DOBILI USLOVNO MIŠLJENJE DRI

Prekoračili limit za izbore u Ulcinju

Revizijom je utvrđeno da je Partija isplatila troškove za prevoz, dnevnice i troškove pomoći zakupa u iznosu od 10.290 eura na osnovu neadekvatne ili nepotpune dokumentacije
1344 pregleda 0 komentar(a)
Ukazali na finansijske i administrativne kapacitete resore Zenke, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević, Savo Prelević
Ukazali na finansijske i administrativne kapacitete resore Zenke, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević, Savo Prelević

Demokratska unija Albanaca (DUA) je za troškove izborne kampanje za lokalne izbore u Ulcinju potrošila 3.684 eura više od iznosa koji je dozvoljen Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Državna revizorska institucija (DRI) je partiji Mehmeda Zenke dala uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti za 2018. godinu.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da partija nije sve finansijske i druge radnje uskladila u svim materijalno značajnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za reviziju.

“Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o računovodstvu, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru koja reguliše oblast službenih putovanja, Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje”, piše u izvještaju. Utvrđeno je da partija nije isplaćivala troškove dnevnica u iznosu od 12.775 eura, shodno Uredbi o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, jer nijesu sačinjavani putni nalozi, nije se poštovala Uredba u dijelu iznosa dnevnica...

Revizijom je utvrđeno da je Partija isplatila troškove za prevoz, dnevnice i troškove pomoći zakupa u iznosu od 10.290 eura na osnovu neadekvatne ili nepotpune dokumentacije: “Dio navedenih troškova u iznosu od 9.500 eura isplaćen je gotovinski, a troškovi u iznosu od 790 eura isplaćeni su preko žiro-računa. Nedostaju dokazi o nastanku troškova prevoza, o preuzimanju gotovine za troškove zakupa i dnevnica i zahtjevi za troškove pomoći...”

Revizijom je utvrđeno da partija u poslovnim knjigama ne obezbjeđuje evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava, osim od opštine Ulcinj. Partija, navodi se, nije evidentirala potraživanja od Glavnog grada, Gradske opštine Tuzi i opštine Gusinje. DRI je utvrdila da je tokom 2018. godine plaćen samo dio poreskih obaveza na zarade i ugovorene naknade dok je preostali dio, koji se odnosi na 2018. godinu plaćen u 2019. godini. 

Preporučujemo za Vas