"RADNA MJESTA STARJEŠINA SE POPUNJAVAJU NA OSNOVU KONKURSA"

IA: Obećana je profesionalizacija, a ostajemo u začaranom krugu partijskih raspodjela

"Informacije koje su procurile šalju poruku da su te i druge pozicije javnog sektora predodređene i dogovorene u odnosu na svojevrsne "partijske kvote". To je bila i ranija praksa Demokratske partije socijalista (DPS) i koalicionih partnera", kazali su iz IA

53311 pregleda 260 reakcija 109 komentar(a)
Milena Muk, Foto: Balša Rakočević
Milena Muk, Foto: Balša Rakočević

Politička imenovanja rukovodnog kadra suprotna su obećanjima o profesionalizaciji, saopšteno je danas iz Instituta alternativa (IA).

"Najave raspodjele starješinskih i visokorukovodnih pozicija suprotne su ranije najavljivanom otvaranju uprave, ohrabrivanju najboljih da dobiju posao i profesionalizaciji državne uprave. IA je ranije ukazivao da licitiranje imenima i partijskom pripadnošću prilikom popune rukovodećih pozicija, naročito onih koje podliježu javnom konkursu, nije u duhu profesionalizacije niti privlačenja najboljih kadrova", navodi se u saopštenju IA koje potpisuje Milena Muk.

Iz IA su kazali da prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, radna mjesta starješina organa i visokog rukovodnog kadra, primjera radi, direktora uprava i njihovih pomoćnika, popunjavaju se na osnovu javnog konkursa, u skladu sa prethodno propisanom procedurom koja podrazumijeva pravo svih koji ispunjavaju uslove konkursa da se prijave na ta mjesta, i da budu ocjenjivani isključivo u odnosu na određene rukovodne kompetencije i druge neophodne uslove za zasnivanje radnog odnosa.

"Informacije koje su procurile šalju poruku da su te i druge pozicije javnog sektora predodređene i dogovorene u odnosu na svojevrsne "partijske kvote". To je bila i ranija praksa Demokratske partije socijalista (DPS) i koalicionih partnera", kazali su iz IA.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su rekli i da smo godinama svjedočili lošim posljedicama takvog pristupa i sklonosti da se partijski interesi podrede javnom interesu.

"Izgovor da pozicije koje su u petogodišnjem ili četvorogodišnjem mandatu nijesu dovoljno privlačne za stručni kadar nije ubjedljiv, naročito jer rukovodioci u državnim organima po isteku mandata imaju pravo da budu raspoređeni na druga radna mjesta i postoje zakonski mehanizmi da im se omogući pravna sigurnost i uslovi koji neće odvraćati visokokvalifikovane kandidate da se prijavljuju na konkurse. Političke partije bi trebalo da rade na poboljšanju tih uslova i pravne sigurnosti rukovodećih pozicija, kako bi se omogućila neophodna ekspertiza i kontinuitet državne službe nezavisno od političkih promjena, ali i spriječile situacije da kada god se promijeni vladajuća većina ona se suoči sa "opozicijom" na formalno ekspertskim rukovodnim pozicijama. U suprotnom, ukoliko su informacije o raspodjeli mjesta tačne, mi ostajemo u začaranom krugu partijskih raspodjela", poručili su iz IA.

Oni navode da su u decembru 2020. godine u analizi “Ka upravi po zaslugama, a ne po mjeri partija” ukazali da se time stvara alibi da svaka nova vlast po sličnoj matrici vrši imenovanja uz izgovor da su oni prije nje radili isto.