Dvije godine bez ključnog plana razvoja

Pljevlja: Traže smjenu Golubovića zbog nepoštovanja zakona

Prethodni strateški plan važio je za period od 2013. do 2018. godine, a Opština je bila dužna da pripremi i Ministarstvu ekonomije dostavi Godišnji izvještaj o sprovođenju najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu
1378 pregleda 0 komentar(a)
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan, Goran Malidžan
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan, Goran Malidžan
Ažurirano: 14.03.2020. 18:15h

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović nije u zakonskom roku lokalnom parlamentu dostavio Strateški plan razvoja Opštine Pljevlja za period od sedam godina, iako mu je to bila zakonska obaveza.

To tvrde u Demokratskoj Crnoj Gori, čiji su odbornici podnijeli predlog dopune dnevnog reda sjednice lokalnog parlamenta, kojima traže da Skupština usvoji zaključke i u roku od pet dana održi novu sjednicu i pokrene postupak razrješenja Golubovića sa mjesta predsjednika Opštine, ukoliko u roku od 15 dana od usvajanja zaključaka ne dostavi lokalnom parlamentu ovaj dokument.

Sjednica lokalnog parlamenta treba da se održi 20. marta.

“Zakonom o regionalnom razvoju utvrđena je obaveza nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da, na predlog odgovornog lica u organu lokalne samouprave, donese strateški plan razvoja na period do sedam godina. Riječ je o dokumentu regionalnog razvoja kojim se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orjentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj, a koji dokument mora biti usklađen sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore”, navode Demokrate u predlogu za dopunu dnevnog reda.

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine, u nadležnosti predsjednika Opštine je podnošenja predloga Strateškog plana razvoja, dok je za njegovo donošenje nadležan lokalni parlament.

Prethodni strateški plan važio je za period od 2013. do 2018. godine.

“Strateški plan razvoja za naredni vremenski period, i pored protoka vremena duže od dvije godine, Skupština opštine nije donijela, niti je predlog tog strateškog dokumenta od predsjednika Opštine dostavljen skupštini na razmatranje i donošenje. Saglasno Zakonu o regionalnom razvoju, Opština je bila dužna da pripremi i Ministarstvu ekonomije dostavi Godišnji izvještaj o sprovođenju Strateškog plana najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu. Jasno je da podatke o realizaciji razvojnih projekata u funkciji sprovođenja Strateškog plana za 2018. godinu, Opština nije mogla dostaviti Ministarstvu, niti će isto moći uraditi ni za 2019. godinu, jer Strateški plan Opštine za taj vremenski period nije donesen”, navodi se u dokumentu.

Odbornici onemogućeni da odrede prioritete razvoja

Značaj donošenja Strateškog plana razvoja Opštine Pljevlja, ističu odbornici Demokrata, u cilju utvrđivanja strateških ciljeva razvoja sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, nalagali su obavezu njegovog blagovremenog donošenja. Riječ je o krovnom razvojnom dokumentu Opštine Pljevlja, čije ostvarivanje mora pratiti odgovarajuća prostorno-planska dokumentacija.

“U postupku izrade Strateškog plana razvoja opštine za navedeni vremenski period, predsjednik Opštine Igor Golubović, u izuzetno dugom vremenskom periodu ispoljio je krajnje neodgovoran odnos, na štetu planskog razvoja Pljevalja. Postupajući na navedeni način, onemogućio je odbornike SO da donošenjem strateškog plana razvoja opštine odrede ciljeve i prioritete njenog razvoja. Na taj način strateške razvojne prioritete opštine Pljevlja, umjesto Skupštine, neovlašćeno, suprotno zakonu određivao je predsjednik Opštine. Stekli su se uslovi da Skupština opštine da posljednji rok predsjedniku Opštine da Skupštini dostavi predlog Strateškog plana razvoja opštine za period od 2020. do 2025. i da u slučaju nepoštovanja roka pokrene postupak njegovog razrješenja”, navode odbornici Demokrata u obrazloženju dopune dnevnog reda sjednice SO.