PAVLOVIĆ PODSJETIO DA JE PZP prije tri godine UOBLIČIO MODEL SUDSKOG SAVJETA

Vlast ne mari za savjete eksperata

Poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović kazao je da je ta partija prije tri godine, uoči izrade Ustava, jasno uobličila i predložila model Sudskog savjeta koji bi doprinio uspostavljanju profesionalnijeg sudstva.
0 komentar(a)
Ažurirano: 16.01.2011. 20:54h

On je reagovao na tvrdnje poslanika DPS-a Miodraga Vukovića koji je rekao da je predlog PzP-a o izboru nosilaca pravosudnih funkcija dvotrećinskom većinom u parlamentu politizovan, nedorečen i ne predstavlja dobru namjeru.

Pavlović je rekao da Vukoviću stručno-pravno mišljenje "definiše ekonomista Đukanović i Predsjedništvo DPS-a": "Tužno je što prije tri godine Vuković nije pogledao ni predlog PZP-a niti bilo koga od desetak stručnih ekspertiza eminentnih stručnjaka koje je tada angažovala naša partija".

PzP je 2007. predlagao da se članovi Sudskog savjeta biraju dvotrećinskom većinom u Skupštini, da većinu Savjeta čine sudije koje predlaže Generalna konferencija sudija kao i da parlament ne bi trebalo da ima bilo kakvu direktnu ulogu u postavljanju i razrješenju sudija.

„Mi smo uz pomoć stranih i domaćih eksperata napravili model Sudskog savjeta koji je za Venecijansku komisiju (VK) Savjeta Evrope bio prihvatljiv ali zbog kratkog roka koji su tada imali, nijesu mogli da daju detaljnije mišljenje o njemu“, kazao je Pavlović „Vijestima“.

Molbu za mišljenje o predlogu načina izbora Sudskog savjeta potpisali su tada potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović i lider PzP-a Nebojša Medojević. Pavlović je objasnio da je Venecijancima dat jedan dan da daju mišljenje jer je toliko vremena bilo ostalo do isteka roka za podnošenje amandmana na tekst Ustava.

“Pošto je za VK bio nerazuman rok, predstavnici DPS-a, PzP-a, SDP-a, BS-a, DUA, Albanske alternative i HGI potpisali su politički sporazum. Jedna od stavki u njemu je bila da će se, u saradnji sa VK, odmah nakon usvajanja Ustava, uspostaviti stalni monitoring primjene i funkcionisanja modela Sudskog savjeta predloženog Ustavom. Potpisnici su se saglasili da se pokrene procedura za izmjenu modela Sudskog savjeta na osnovu predloga PzP-a, ukoliko se, na osnovu analize rezultata monitoringa, predloženi model pokaže neefikasnim“, podsjetio je Pavlović.

To nije poštovano, iako je to bio uslov PzP-a da glasa za Ustav. Pavlović je kazao da se sada vidi da je PzP bio u pravu kada se radi o nedostaku modela koje je ugrađen u Ustav: “I da je zbog toga Crna Gora izgubila tri, četiri godine, a sudstvo se pretvorilo u ovo što je danas”.

PzP je predlagao i da Sudski savjet odlučuje o izboru, disciplinskoj odgovornosti, imunitetu i razrješenju sudija, predsjednika sudova i sudija porotnika na osnovu kriterijuma i u postupku predviđenim zakonom. Trebalo bi da ima jedanaest članova koje iz redova sudija, advokata, univerzitetskih profesora i drugih istaknutih pravnika bira Skupština dvotrećinskom većinom na osnovu kriterijuma i u postupku određenom zakonom.

PzP je 2007. predlagao da se članovi Sudskog savjeta biraju dvotrećinskom većinom u Skupštini, da većinu Savjeta čine sudije koje predlaže Generalna konferencija sudija kao i da parlament ne bi trebalo da ima bilo kakvu direktnu ulogu u postavljanju i razrješenju sudija