podnijete prijave protiv četvorice poslanika

Tužioci dijele pravdu i u parlamentu

Poslanici uživaju imunitet za riječi u Skupštini, tužilaštvo bez objašnjenja kako ih goni
9696 pregleda 11 komentar(a)
Tužilaštvo i policija tvrde da su pozivali na otpor: Poslanici DF-a, Foto: Savo Prelević
Tužilaštvo i policija tvrde da su pozivali na otpor: Poslanici DF-a, Foto: Savo Prelević

Poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Predrag Bulatović i njihov kolega iz Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović nijesu dobili nikakav dokument i ne znaju kakva im kazna prijeti jer su, kako smatra tužilaštvo i policija, prekršili odluke koje su donijete zbog sprečavanja epidemije virusom kovid, potvrđeno je “Vijestima”.

Iako Ustav Crne Gore i sudska praksa, kao i evropski standardi propisuju da poslanici uživaju iminitet, posebno za izgovoreno u Skupštini, protiv njih je napisana krivična prijava.

Iz Uprave policije juče nijesu objasnili osnov za krivičnu prijavu protiv poslanika za izgovorenu riječ u Skupštini, upućujući “Vijesti” na Osnovno tužilaštvo u Podgorici. Iz te pravosudne institucije najavili su da će danas pojasniti.

Policija je prije dva dana saopštila da je podnijela krivične prijave protiv trojice poslanika DF-a zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pozivanje na otpor i poziva građanima da se okupe u što većem broju na litiji u Nikšiću 12. maja. Protiv Danilovića je prijava podnijeta zbog protestne šetnje u tišini, a policija je objasnila da je prekršio mjere o zabrani okupljanja koje formalno još traju zbog epidemije.

Predsjednik skupštinskog Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja (DPS) kazao je “Vijestima” da nema nikakve informacije da li su podnijete krivične prijave protiv poslanika.

“U svakom slučaju, Tužilaštvo i nadležni organi neka se bave tim stvarima, a ne Administrativni odbor,” kazao je Škrelj, koji je na čelu odbora koji treba da se izjasni o skidanju iminiteta poslanicima kada dobije takav zahtjev ODT Podgorica. Za sada zahtjeva, kako je potvrdio poslanik DPS, nema.

Kada je ranije uhapšen poslanik DF-a Nebojša Medojević Apelacioni sud je u presudu tumačio kao Ustavnu odredbu, navodeći da se “...imunitet odnosi samo na izjave učinjene u zakonodavnom radu poslanika, odnosno... od momenta otvaranja pa do zaključenja sjednice Skupštine, a ne odnose se na izjave - tvrdnje učinjene prije i poslije sjednice Skupštine, odnosno nevezano za sam rad Skupšine”.

Predsjednica Vijeća bila je sutkinja Radmila Mijušković, a članovi Milić Međedović i predsjednik Apelacionog suda Mušika Dujović.

U Ustavu Crne Gore piše da poslanik uživa imunitet i da se protiv njega ne može pokrenuti krivični postupak, ni odrediti pritvor bez odobrenja Skupštine. Izuzetak je jedino ako je zatečen u vršenju krivičnog djela koje je kažnjivo zatvorom iznad pet godina.

Advokat Dražen Medojević koji zastupa funkcionere DF-a rekao je da tužilaštvo nije dostavilo nikakav dokument i da ne zna za šta su osumnjičena trojica poslanika. On je takođe kazao da poslanici ne mogu biti inkriminisani za izrečeno mišljenje.

“Nigdje ne vidim otpor na koji oni navodno pozivaju,” rekao je Medojević. On je potvrdio da policija ne može pisati krivične prijave bez konsultacija sa tužiocem, koji rukovodi postupkom.

Iz UP-a su prije dva dana saopštili da je “postupajući po nalogu nadležnog tužioca podnijela krivične prijave protiv tri lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pozivanje na otpor”.

“Naime, 6. maja 2020., poslanik Skupštine A. M. je prilikom svog izlaganja u plenarnoj sali Skupštine pozivao građane da se okupe u što većem broju na litiji u Nikšiću 12. maja. Poslanik M. K. je u izlaganju zahtijevao od mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da takođe pozove građane da se okupe na litiji u Nikšiću u što većem broju. Osim toga, i poslanik P. B. je prilikom izlaganja 7. maja pozvao mitropolita i episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, kao i Episkopski savjet, da nastave sa litijama. Na ovaj način su, kako se sumnja, A. M., M. K. i P. B. izvršili krivično djelo pozivanje na otpor i kao i na nepoštovanje naredbe Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja”, objavila je policija.

Goran Danilović je za prijavu protiv njega saznao, kako je rekao ranije, iz medija. On je juče kazao “Vijestima” da će angažovati advokata onoga trenutka kada bude pozvan u Tužilaštvo. To će, kako je rekao, uraditi u konsultaciji sa stranačkim prijateljima od kojih su mnogi, bez ikakve krivice, takođe dobili krivične prijave.

“Za sada, samo zato što su šetali istu noć kada i ja, na istoj ili sličnoj maršuti, desetak ljudi je saslušavano i protiv njih će biti pokrenut identičan postupak. Nažalost, koliko znam pokrenute su prijave i protiv mladića koje ne poznajem i nisam uopšte znao da su koristili svoje pravo na šetnju te večeri”, rekao je Danilović.

Blažić: Imunitet nastao u Engleskoj kako se poslanici ne bi hapsili jer kritikuju kralja

“Imu­ni­tet je u svim sa­vre­me­nim de­mo­krat­skim si­ste­mi­ma op­šte­po­znat in­sti­tut na­stao još u En­gle­skoj u pro­ce­su ja­ča­nja par­la­men­ta u od­no­su na mo­nar­ha ko­jim se spr­e­ča­va­lo da po­sla­ni­ci bu­du li­še­ni slo­bo­de u slu­ča­je­vi­ma ka­da su kri­ti­ko­va­li kra­lja i nje­go­ve bli­ske dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke”, objasnio je ranije u autorkom tekstu u listu “Dan” profesor Đorđe Blažić.

“U Za­ko­nu o pra­vi­ma iz 1698. bi­lo je pro­pi­sa­no da slo­bo­da go­vo­ra u par­la­men­tu ne smi­je bi­ti sank­ci­o­ni­sa­na ni­ti ospo­re­na na su­du ili mje­stu van par­la­men­ta. U Fran­cu­skoj imu­ni­tet je usta­no­vljen u re­vo­lu­ci­o­nar­nim do­ga­đa­ji­ma 1789. ka­da je Skup­šti­na usvo­ji­la za­kon o par­la­ma­ne­tar­noj neo­d­go­vor­no­sti po­sla­ni­ka i na taj na­čin se od­u­pr­la za­htje­vu Lu­ja XVI da skup­šti­na pre­sta­ne sa ra­dom. Ustav Crne Gore čla­nom 86 ta­ko­đe ure­đu­je in­sti­tut imu­ni­te­ta (neo­d­go­vor­no­sti),” objasnio je profesor.

Mandić: Ne interesuju me njihove lažne optužbe

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je “Vijestima” da ga ne interesuju “njihove prijave i lažne optužbe”.

“Ja imam samo obavezu prema svojim glasačima, srpskom narodu i SPC”, kazao je on. Bulatović i Knežević nijesu komentarisali prijetnje krivičnim gonjenjem.

Preporučujemo za Vas