SASTANAK PREDSTAVNIKA VLADA JUGOISTOČNE EVROPE

Pažin: Borba protiv korupcije potreba i obaveza društva

Pažin je kazao da je efikasna borba protiv korupcije nezaobilazna dužnost svake zemlje koja želi da obezbijedi jednaka prava i mogućnosti za svoje građane i pravni sistem koji podstiče stvaranje nove ekonomske vrijednost
651 pregleda 4 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Zoran Pažin, Foto: Gov.me

Borba protiv korupcije je najprije potreba i obaveza društva, a tek onda potvrda pripadnosti Crne Gore zajednici modernih evropskih demokratija, poručio je ministar pravde Zoran Pažin na sastanku predstavnika Vlada jugoistočne Evrope (JIE) koji je organizovan u Podgorici.

Sastanak su organizovali Ministarstvo pravde i Sekretarijat Regionalne antikorupcijske inicijative povodom drugog kruga pregovara o Međunarodnom sporazumu o razmjeni podataka u svrhu verifikacije sadržaja imovinskih kartona javnih funkcionera.

Pažin je kazao da je efikasna borba protiv korupcije nezaobilazna dužnost svake zemlje koja želi da obezbijedi jednaka prava i mogućnosti za svoje građane i pravni sistem koji podstiče stvaranje nove ekonomske vrijednosti.

Zato je, kako je naveo, Crna Gora bez dileme podržala ovu vrijednu međunarodnu inicijativu.

"Uvjereni smo da će tješnja međunarodna saradnja, koja će biti obezbijeđena ovim međunarodnim ugovorom, doprinijeti našim naporima u izgradnji pravednog i bezbjednog društva, koje jasno osuđuje, efikasno sprječava i kažnjava svaki oblik korupcije“, kazao je Pažin.

Prema njegovim riječima, često se i borbi protiv korupcije govori u kontekstu pregovaračkog procesa o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

"Ipak, borba protiv korupcije je najprije potreba i obaveza našeg društva, a tek onda i potvrda naše pripadnosti zajednici modernih evropskih demokratija“, istakao je Pažin.

On je ocijenio da su u pravu autori nacrta sporazuma koji u njegovoj preambuli navode da korupcija predstavlja broblem i prijetnju za stabilnost demokratskih institucija, vrijednosti demokratije, pravdu, pravičnost i dobro upravljanje.

"Zato možemo reći da je odlučnost i intenzivna borbe protiv korucije mjerilo naše spremnosti i sposobnosti da zaštitimo, sačuvamo i unaprijedimo najveće vrijednosti našeg društva“, rekao je Pažin.

On je istakao da Vlada Crne Gore daje ne samo tehničko gostoprimstvo, već i punu političku podršku zaključenju ovog sporazuma.

"Uvjerena da bi taj okvir doprinio jačanju međuinstitucionalne i međuagencijske saradnje na regionalnom nivou, što bi predstavljalo prvi primjer ovakve vrste razmjene podataka, u cilju prevencije korupcije u Evropi“, dodao je Pažin.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Sreten Radonjić kazao je da je cilj sporazuma obezbjeđivanje direktne adfministrativne razmjene podataka o imovini javnih funkcionera između država potpisnica tog dokumenta.

Na taj način će se, pojasnio je Radonjić, omogućiti antikorupcijskim tijelima koja se bave provjerom izvještaja o prihodima i imovini da prošire opseg provjere i interesa javnih funkcionera i van granica država.

"Provjerom tačnosti i potpunosti podataka iz izvještaja, kao i utvrđivanjem mogućeg sukoba interesa, doprinosi se efikasnijem sistemu prevencije korupcije, kkao i podizanju ukupnog integriteta nosilaca javne funkcije“, kazao je Radonjić.

On je dodao da tako uspostavljeni okvir razmjene podataka doprinosi jačanju međuinstitucionalne i međuagencijske saradnje na regionalnom nivou.

Radonjić je kazao da ASK ima tehničke informatičke preduslove za primjenu tog sporazuma, imajući u vidu da se izvještaji o imovini podnose elektronski i javno su dostupni na internet stranici Agencije.

On je istakao da utvrđivanje teksta sporazuma ne znači okončanje tog procesa u cilju njegove potpune primjene.

"Neophodno je, takođe, uskladiti nacionalna zakonodavstva zemalja potpisnica sporazuma i uskladiti tehničke mogućnosti antikorupcijskih tijela koja će ga direktno primjenjivati kroz razmjenu podataka“, kazao je Radonjić.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav kazao da je Crna Gora, od kada je počela pregovore sa Unijom, ostvarila određeni napredak u borbi protiv korupcije.

On je rekao da su institucije ojačane i da je postignut određeni napredak u ostvarivanju rezultata.

"Vladavina prava mora ostati prioritet jer je korupcija raširena u mnogim oblastima i zabrinjava”, ocijenio je Orav.

Kako je naveo, javni funkcioneri imaju važnu ulogu i odgovornost da pokažu visok nivo transparenosti, integritet i dosljedno poštovanje etičkih principa.

On je kazao da Crna Gora ima istorijsku priliku da čvrsto ide kao EU.

“Na institucijama je da djeluju odlučno i ostvaruju opsežne i konkrente reforme u vladavini prava. Agencija za sprječavanje korupcije i njeni zaposleni u tome igraju glavnu ulogu. Dosta posla treba da se uradi i EU će vas u tome podržati”, poručio je Orav.

Predsjedavajući Regionalne antikorupcijske inicijative Todor Kolarov kazao je da se nada da će već danas okončati pregovore i dogovoriti datum potpisivanja sporazuma.

Današnji sastanak je posljednji u nizu političkih pregovora, koji bi trebao da dovede do potpisivanja Međunarodnog sporazuma tokom ove godine.

Osnovna svrha Međunarodnog sporazuma je sprječavanje i suzbijanje korupcije kroz jačanje međudržavne saradnje i direktnu administrativnu razmjenu podataka između strana Sporazuma.

Preporučujemo za Vas