SDP Budva: Moratorijum na stanogradnju da ostane na snazi

Opredjeljujući se za donošenje moratorijuma početkom 2017, kako dodaju, od zabrane gradnje izuzeli smo infrastrukturu, objekte za stanovanje građana, kao i klasične hotele, jer su ključni preduslov daljeg razvoja turizma
143 pregleda 2 komentar(a)
SDP logo, Foto: Sdp.co.me
SDP logo, Foto: Sdp.co.me
Ažurirano: 08.03.2018. 10:08h

Budvanski odbor SDP-a zalaže se da se produži odluka o moratorijumu na gradnju stanova i aprtmana za tržište na području detaljnih urbanističkih planova “Budva - centar “ I “Petrovac – centar”.

“Jedan od ključnih prioriteta predizbornog programa SDP bila je prostorno-urbanistička sanacija i održivo planiranje prostora, kroz suspenziju dva najznačajnija Dup-a, izradu sanacionih planova, zaustavljanje dalje devastacije prostora gradnjom stanova za tržište i zaustavljanje prodaje vrijednih lokacija. Produženje važenja Odluke o moratorijumu na gradnju stanova i apartmana za tržište, na području detaljnih urbanističkih planova Budva centar i Petrovac centar, predstavlja kontinuitet stava SDP i zato takvu odluku podržavamo.

Ovi prioriteti nisu novina u politici SDP-a na lokalnom nivou. Potpredsjednik opštine Jovo Zenović je početkom davne 2007., podnio ostavku na svoju funkciju, vidjevši za kakav model “planiranja” se zalažu koalicioni partneri iz DPS. Odbornici SDP nisu glasali za donošenje Dup-a Budva Centar. Glasali su protiv formiranja preduzeća Budva holding, zbog skrivene namjere za otimanjem prostora, a kasnije inicirali njegovo gašenje. SDP nije dozvolio gradnju velikog stambenog kompleksa na lokaciji stadiona na Lugovima, usprotivili smo se “valorizaciji” lokaliteta Kraljičina plaža.”, navodi se u saopštenju budvanskog SDP-u

Opredjeljujući se za donošenje moratorijuma početkom 2017., kako dodaju, od zabrane gradnje izuzeli smo infrastrukturu, objekte za stanovanje građana, kao i klasične hotele, jer su ključni preduslov daljeg razvoja turizma.

Međutim, u vezi sa donošenjem moratorijuma, sada je problematična činjenica da važeći propisi relativiziju smisao moratorijuma. Naime, Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl.list CG” br. 2/18 od 10.01.2018.godine) prepoznaje kondo i mješoviti model poslovanja. Članom 96 tačka 2 ovog zakona predviđeno je da smještajne jedinice u hotelu sa mješovitim modelom poslovanja, mogu biti predmet pojedinačne prodaje uz mogućnost opcionog izdavanja na dobrovoljnoj osnovi, a procenat smještajnih jedinica namijenjenih prodaji ne može prelaziti 50% ili čak 60% ukupnih smještajnih kapaciteta hotela. Ovakav propis omogućava investitorima, da u okviru hotela izgrade maksimalnih 60% stambeno-apartmanskih kapaciteta namijenjenih prodaji na tržištu. Produžetak važenja moratorijuma iz koga su izuzeti svi hoteli, što je bio slučaj do sada, potpuno bi obesmislio zabranu gradnje.

"Napominjemo da je Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Budva, u članu 9 stav 3 predviđeno da ,ukoliko je dio hotela sa komponentama stambenih , poslovnih , apartmanskih i sličnih jedinica, za taj dio objekta će se naknada za komunalno opremanje obračunati kao za tu namjenu, a ne kao za hotele, što je norma koja obezbjeđuje pravičnost naplate naknade, ali nije u funkciji ograničavanja ili zabrane stanogradnje”, naglašavaju u SDP-U.

Ukazuju na nedostatke u važećoj Odluci o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva, u dijelu (član 9 tačka 5) koji omogućava da se za igradnju objekata tipa apart-hotel, kondo-hotel i garni-hotel, turističke vile, moteli, pansioni , apartmani turističkih apartmana plate komunalije sa koeficijentom 0,80, a koeficijent za stambene i stambeno-poslovne objekte površine preko 1500 m2 iznosi 1,50. Ovakve odredbe stvaraju prostor za manipulaciju i zloupotrebu u praksi.

“Naime, umjesto izgradnje apartmana u svrhu turizma, u praksi se grade stanovi za tržište, investitor plaća znatno manje komunalija, a budžet opštine biva značajno oštećen.Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj treba takve projekte da prepozna, uoči razliku između turističkih apartmana i stambenih jedinica, definiše njihovu stvarnu namjenu i adekvatno ih pripremi za naplatu naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta.

"Zato smatramo da je neophodno izvršiti provjeru stanja na terenu, kako bi se jasno utvrdilo da li su investitori koji su prijavili gradnju koja omogućava olakšice i umanjenja u plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaista izgradili objekte namijenjene turizmu, ili se radi o stanovima namijenjenim za prodaju na tržištu. SDP je saglasan da se donese Odluka o produženju moratorijuma, sa napomenom da se zabrana ne odnosi na hotele koji neće poslovati po kondo ili mješovitom modelu poslovanja, dakle na hotele bez komponenti stambenih, apartmanskih i sličnih jedinica, porodičnih kuća do 500 m2 i infrastrukture. Takođe, zahtijevamo i izmjene važeće Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine Budva, u dijelu koji normira koeficijente za obračun komunalija za različite objekte namijenjene turizmu, na način da ih preciznije definiše ili da ih izjednači sa stambeno-poslovnim objektima”, zaključuje se u saopštenju.