SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Ševaljević i Kovačević potpredsjednici Opštine Kotor

Verifikovani mandati novim odbornicima - Vido Drašković (Za liberalni Kotor – Andrija Pura Popović – Liberalna partija), Milica Ljutić i Mladen Donković ( Za Kotor – za Crnu Goru – DPS Milo Đukanović) i Marija Bernard sa izborne liste "Vladimir Jokić – Kotor je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crna Gora"

3921 pregleda 1 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Radio Kotor
Sa sjednice, Foto: Radio Kotor

Nebojša Ševaljević (Građanski pokret URA) i Siniša Kovačević (Za budućnost Kotora) novi su potpredsjednici Opštine Kotor, odlučeno je na zasijedanju gradskog parlamenta.

Kako prenosi Radio Kotor, prethodno su usvojeni predlozi odluka o davanju saglasnosti na rješenja predsjednika Opštine o razrješenju Nenada Vukadinovića funcije potpredsjednika Opštine i o razrješenju Sonje Seferović funkcije potpredsjednice Opštine.

Ševaljević se zahvalio na povjerenju i kazao da će "funkciju obavljati u skladu sa zakonom i u interesu grada Kotora".

"Izabran sam na osnovu predloga Građanskog pokreta URA i ovo jeste politička funkcija, ali će svakako moja kancelarija biti otvorena za sve naše sugrađane i trudiću se da im pomognem koliko god je to u mojoj moći", rekao je Ševaljević.

Kovačević je kako je naveo rekao da će se truditi da opravda.

"Prije svega zahvaljujem koaliciji “Za budućnost Kotora” koja me kandidovala na mjesto potpredsjednika Opštine. Moj motiv za bavljenjem politikom je želja da dam doprinos vraćanju našeg grada onamo gdje istorijski, ekonomski, kulturološki i geografski pripada. Kotor je bio i ostaće grad jer je centar Boke. Grad kulture, arhitekture i umjetnosti. Grad različitosti i tolerancije", rekao je Kovačević.

On je, kako prenosi Radio Kotor, dodao da Boka Kotorska kao regija mora bolje da se pozicionira u državi, regionu i Evropi kako bi na najbolji način iskoristila potencijale koje ima.

"Što prije je potrebna izrada strategije razvoja grada. Moramo imati jasne ciljeve urbanističkog, ekonomskog i kulturnog razvoja Kotora. Potrebno je napraviti mobilizaciju svih snaga u gradu i povratiti pokretačku energiju jer je Kotor već neko vrijeme umoran grad, bez novih inicijativa, novih ljudi i aktivnosti. Neophodno je naći način kako bismo privukli investiciona ulaganja na zdravoj poslovnoj osnovi od kojih će imati koristi i građani i grad", rekao je, Kovačević i istakao da je neophodno obezbijediti finansijsku podršku za sportske klubove, a prije svega za VPK “Primorac” i FK “Bokelj” kao klubove sa dugom tradicijom.

Radio Kotor prenosi i da je četvoro odbornika podnijelo ostavku, pa su verifikovani mandati novim odbornicima - Vido Drašković (Za liberalni Kotor – Andrija Pura Popović – Liberalna partija) , Milica Ljutić i Mladen Donković ( Za Kotor – za Crnu Goru – DPS Milo Đukanović) i Marija Bernard sa izborne liste "Vladimir Jokić – Kotor je naša nacija – Demokrate – Demokratska Crna Gora".

Imenovan je Odbor za izbor i imenovanja čiji je predsjednik Željko Knežević, a članovi su: Slobodan Bobo Lazović, Aleksandar Čolo, Željko Avramović i Sonja Seferović.

U Odboru za statut i propise biće: Tatjana Crepulja (predsjednica) te članovi: Ljubenko Borović, Špiro Vulović, Željko Aprcović i Vido Drašković.

Usvojen je Predlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine opštine Kotor. Kako je izvijestio predsjednik Skupštine Opštine Kotor Dejan Vukšić, Poslovniku o radu Skupštine opštine Kotor dodaju se tri nova člana.

Naime, u članu 70 a stoji da u slučaju vanredne situacije izazvane epidemijom zarazne bolesti (dalje – vanredna situacija) odbornik može učestvovati u radu i odlučivati na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela van sjedišta Skupštine (dalje – sjednica na daljinu) putem bezbjedne informaciono-komunikacione tehnologije.

