ODŠKRINUTA VRATA

Pregovori sa EU počinju skeniranjem stanja: Brisel će imati na stotine uslova

Hrvatska je prevela i pregovarala sa EU o preko 120.000 stranica zakona
0 komentar(a)
File i Lukšić, Foto: Savo Prelević
File i Lukšić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 13.10.2011. 18:08h

Crna Gora se približava Evropskoj uniji, pošto je Evropska komisija konstatovala da je spremna da počne pregovore o članstvu i preporučila šefovima država ili vlada članica EU da to odobre.

Komesar za proširenje Štefan File rekao je da bi u januaru mogla biti sazvana međuvladina konferencija (Crna Gora i EU), ako Evropski savjet u decembra odobri pregovore.

Drugim riječima, tada bi pregovori mogli da budu formalno otvoreni jer međuvladine konferencije su diplomatski format u kojem se otvaraju pregovori. Vode se po etapama i na kraju zatvore.

Skrining daje nalaz o tome gdje je Crna Gora usklađena s EU, gdje nije, a tamo gdje nije - o tome se pregovara

Onda bi EK trebalo par mjeseci da pripremi "Pregovarački okvir" dokument u kojem je opisan kompletan scenario pregovora. U njemu se objašnjava od čega se pregovori sastoje (35 poglavlja), zatim što je cilj pregovora (članstvo), ko su strane u pregovoru (zemlje članice i kandidatkinja, dakle ne EK), što će se u određenom poglavlju pregovorati...

Nakon što bude usvojen "Pregovarački okvir" pristupa se skriningu (skenera), kojim EK sprovodi dubinsku analizu usaglašenosti crnogorskih zakona sa pravom EU. Pravna tekovina EU (Aki) je ogromna i stalno raste. Hrvatska je prevela i pregovarala o preko 120.000 stranica zakona.

Usklađivanje sa EU

Skrining traje oko godinu. On daje nalaz o tome gdje je Crna Gora usklađena s EU, gdje nije, a tamo gdje nije - o tome se pregovara. Pregovara se o vremenskom okviru prilagođavanja pravilima EU, o izuzecima, rokovima... Cilj je da domaće zakonodavstvo i praksa budu usklađeni sa EU.

Prvi put do sada, centralno poglavlje pregovaračkog procesa za Crnu Goru i druge zemlje regiona kada počnu pregovore biće poglavlje 23

Ne mora se čekati cijelu godinu da bude gotov skrining, jer je neka poglavlja moguće otvoriti i dok traje skrining ostalih. Za vrijeme skrininga, određuje se da li Crna Gora za otvaranje poglavlja treba ispuniti neke uslove, koji se u žargonu nazivaju benčmark.

Neki su uslovi tehnički. Na primjer, otvorite tu i takvu kancelariju s tim i takvim ekspertima, neki su donošenje zakona, a neki su vrlo kompleksni. Takva poglavlja, od posve nepolitičnih, kao što je Sigurnost hrane; Fitosanitarni i veterinarski standardi, preko Slobodnog kretanja roba i kapitala do Pravosuđa i temeljnih ljudskih prava, zahtijevaće akcione planove. Brisel ima uslove i za otvaranje i za zatvaranje određenog poglavlja.

Prvi put do sada, centralno poglavlje pregovaračkog procesa za Crnu Goru i druge zemlje regiona kada počnu pregovore biće poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna ljudska prava.

Biće pripremljen akcioni plan, koji će sastaviti Crna Gora i EK. Pretpostavlja se da će se u prvom dijelu sastojati od postavljanja zakonske konstrukcije zdravog, efikasnog, evropskog pravosuđa. Kad Brisel procijeni da je taj posao gotov, tražiće se da Crna Gora stalno izlazi sa rezultatima i bilansom sprovođenja obećanog.

Preporučujemo za Vas