NE PIŠE SE DOBRO

Lukšić stao iza Katnića, Mugoši sve teže

Vlada je podržala Ministarstvo finansija (MF) u namjeri da spriječi opštine da prodaju, mijenjaju ili poklanjaju državnu imovinu, bez njene prethodne saglasnosti.
0 komentar(a)
Lukšić i Mugoša, Foto: Arhiva Vijesti
Lukšić i Mugoša, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 18.02.2011. 08:02h

Vlada je podržala Ministarstvo finansija (MF) u namjeri da spriječi opštine da prodaju, mijenjaju ili poklanjaju državnu imovinu, bez njene prethodne saglasnosti, što bi moglo pogoditi prvog čovjeka Podgorice Miomira Mugošu koji je jedini gradonačelnik koji se javno usprotivio Uputstvu za postupanje.

U tom uputstvu, ministar finansija Milorad Katnić upozorio je 28. januara sve predsjednike opština i lokalnih parlamenata da, bez prethodne saglasnosti vlade, ne smiju prodavati, mijenjati ili poklanjati državnu imovinu i da, prilikom podnošenja zahtjeva, moraju obrazložiti kako misle da potroše novac od prodaje.

Katnić ih je upozorio i na obavezu da se saglasnost vlade mora obezbijediti prije nego skupštine opštine donesu eventualne odluke o otuđenju državne imovine.

U zaključcima sa sjednice kabineta Igora Lukšića održane 3. februara u koje su “Vijesti” imale uvid, navodi se da Vlada zadužuje MF da “obezbijedi dosljednu primjenu Zakona o državnoj imovini i Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, shodno već proslijeđenom Uputstvu za postupanje, od 28. 1. 2011. godine, jedinicama lokalne samouprave, posebno u dijelu koji se odnosi na obezbjeđivanje prethodne saglasnosti vlade i namjenskog korišćenja sredstava od prodaje državne imovine”.

Katnić ih je upozorio i na obavezu da se saglasnost vlade mora obezbijediti prije nego skupštine opštine donesu eventualne odluke o otuđenju državne imovine.

Ko se pita?

Mugoša je, kao i prošle godine, predložio da se u dnevni red prve ovogodišnje sjednice Skupštine glavnog grada uvrsti Predlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u 2011, ali je šef tog parlamenta Raško Konjević odbio da to učini, obrazlažući da je takav akt u suprotnosti sa Zakonom o državnoj imovini, vladinom Uredbom i Uputstvom, koje je proslijeđeno opštinama.

Mugoša tvrdi da je osnov za donošenje te odluke, između ostalog, i član 29 Zakona o državnoj imovini, u kome piše da nepokretnim i pokretnim stvarima u državnoj imovini, na kojima određena svojinska ovlašćenja ima opština, raspolaže nadležni organ opštine, u skladu sa tim zakonom.

U Zakonu, ali i u Uredbi, navodi se da nadležni organi opštine, u ovom slučaju Skupština glavnog grada, ne može donositi odluke o raspolaganju (prodaja, razmjena, poklon) državnom imovinom, bez prethodne saglasnosti vlade.

Na pitanje “Vijesti”, kakve će konsekvence biti ako podgorički parlament usvoji odluku o raspolaganju državnom imovinom, na čemu insistira Mugoša, iz MF su odgovorili:

“Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini dodatno je precizirana odredba koja se odnosi na obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti vlade.

U Zakonu, ali i u Uredbi, navodi se da nadležni organi opštine, u ovom slučaju Skupština glavnog grada, ne može donositi odluke o raspolaganju (prodaja, razmjena, poklon) državnom imovinom, bez prethodne saglasnosti vlade.

Da bi nadležni organ opštine, Glavnog grada i Prijestonice, koji je u skladu sa zakonom i statutom određen za raspolaganje imovinskim pravima, donio odgovarajuću odluku o otuđenju imovinskog prava, u skladu sa Zakonom, neophodno je prethodnu saglasnost vlade obezbijediti prije donošenja odluke nadležnog organa.

Ukoliko se odluka o otuđenju imovinskih prava u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave donese bez saglasnosti vlade, to znači da ta odluka nije u skladu sa važećim zakonskim aktima i, samim tim, ne proizvodi pravno dejstvo.

U tom slučaju, MF neće predložiti vladi davanje saglasnosti na navedeno otuđenje imovinskih prava”.

Odluka prvo u opštini

Da Mugoša nema namjeru da posluša Katnića, može se naslutiti na osnovu jučerašnje izjave iz njegovog kabineta.

"Glavni grad će Ministarstvu finansija dostaviti zahtjev za prethodnu saglasnost za prodaju urbanističkih parcela ali nakon što Skupština glavnog grada donese odluku o raspolaganju za 2011.

To iz razloga zato što je Skupština zakonom ovlašćena da donosi opšte akte, a to je odlukom Ustavnog suda ocijenjeno kao ustavno i zakonito", kazao je Danilo Kalezić za Radio Antena M.