Korupcija i kovid bez konkurencije među prioritetima

Nova vlada bi odmah trebalo da se uhvati u koštac sa reformom tužilaštva i policije, da jača institucije i ukupne slobode građana, smatraju predstavnici NVO sektora

54051 pregleda 77 reakcija 17 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Prioriteti nove vlade treba da budu borba protiv korupcije, reforma tužilaštva i policije, jačanje institucija i ukupnih sloboda građana, smatraju predstavnici nevladinog sektora koji su o tome razgovarali sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem.

O tome šta bi nova izvršna vlast trebalo odmah da mijenja sa Krivokapićem su, kako su potvrdili “Vijestima”, razgovarali predstavnici Instituta alternativa (IA), Građanske alijanse (GA), Centra za građansko obrazovanje (CGO), Centra za razvoj nevladinih organizacija. Da li je još neko pozivan, iz Krivokapićevog tima nijesu odgovorili dok su iz dijela NVO kazala da razgovora nije bilo.

Više sagovornika “Vijesti” reklo je da su kandidati za ministre dostavili mandataru svoje viđenje prioriteta i već imaju neformalne sjednice na kojima razmatraju šta treba raditi kada se zvanično oformi nova vlada.

Mandatar je već pripremio plan budućih reformi koji će biti pretiočen u ekspoze. On bi tri dana prije sjednice Skupštine, koja je zakazana za 2.decembar, trebalo da dostavi taj dokument i sastav nove vlade koja će imati 12 ministarstava. Još nije poznato ko će biti ministar unutrašnjih poslova, nakon što se povukao Nikola Terzić. Predlog mandatara je da Ministarstvo odbrane preuzme Dritan Abazović (URA), koji će biti i zamjenik premijera, ako dobije političku podršku.

Izvršna direktorica CRNVO Ana Novaković Đurović objasnila je da je u pitanju bio sastanak upoznavanja i predstavljanja rada organizacija, bez detaljne analize stanja u različitim oblastima.

“Izrazili smo očekivanje da nova Vlada uspostavi drugačiji odnos prema nevladinom sektoru od odlazeće, da pokaže otvorenost i spremnost za kritiku i uključivanje predstavnika NVO u procese donošenja odluka. Takođe, izrazili smo očekivanje da je to samo prvi susret, te da će članovi vlade imati redovnu praksu susreta sa nevladinim sektorom”, rekla je Novaković Đurović za “Vijesti”.

Novaković Đurović
Novaković Đurovićfoto: Savo Prelević

Krivokapićev kabinet, kako je dodala, ima previše zadataka i nagomilanih problema ispred sebe, u brojnim oblastima, ali ekonomska stabilizacija, brza i adekvatna reakcija na epidemiološku situaciju i borba protiv korupcije bi sada mogli biti u vrhu prioriteta.

NVO ohrabrene spremnošću za saradnju: Krivokapić
NVO ohrabrene spremnošću za saradnju: Krivokapićfoto: Luka Zeković

Predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk za “Vijesti” je prenio da su mandataru sugerisali da se za javnost otvore sve transakcije iz budžeta, uključujući budžetsku rezervu kako bi se konačno saznalo kako se ona trošila ranijih godina.

Muk kaže da u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije ključni prioritet nove vlade treba da bude reforma tužilaštva, naročito Specijalnog (SDT), kao i Specijalnog policijskog odjeljenja i ukupna reforma policije, što će zahtijevati kadrovsku reformu, osnaživanje integriteta i odgovornosti.

“Mora se sprovesti postupak vjerodostojne provjere veza tužilaca i policajaca sa kriminalnim strukturama, provjera njihove imovine i objektivno utvrditi njihovi individualni rezultati rada”, naveo je Muk.

Smatra da u oblasti reforme javne uprave treba obezbijediti uslove za depolitizaciju i profesionalizaciju kroz izmjene zakonskog okvira u oblasti radnih odnosa i zarada, dosljednu primjenu novih rješenja i optimizaciju.

“To, između ostalog, podrazumijeva poboljšanje provjere sposobnosti i proširenje opsega i procedura za zapošljavanje novog kadra na one djelove javnog sektora na koje se sada primjenjuju samo labava pravila iz opštih propisa o radu. Proces optimizacije javne uprave ne treba da bude kratkoročno deklarativno opredjeljenje, već treba da bude ugrađen u osnove kadrovskog planiranja i upravljanja ljudskim resursima, dok reforma sistema zarada u javnom sektoru podrazumijeva ujednačavanje, više transparentnosti i efektivniji nadzor. Mi se snažno zalažemo za depolitizaciju rukovodnih mjesta u sektoru obrazovanja i zdravstva”, kazao je Muk.

