PREDSJEDNIK uSTAVNOG SUDA

Skupštini novi rok da se izjasni o ocjeni ustavnosti Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Iz sredstava informisanja u saznanju sam, takođe, da je na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore komentarisan rok za davanje odgovora Ustavnom sudu i da su iznesene neosnovane tvrdnje u odnosu na sudiju izvjestioca u tom predmetu"

23717 pregleda 17 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Ustavni sud produžio je na mjesec dana rok Skupštini da se izjasni po podnešenom zahtjevu o ocjeni ustavnosti Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

To je saopštio predsjednik Ustavnog suda Budimir Šćepanović.

Ranije danas predsjednik Skupštine Aleksa Bečić saopštio je da Ustavni sud traži da se Skupština izjasni po podnešenom zahtjevu o ocjeni ustavnosti u roku od 15 dana, što nije do sada zabilježeno.

Povezani članci

20. Januar 2021.

Bečić: Nezapamćen zahtjev Ustavnog suda

"Iz sredstava informisanja u saznanju sam, takođe, da je na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore komentarisan rok za davanje odgovora Ustavnom sudu i da su iznesene neosnovane tvrdnje u odnosu na sudiju izvjestioca u tom predmetu", navodi se u reagovanju Šćepanovića.

Predsjednik Ustavnog suda naveo je da je pPredlogom pet poslanika u Skupštini Crne Gore (Danijel Živković, Ivan Brajović, Raško Konjević, Ervin Ibrahimović i Genci Nimanbegu), pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

"Aktom ovog suda U-II br. 6/21, od 18. januara 2020. godine, Skupštini Crne Gore dostavljen je navedeni predlog, sa zahtjevom da: "saglasno odredbi člana 34. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (,,Službeni list Crne Gore’’, broj 11/15.), dostavite odgovor na navode sadržane u predlogu, kao i dokumentaciju (zapisnik i stenografske bilješke) od značaja za utvrđivanje kvoruma na sjednici na kojoj je donijeta osporena Odluka (za početak sjednice, usvajanje zapisnika, utvrđivanje dnevnog reda i odlučivanje), neophodnu za vođenje postupka i odlučivanje Ustavnog suda, u roku od 15 dana od dana prijema ovog akta. Predsjednik Skupštine Crne Gore, aktom broj: 00-32-2/21-3, od 21. januara 2021. godine, upućenom Ustavnom sudu i svim sudijama Ustavnog suda, pored ostalog, izrazio je reagovanje na ostavljeni rok za davanje odgovora i dokumentacije u predmetu U-II 6/21 i zatražio produženje tog roka", naveo je Šćepanović.

Dodao je da je navedeni rok za dostavljanje traženog odgovora i dokumentacije određen saglasno odredbama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore.

"Osim toga, odredbama člana 56. st. 1., 2. i 3. Poslovnika Ustavnog suda propisano je da, ako su ispunjene procesne pretpostavke za pokretanje, odnosno vođenje postupka, sudija izvjestilac će, nakon prethodnog ispitivanja podneska, akt kojim se pokreće postupak, odnosno inicijativu dostaviti na odgovor ili mišljenje donosiocu osporenog akta i odrediti rok za davanje odgovora ili mišljenja i dostavljanje potrebne dokumentacije, koji ne može biti kraći od 15 dana, i da akte koji se upućuju organima i licima iz odredbe člana 150. stav 2. Ustava Crne Gore (sud, drugi državni organ, organ lokalne samouprave i pet poslanika) potpisuje predsjednik Ustavnog suda, a akte koji se upućuju drugim fizičkim i pravnim licima potpisuje generalni sekretar Ustavnog suda".

Šćepanović navodi da je svrha ovih odredaba Poslovnika "zaštita podataka o sudiji izvjestiocu i savjetniku kojima je predmet raspoređen u rad, kako bi se a priori obezbijedila njihova veća samostalnost i nezavisnost u radu".

"U tom cilju, odredbom člana 10. stav 1. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda expressis verbis je propisana zabrana davanja podataka o sudiji izvjestiocu i savjetniku kojima je predmet raspoređen, što je u konkretnom slučaju, očigledno, prekršeno. Vašu insinuaciju kojom izražavate „ozbiljnu sumnju u namjere Ustavnog suda Crne Gore“ i neutemeljene komentare iznijete na sjednici Skupštine Crne Gore u odnosu na sudiju izvjestioca u ovom predmetu, odbacujem kao apsolutno neosnovane", zaključio je Šćepanović.

Preporučujemo za Vas