DOSTAVIO INICIJATIVU BEČIĆU

Carević traži da Skupština otvori istragu afere "Otpadne vode"

Marko Carević poslao zahtjev predsjedniku Skupštine i poslanicima zbog opstrukcija Specijalnog tužilaštva i sudova, tvrdi da bi se podizanjem optužnice prekinuo postupak međunarodne arbitraže

23312 pregleda 225 reakcija 26 komentar(a)
Carević, Foto: Luka Zeković
Carević, Foto: Luka Zeković

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević dostavio je predsjedniku Skupštine Crne Gore Aleksi Bečiću inicijativu koju je uputio i predsjednicima svih klubova poslanika za otvaranje parlamentarne istrage i obrazovanja anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa u kompletnom slučaju poslovanja Opštine Budva sa njemačkom kompanijom WTE oko izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda.

“Institut parlamentarne istrage predstavlja jedan od značajnijih mehanizama i načina vršenja parlamentarnog nadzora od strane Skupštine Crne Gore nad radom državnih organa. Smatram da je nužno otvoriti parlamentarnu istragu i obrazovati anketni odbor kako bi se, na osnovu prikupljenih informacija i podataka, izjava odgovornih lica, neposrednog uvida u odgovarajuću dokumentaciju nadležnih organa u vezi sa predmetom parlamentarne istrage cjelovito i objektivno sagledala konkretna problematika i utvrdilo činjenično stanje o spornom pitanju. Javnosti je poznato da Opština Budva zbog nezakonitog poslovanja i zaključenog štetnog ugovora sa njemačkom kompanijom WTE (Wassertechnik GmbH kao dio austrijskog konzorcijuma EVN Grupe) u slučaju izgradnje postrojenja otpadnih voda trpi ogromnu finansijsku štetu, pogotovo nakon aktiviranja državnih garancija Vlade Crne Gore prethodnog saziva. U međuvremenu, spor je prerastao u međunarodnu aferu oko vrijednosti uloženih radova u izgradnju postrojenja”, naveo je Carević u dopisu šefu parlamenta i poslancima u koji su “Vijesti” imale uvid.

On je naglasio da su u ovom slučaju “vršene su razne opstrukcije od strane sudova i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)”.

“Slučaj nije pravno procesuiran, niti je podignuta optužnica, iako je nadležno tužilaštvo bilo upoznato sa činjenicom da je javnost obmanuta i da Ministarstvo finansija nije bilo dužno da odmah isplati njemačkoj kompaniji WTE iz državnog budžeta 29,3 miliona eura, jer u pitanju nije bila bankarska garancija, već ugovor o jemstvu, koji je morao da bude prvo osporen pred sudom. SDT-u je podnijeta krivična prijava protiv nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Rajka Kuljače i drugih lica, zbog potpisivanja sumnjive garancije od 66 miliona eura njemačkoj kompaniji WTE za postrojenje za tretman otpadnih voda. Bilo je za očekivati da SDT razriješi cjelokupnu aferu, međutim mi još uvijek nemamo konačan epilog, čime Opština Budva ostaje žrtva ranijih pogrešnih i kriminalnih odluka koje je donijela bivša DPS vlast, a sve aminovala Vlada na čijem je čelu tada bio Milo Đukanović”, naglasio je Carević.

Da je cijela afera više nego jasna, naveo je Carević, najbolje govori činjenica da je bivši direktor WTE u Crnoj Gori Ginter Faust priznao pred SDT-om da je ta firma učestvovala u korupcijskim poslovima u iznosu od tri miliona eura, koliko je preneseno osuđenom šefu organizovane kriminalne grupe Svetozaru Maroviću za vraćanje njegovih ličnih dugova.

Sa otvaranja postrojenja
Sa otvaranja postrojenjafoto: Vuk Lajović

“SDT ima i priznanje određenih lica bliskih Maroviću, osuđenog za korupciju, o tome da su radovi na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda napumpavani, kako bi se opštinski novac preko fiktivnih ugovora njegove firme Biochem industries preusmjeravao za izmirivanje Marovićevih pozajmica”, naglasio je Carević

Nakon što je WTE najavio da će napustiti projekat i aktivirati opštinske garancije, Carević je, u svojstvu predsjednika Opštine Budva zatražio od SDT stopiranje garancija od 66 miliona eura, jer je istu potpisao bivši predsjednik Opštine Budva, Rajko Kuljača, bez saglasnosti Skupštine opštine i Ministarstva finansija.

“Ministarstvo finansija saopštilo je da je ugovorom iz 2009. godine izgradnja postrojenja ugovorena na 58,5 miliona eura, što je kasnije aneksom povećano na 68 miliona eura, za troškove održavanja i kamate. Državne garancije su date na polovinu prvobitnog iznosa. Iz Vlade je bilo najavljeno da će cijeli posao istražiti državni organi, a zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore bio je zadužen da podnese krivične prijave protiv svih fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori i u inostranstvu koji su nanijeli štetu i ugrozili finansijske i ekonomske interese države i Opštine Budva, ali epilog svega nije još uvijek poznat.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Nemanja Katnić, na konferenciji za medije, istakao je da je konstatovano da su učinjeni veliki propusti, kako u zaključenju samog ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji projekta, kvalitetu izvedenih radova, određenim finansijskim aktivnostima, koje u najmanju ruku, možemo okarakterisati kao sumnjive, pa i kriminalnih aktivnosti, a što je konstatovano i u nalazima vještaka koji su bili angažovani u ovom procesu”, naveo je Carević.

Carević tvrdi da niko ne može osporiti pravo Skupštini da se, institutom parlamentarne istrage, bavi pitanjem postupanja nadležnih državnih organa po pitanju zaštite javnog interesa.

“Podizanjem optužnice prekinuo bi se postupak međunarodne arbitraže pred sudom u Ženevi i Frankfurtu, jer pokretanje krivičnog postupka isključuje postupak arbitraže”.

Ispitati umiješanost visokih funkcionera

Carević ističe da sve što je navedeno nije bilo dovoljno da se stopira isplata garancija i podigne optužnica u ovom slučaju.

“Već je zbog blokade Ministarstva finansija, na osnovu isplate spornih garancija Vlade, račun Opštine bio u blokadi četiri mjeseca, za koje vrijeme zaposlenima nijesu isplaćivane zarade. Na predlog Opštine Budva Privredni sud je donio rješenje o ukidanju privremene mjere zabrane raspolaganja sredstvima sa poslovnih računa Opštine Budva. Zbog nezakonitog postupanja nadležnog tužilaštva i sudova, trenutno je pred sudom u Ženevi i Frankfurtu arbitražni postupak, po zahtjevu njemačke kompanije WTE. Iz svega prethodno navedenog, zaključuje se da Vlada Crne Gore i drugi nadležni organi nijesu ispunili svoju obavezu da, kao dobri i savjesni domaćini, u gazdovanju državnom imovinom preduzimaju sve raspoložive pravne radnje i pravna sredstva u cilju zaštite od njenog obezvređivanja”, naglasio je Carević.

On smatra da je umjesto deklarativnog pozivanja na odgovornost, neophodno da se sankcionišu svi učenici ovog posla za koje se utvrdi krivica, te da se ispita posebno.“Pravna valjanost ugovora, tenderska procedura, realizacija i rok završetka radova, kvalitet izvedenih radova, procjena stvarnih troškova, finansijsko poslovanje, postojanje fiktivnih ugovora i aneksa, umiješanost visokih funkcionera, preispitivanje rada tužilaštva i drugih nadležnih organa, aktiviranje garancija”, zaključio je Carević.