kazao da su kršenja ljudskih prava od strane funkcionera kontaminirala javni život

Koprivica: Prijeko potrebno da se procesuiraju goruće afere kao što su "Snimak", "Koverta", "Telekom", "Limenka"...

Prema njegovim riječima, kršenja ljudskih prava od strane javnih funkcionera u prošlosti kontaminirala su javni život i razarala društveno tkivo, te su stoga i narasla očekivanja javnosti

11474 pregleda 19 komentar(a)
Koprivica, Foto: Luka Zeković
Koprivica, Foto: Luka Zeković

Crnoj Gori je neophodno nepristrasno i što skorije procesuiranje gorućih afera, koje su udar u temelje državno-pravnog poretka, kazao je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

On je naveo da je premijer Zdravko Krivokapić predlaganje zakona o lustraciji u programu rada Vlade definisao kao važan cilj.

“Na Vladi je, usljed toga, odgovornost da izvrši obećanje dato parlamentu i najširoj javnosti, te da predloži zakonski tekst koji bi zaštitio demokratiju od njenih i neprijatelja ljudskih prava”, rekao je Koprivica agenciji MINA.

Kako je kazao, Vlada je u obavezi da to uradi na način koji je u skladu sa principom vladavine prava i međunarodnim standardima.

Prema Venecijanskoj komisiji, kako je naveo Koprivica, zaštita demokratije je legitiman cilj zakonodavstva o lustraciji, ali krivica se mora dokazati u svakom pojedinačnom slučaju.

Prema njegovim riječima, kršenja ljudskih prava od strane javnih funkcionera u prošlosti kontaminirala su javni život i razarala društveno tkivo, te su stoga i narasla očekivanja javnosti.

“Prijeko je potrebno što prije da se nepristrasno procesuiraju goruće afere koje su udar u same temelje državno-pravnog poretka, kao što su "Snimak", "Koverta", "Telekom", "Limenka", "kamp Zlatica", da se izreknu krivične sankcije gdje ima osnova i oduzme nelegalno stečeni novac”, kazao je Koprivica.

Kako je naveo, posljedica tog efektnog procesuiranja i presuđenja je da vinovnici tih afera automatski bivaju isključeni iz sfere javnih političkih funkcija, a nekima bi i po sili zakona nakon pravosnažne osude za te i slične afere prestala aktuelna javna politička funkcija.

Koprivica je naglasio i da u važećem Zakonu o sprečavanju korupcije postoje izvjesne norme o zabrani vršenja javnih funkcija, a koje se, kako je naveo, nažalost ne sprovode.

One su, kako je objasnio, propisane u slučaju da se radi o povredi pravila koja se odnose na sprečavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija.

Koprivica je naveo da je Zakonom o sprečavanju korupcije propisano da javni funkcioner koji je razriješen zbog povreda zakona o sprečavanju sukoba interesa, ne može vršiti javnu funkciju, odnosno obavljati poslove državnog službenika u periodu od četiri godine od dana razrješenja.

“Sankcija zabrane vršenja javne funkcije ima za cilj zaštitu integriteta javnog sektora”, zaključio je Koprivica.