Nije istina, kako je rekao, ni da se plagijatom smatra samo rad sa minimum 30 odsto prepisanog materijala.

"Demokratska Crna Gora i njoj naklonjeni mediji sugerišu da se prepisivanje u obimu od 21.4% ukupnog akademskog rada ne može smatrati plagijatom, jer je za to neophodno minimum 30% prepisivanja. To nije istina. U članu br. 8 svoje Odluke o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore, Senat UCG jasno navodi da je akademski rad plagijat ako (1) „postoji bilo koji dio teksta koji je direktno preuzet od drugih autora bez navodnika i originalnog izvora“, ili ako (2) „kandidat ne navodi jasno djelove sopstvenih naučnih radova u master radovima ili doktorskim tezama“. Iz izvještaja komisije jasno je da Bečićev rad ispunjava uslove (1) i (2), iako je samo jedan uslov dovoljan za potvrdu plagijata", navodi Đukanović i dodaje:

"Aleksa Bečić tvrdi da smo „došli do toga da sam od sebe prepisivao, odnosno koristio svoj diplomski rad, a čak 20 odsto, koje se spominju, prema mišljenju [Komisije], citirani su nekorektno. Nijesu naveli šta je korektno, a šta nekorektno i u kom propisu to piše.“ To je istina. Zaista, komisija u svom izvještaju ne pojašnjava šta sve spada u korektno citiranje. Baš kao što ne precizira šta znači pojam „licencirani softver“. Pretpostavljamo da su pojašnjenja te vrste izostala zato što se od studenta magistarskih studija očekuje da razumije ove pojmove. Takođe, tačno je da se „došlo do toga“ da je Bečić sam od sebe prepisivao, zato što jeste – kao što komisija navodi na str. 15 svog izvještaja, „procenat diplomskog rada Kandidata koji je inkorporiran u njegov magistarski rad iznosi 98.4%“. To je autoplagijat, i činjenica da je Bečiću taj koncept stran govori o njegovoj nekompetentnosti."

Đukanović je kazao da NVO čiji je član nije imala namjeru da se oglašava do konačne odluke Senata Univerziteta Crne Gore.

"Nismo imali nikakvu želju da, bez prijeke potrebe, ulazimo u raspravu sa sagovornicima kojima su omiljeni pridjevi „monstruozni“ i „brutalni“, a omiljene imenice „hajka“ i „haranga“. Takođe, priznajemo da smo, minulih mjeseci, uspjeli da razvijemo izvjesnu želudačnu toleranciju na prepoznatljivi diskurs Demokratske Crne Gore – na njihov ogoljeni oportunizam, ispraznu demagogiju i neukusne floskule. Međutim, ovaj posljednji izlet niti želimo, niti smijemo da tolerišemo, jer su ovoga puta Bečićeve partijske kolege otišle su korak dalje i pokušale da njihovog lidera od odgovornosti zaštite zaklanjajući ga iza jedine stvari koja među opozicionim glasačima danas budi bezrezervnu podršku – iza građanskih protesta. Ovih dana, Bečićevi saradnici sugerišu da pozivanje Bečića na odgovornost znači rušenje protesta. U svijetlu trenutne političke situacije, ovakva manipulacija je nedopustiva", navodi Đukanović.

Smatra da je "sramotno i za svaku osudu" to što Demokratska Crna Gora "koristi građanske proteste kako bi zaštitila svog diskreditovanog lidera".

"Smatramo našom građanskom dužnošću da progresivni i emancipatorski karakter građanskog aktivizma zaštitimo od osvjedočenog prepisivača koji se protestima poštapa kako bi izbjegao suočavanje sa sopstvenom brukom", zaključuje Đukanović.