BAKOVIĆEV IZVJEŠTAJ

Ombudsman: U Crnoj Gori nema sistematskog kršenja ljudskih prava

Baković je kazao da Izvještaj, s obzirom na to da se prvenstveno temelji na pritužbama građana, ne daje potpunu sliku o stanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.
193 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 16.04.2011. 12:42h

U Crnoj Gori nema masovnog i sistematskog kršenja ljudskih prava, ali se poštovanje sloboda i prava građana od strane organa javne uprave ne može ocijeniti zadovoljavajućim, kazao je ombudsman Šućko Baković.U Izvještaju o radu ombudsmana u prošloj godini koji je dostavljen parlamentu, a u koji je agencija MINA imala uvid, navodi se da u Crnoj Gori i dalje ima pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava i sloboda, ali ne masovnog i sistematskog.Baković je kazao da Izvještaj, s obzirom na to da se prvenstveno temelji na pritužbama građana, ne daje potpunu sliku o stanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.Tokom prošle godine u radu ombudsmana bilo je 561 pritužba, od čega je 481 primjena u toj godini, a 80 prenesenih iz 2009.Od ukupnog broja pritužbi, postupak je okončan u 484 predmeta i to 420 iz prošle i 64 predmeta iz 2009. godine.Najviše pritužbi bilo je na račun rada državne uprave i sudova, a potom slijede javne službe, lokalne samouprave i policija.Od ukupnog broja novoprimljenih pritužbi - 412 su podnijeli pojedinci, 38 grupe građana, četiri pritužbe su bile anonimne, a 27 je ombudsman pokrenuo na sopstvenu inicijativu.U toku prošle godine, najviše pritužbi podnijeli su građani Podgorice - 192, a najmanje Šavnika, Žabljaka i Kolašina – po dvije.Od 484 predmeta po kojima je postupak okončan u prošloj godini, u 128 slučajeva postupak je okončan zbog nenadležnosti i nepostojanja procesnih pretpostavki, dok je 41 slučaj završen upućivanjem na druga pravna sredstva.Nakon sprovedenog ispitnog postupka okončano je 315 slučajeva ili 65 odsto od ukupnog broja pritužbi. Od toga broja, ombudsman je u 166 slučajeva utvrdio da nije bilo povrede prava.U 125 slučajeva je utvrđeno da postoji povreda prava, od kojih je u 96 povreda otklonjena u toku ispitnog postupka, pa je iz tog razloga postupak obustavljen.U preostalim predmetima povrede nijesu otklonjene u toku ispitnog postupka, pa je ombudsman u 25 slučajeva dao konačna mišljenja i uputio preporuke nadležnim organima za otklanjanje utvrđenih povreda prava, ostavljajući za to odgovarajuće rokove.U 22 slučaja postupak je obustavljen i to – u pet predmeta zbog toga što je nakon podnošenja pritužbi pokrenut sudski postupak, u sedam predmeta podnosilac pritužbe nije sarađivao u postupku, dok su u deset slučajeva podnosioci povukli pritužbe nakon podnošenja.Institucija ombudsmana, kao jedan od mehanizama za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana, u Crnoj Gori je uspostavljena 2003. godine.Zaštitnik podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu. Na zahtjev parlamenta, Vlada je dužna da se izjasni o godišnjem izvještaju o radu ombudsmana.

Preporučujemo za Vas