Sjednicom na daljinu smatra se sjednica na kojoj određeni broj odbornika nije u mogućnosti da prisustvuje u prostorijama koje su predviđene za rad Skupštine i njenih radnih tijela, već učestvuju u radu i odlučuju na način iz stava 1 ovog člana.

Odbornik je dužan najkasnije do početka sjednice obavijestiti predsjednika Skupštine odnosno predsjednika radnog tijela, u pisanoj ili elektronskoj formi, o postojanju razloga za učestvovanje u radu sjednice na daljinu (mjere izolacije)“ – objasnio je govoreći o dopuni Poslovnika Vukšić.

Na predlog odbornice Ljiljane Popović Moškov (URA) i Ivana Ilića (SDP) prihvaćena je usmena dopuna pa se u stavu 3 člana 70 a dodaje „uz dostavljanje rješenja nadležnog organa“.

Sjednica na daljinu, objasnio je dalje Vukšić, sprovodi se putem informacione tehnologije koja omogućava prenos podataka, slike i zvuka u realnom vremenu, takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet odbornika koji učestvuje na sjednici.

"Ukoliko odbornik učestvuje u radu sjednice na daljinu mora obezbijediti da uređaj za komunikaciju bude povezan na mrežu koja omogućava prenos slike i zvuka u realnom vremenu", istakao je Vukšić.

Članom 70 b je predviđeno da se, prilikom utvrđivanja kvoruma za rad sjednice Skupštine prisutnima smatraju odbornici koji učestvuju u radu sjednice u prostorijama koje su predviđene za rad Skupštine i njenih radnih tijela i odbornici koji na početku sjednice potvrde učešće u radu putem informacione tehnologije iz člana 70 a stav 1 ovog Poslovnika. Članom 70 v, Skupština na sjednici na daljinu odlučuje javnim glasanjem i to: upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruke, prozivkom ili upotrebom informacione tehnologije iz člana 70 a stav 1 ovog Poslovnika..

Ukoliko Skupština na sjednici na daljinu odlučuje o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, predsjednika i potpredsjednika Opštine sprovodi se javno glasanje u skladu sa stavom 1 ovog člana.

"Novonastala situacija izazvana pandemijom virusa Covid 19 a koja je proglašena od strane nadležnog tijela, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stvorila je potrebu za dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Kotor . Dopune Poslovnika predstavljaju pravni osnov za nesmetano održavanje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela u vanrednoj situaciji. Razlog da ova odluka stupi na snagu danom donošenja ogleda se u hitnosti potrebe omogućavanja nesmetanog funkcionisanja Skupštine opštine Kotor zbog vanredne situacije izazvane pandemijom Covid 19", objasnio je Vukšić.

Odbornik Liberalne partije Vido Drašković je, kako prenosi Radio Kotor, kazao da tokom prvih stotinu dana nove vlasti neće podržavati ni odluke, ni smjene, ni imenovanja.

"Predizborna i postizborna kampanja koalicija koje obavljaju vlast su bile obećavajuće ali je nakon izbora potpisan sporazum koji su potpisali dva nosioca izbornih lica odnosno dva lidera i nosilac najveće koalicione liste koji nije član koalicije koju predstavlja i iza sebe nije imao snagu partije. Za razliku od tadašnje retorike – stvarnost je sada drugačija. Pitanje je da li je za njih Crna Gora građanska država ili ne odnosno da li je to u skladu sa Ustavom", rekao je Drašković.

Siniša Kovačević (Za budućnost Kotora) je reagujući na komentar Draškovića, kazao da nije najbolje shvatio njegovo izlaganje.

"Podsjetiću da se ovdje bavimo lokalnim temama. Inače, i na jednoj od prethodnih sjednica je vaš lider Andrija Popović imao neku teoriju o bjelašima i zelenašima. Boka nije bila dio države Crne Gore i nije bilo tih podjela, a takođe nismo učestvovali na Podgoričkoj skupštini, pa vas molim da riješite te podjele jedni sa drugima i javite nam rezultat", rekao je Kovačević.

Preporučujemo za Vas