ZA POŠTOVANJE USTAVA

SNS predlaže rješenja o službenoj upotrebi srpskog jezika

Pitanja prava srpskog naroda u Crnoj Gori moraju se, smatra on, riješiti sveobuhvatno i sistemski a ne nikako od slučaja do slučaja i pojedinačno.
52 pregleda 0 komentar(a)
Momcilo Vuksanovic, Foto: Internet
Momcilo Vuksanovic, Foto: Internet
Ažurirano: 18.07.2011. 10:27h

Srpski nacionalni savjet (SNS) predložiće rješenja o službenoj upotrebi srpskog jezika i školovanja na srpskom jeziku za sve nastavne predmete, adekvatnoj procentualnoj zastupljenosti srpskog naroda u državnoj administraciji i zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.Predsjednik SNS Momčilo Vuksanović je rekao da je popis stanovništva u Crnoj Gori pokazao da nema većinskog naroda pa Ustav, koji je 2007.godine donesen više nego dvotrećinskom većinom, ne prepoznaje manjinske, odnosno većinske narode."Stoga bi svaki subjektivizam u određivanju manjinskih i većinskih naroda predstavljao kršenje najvišeg pravnog akta", kazao je Vuksanović na konferenciji za novinare.Prema njegovim riječima, najnoviji pokazatelji sa popisa stanovništva i nacionalne zastupljenosti u državnoj administraciji, daju za pravo srpskom narodu u Crnoj Gori da zahtijeva dosledno poštovanje ustavnih normi i potpunu ravnopravnost sa svim nacionalnim zajednicama. Pitanja prava srpskog naroda u Crnoj Gori moraju se, smatra on, riješiti sveobuhvatno i sistemski a ne nikako od slučaja do slučaja i pojedinačno.Vuksanović je najavio da će SNS organizovati 4. i 5. avgusta savjetovanje o kolektivnim pravima srpskog naroda u svijetlu rezultata popisa, na kojem će predložiti rješenja za obezbjeđivanje ravnopravnog statusa srpskog naroda sa drugim nacionalnim zajednicama.

Kako počelo, tako da se i završi

SNS traži da se srpskom narodu u Crnoj Gori u skladu sa međunarodnim standardima omogući korišćenje svih već dostignutih prava a prije svega školovanje na srpskom jeziku i važećim programima za sve nastavne predmete, koji ne mogu biti mijenjani bez saglasnosti predstavnika i organizacija srpskog naroda."Da se već započeto školovanje po postojećim programima za sve razrede osnovne i srednje škole završi u skladu sa istim, bez njihovih izmjena"."Da implementacija novih programa u skladu sa slobodnim opredeljenjem učenika i roditelja, na kojem će maternjem jeziku (srpskom, crnogorskom, bosanskom, hrvatskom ili albanskom) pratiti nastavu, otpočne od prvog razreda osnovne škole za 2011/12 školsku godinu«, kazao je Vuksanović.On navodi da, u okviru adekvatne zastupljenosti u državnoj administraciji, SNS zahtijeva da se ispune ustavne obaveze, koje se odnose na srazmjernu zastupljenost nacionalnih zajednica, u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne uprave i da se u potpunosti realizuju u naredne četiri godine."Da se u kalendarskoj 2012. godini postigao nivo srazmjerne zastupljenosti do 20 odsto u odnosu na procenat zastupljenosti u stanovništvu Crne Gore, u 2013. godini do 40 odsto, u 2014. godini do 70 odsto, a u 2015. godini do 100 odsto", naveo je Vuksanović.Prema njegovim riječima, odnos između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve trebalo bi riješiti u skladu sa kanonskim ustrojstvom pravoslavlja i ustavnim garancijama odvojenosti njihovih institucija."SNS prihvatiće i svako rješenje, koje će kroz eventualne izmjene ustava, garantovati nepovredivost stečenog prava srpskog naroda i potpunu ravnopravnost sa svim drugim nacionalnim zajednicama u Crnoj Gori", rekao je Vuksanović.

Preporučujemo za Vas