Stevo Muk
Stevo Mukfoto: Savo Prelević

Viša pravna savjetnica u CGO Snežana Kaluđerović rekla je da se mandatar pozitivno odredio prema doprinosu NVO i naglasio otvorenost njegove vlade za saradnju.

„Cijenimo što je mandatar u NVO prepoznao kako je sam rekao ‘korektivni, takozvani četvrti stub’ u društveno-političkoj strukturi“, a naš predstavnik je ukazao da će CGO nastaviti insistirati na principima za koje se zalaže u svom radu kroz ključne programske oblasti, a prije svega u obrazovanju, evropskim integracijama, vladavini prava i aktivnom građanstvu. U tom kontekstu, dali smo svoje viđenje nekih od izazova u ovoj oblasti koji zahtijevaju hitno adresiranje i dobili uvjeranja da će to biti pomno analizirano. Takođe, u nizu predloga koji se odnose na prekid sa lošim praksama, mandatar je rekao da će tu doći do značajnih promjena, poput recimo načina izbora direktora škola i ukupnog zapošljavanja po zaslugama“, kazala je Kaluđerović.

Kaluđerović
Kaluđerovićfoto: CGO

Ona je dodala da su na sastanku predstavnici CGO napomenuli i da u ovim novim okolnostima ostaju na istom kursu, da će pratiti rad donosilaca odluka sa konstruktivnim i kritičkim pristupom.

Predsjednik GA Boris Raonić rekao je za “Vijesti” da im je mandatar na sastanku polovinom prošlog mjeseca predstavio program nove vlade.

“Sami čin sastanka u tako ranoj fazi je ohrabrujući, kao i njegova iskazana spremnost za dobru saradnju sa NVO sektorom. Naše mišljenje o prioritetima nove vlade je spremno i biće učinjeno javnim odmah po izboru nove vlade i zasniva se najviše na izvještaju Evropske komisije, kao i našim istraživanjima, a sve u oblastima kojima se GA bavi”, kazao je Raonić.

Raonić
Raonićfoto: Boris Pejović

On smatra da u ovoj fazi prioritet ne bi trebalo da bude reforma javne uprave, već departizacija, kao i pitanja koja se tiču jačanja institucija i ukupnih sloboda građana.

“U tom smislu raduju obećanja o lustraciji, reformi sektora bezbjednosti, koje treba da vodi do jake kontrolne funkcije tajne policije, otvaranja arhiva političke policije, kao i revizije privatizacije”, naveo je Raonić.

Ukinuti privilegije za funkcionere i neopravdana ograničenja pristupa informacijama

Stevo Muk kaže da je potrebno unaprijediti transparentnost javnog sektora na svim nivoima kroz izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i tajnosti podataka, otvaranje podataka i veće korišćenje digitalnih alata. Prioritet mora biti ukidanje neopravdanih ograničenja pristupa informacijama i proširivanja opsega obaveznog proaktivnog objavljivanja informacija.

“Potrebno je unaprijediti odgovornost javne uprave na svim nivoima, počev od reforme institucije zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore sa ciljem smanjenja izdvajanja za sudske sporove protiv državnih organa”, kazao je Muk.

Smatra da treba stvoriti uslove za sprečavanje korupcije i zloupotrebe javnih resursa, između ostalog, i ukidanjem neopravdane i netransparentne raspodjele privilegija (stanova za funkcionere), konačnim uspostavljanjem funkcionalnog elektronskog registra državne imovine i efektivnijom kontrolom javnih nabavki.

Milovac: Izmjena antikorupcijskih zakona, kriminalizacija nezakonitog bogaćenja

Direktor Istraživačkog centra MANS-a Dejan Milovac za “Vijesti” kaže da će imati konkretne predloge po ministarstvima jednom kad se vlada oformi.

Milovac
Milovacfoto: Savo Prelević

“Ono što će biti prioritet za nas jeste Zakon o slobodnom pristupu informacijama i generalno povećanje transparentnosti, izmjene antikorupcijskih zakona, uključujući i kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja, kao i reforma pravosuđa”, naveo je Milovac.