reagovao na saopštenje demokrata

Suhih: Demokrate upoređivanjem dvije potpuno različite situacije pokušavaju da opravdaju svoje propuste

"Prema tome, zamjenom teza ne može se tu ništa promijeniti, kao ni činjenica da je Skupština Glavnog grada na sjednici od 29.oktobra prošle godine imala kvorum, a Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 28.decembra, nije", kazao je Suhih

12490 pregleda 7 komentar(a)
Đorđe Suhih, Foto: Printscreen
Đorđe Suhih, Foto: Printscreen

Kao neko ko se posebno trudi na demokratizaciji političke scene u Glavnom gradu, ja intervenciju Demokrata CG i nisam protumačio kao napad na rad predsjednika Skupštine Glavnog grada već kao pokušaj da upoređivanjem dvije potpuno različite situacije pokušaju da opravdaju svoj propust. Bez obzira na to ostajem otvoren za davanje pojašnjena i sučeljavanja, kazao je Đorđe Suhih predsjednik Skupštine Glavnog grada.

On je reagovao na saopštenje Demokrata u kojem se tvrdi da je zloupotrijebio ovaj organ za ostvarivanje nezakonitih političkih ciljeva vršenjem krivičnih djela.

On tvrdi da Poslovnik Skupštine Glavnog grada i Poslovnik Skupštine koji se tiče utvrđivanja kvoruma uređuje na potpuno drugačiji način, ali i da takvim tumačenjem žele da prikriju svoje propuste u radu.

Ističe da donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Crne Gore na sjednici održanoj 28. decembra kojima su naknadno propisali da se prilikom utvrđivanja kvoruma smatraju prisutnim poslanici koji su fizički prisutni u plenarnoj sali Skupštine i oni koji učestvuju primjenom tehnologije, upućuje da nisu pravilno vodili sjednicu Skupštinu Crne Gore.

"Prema tome, zamjenom teza ne može se tu ništa promijeniti, kao ni činjenica da je Skupština Glavnog grada na sjednici od 29.oktobra prošle godine imala kvorum, a Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 28.decembra, nije. Nije potrebno nikakvo ekspertsko znanje da se zaključi da Skupština Crne Gore ne može, prilikom utvrđivanja kovoruma, postupati na isti način, kao Skupština Glavnog grada , jer je obavezuju drugačije odredbe Poslovnika.", kazao je Suhih.

On naglašava da je Poslovnikom Skupštine Glavnog grada propisano da predsjednik Skupštine otvara sjednicu i utvrđuje da li je prisutna većina od ukupnog broja odbornika, što se vrši prebrojavanjem prisutnih od strane Službe Skupštine, nakon čega predsjednik saopštava koliko je odbornika prisutno. U skladu sa tim, on kaže da Poslovnik Skupštine Glavnog grada ne sadrži odredbe o utvrđivanju kvoruma primjenom elektronskog sistema za glasanje, kao što je to propisano Poslovnikom Skupštine Crne Gore.

Iskazao je zadovoljstvo jer je njihovo postupanje u skladu sa propisima postao model rada kojem teže kolege iz državnog parlamenta. Međutim, da kod tih istih kolega postoji svijest o tome da nisu pravilno vodili Skupštinu Crne Gore od 28. decembra prošle godine, čemu u prilog iznosi konstataciju da je video prilog sa sjednice Skupštine Crne Gore od 29. oktobra prošle godine skraćen baš u trenutku kad predsjednik Skupštine saopštava ukupan broj prisutnih na sjednici, što se može vidjeti na video snimku te sjednice, ali i iz stenograma. Time je, kako kaže, gledaocima data nepotpuna informacija.

Navodi da je nakon što je konstatovano 43 odbornika postojao kvorum za početak Sjednice Skupštine Glavnog grada i da se saglasno zakonu i Poslovniku konstatuje prestanak odborničkih mandata i izvrši dopuna upražnjenih odborničkih mjesta. Takođe saopštava da su prije početka sjednice odbornicima dostavljene ostavke odbornika i Izvještaj Izborne Komisije Glavnog grada o popuni upražnjenih odborničkog mjesta, kako to predviđa Zakon o izboru odbornika i poslanika.

"Siguran sam da ste upoznati da je prisutnih 43 odbornika od 61 na samom početku sjednice više nego dovoljan broj za rad i odlučivanje, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Poslovnikom Skupštine. Dakle, na sjednici Skupštine Glavnog grada 29.oktobra prošle godine, kvorum je postojao i bez dva odbornika koji usljed samoizolacije nijesu mogli da prisustvuju sjednici, a koji su se kasnije uključili u rad i odlučivanje na osnovu dogovora sa šefovima klubova odbornika", saopštio je predsjednik Skupštine Glavnog grada.

On je iskazao zadovoljstvo jer je njihovo postupanje u skladu sa propisima postao model rada kojem teže kolege iz državnog parlamenta.