inspekcijski nadzor sporeveden po nalogu sdt-a pokazao

Kusovac i Matijević nezakonito zaposlili više od sto ljudi

Inspekcijski nadzor je sproveden po nalogu SDT-a koje istražuje postupanje bivšeg rukovodstva Opštine Tivat u ovom, ali i još nekoliko kontroverznih slučajeva

32254 pregleda 121 reakcija 40 komentar(a)
Opština Tivat, Foto: Szs Tivat
Opština Tivat, Foto: Szs Tivat

Dvoje bivših gradonačenika Tivta iz redova DPS-a, dr Snežana Matijević koja je na toj funkciji bila od maja 2016. do jula 2018. i dr Siniša Kusovac koji je dužnost obavljao od avgusta 2018. do sredine oktobra 2020, u tom su periodu intenzivno sklapali nezakonite ugovore o privremenim i povremenim poslovima, odnosno ugovore o djelu, kako bi se u organima Opštine Tivat mimo propisa, zapošljavali kadrovi bliski partijama bivše vladajuće tivatske koalicije DPS-SD-HGI.

To je suština zapisnika o izvršenom vanrednom inspekcijskom pregledu u Opštini Tivat, koji je je sproveden po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a koji je krajem decembra prošle godine, uradilo Odjeljenje upravne inspekcije Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. “Vijesti“ posjeduju primjerak zapisnika koji je predat aktuelnom rukovodstvu Opštine koje čini koalicija građanskih listi Narod pobjeđuje, Bokeški forum i Goran Božović-časno i odgovorno za bolji Tivat.

Inspekcijski pregled obavile su glavna upravna inspektorka mr Jelena Pajković i upravna inspektorka mr Jovana Nišavić, a prisustvovao mu je i Vojislav Nedović, policijski službenik Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Uprave policije koje djeluje pri Specijalnom državnom tužilaštvu.

Inspekcijski nadzor je sproveden po nalogu SDT-a koje istražuje postupanje bivšeg rukovodstva Opštine Tivat u ovom, ali i još nekoliko kontroverznih slučajeva, poput “zaboravljanja” skoro dva miliona eura gradskog novca u stečajem pogođenoj Atlas banci, te plaćanja stranačkih računa DPS-a novcem iz gradske kase Tivta.

Upravne inspektorke i inspektor SPO-a pregledali su obimnu dokumentaciju o sklapanju ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a koje su Matijevićeva i Kusovac, kada su u pitanju privremeni i povremeni poslovi, potpisivali sa raznim fizičkim licima iz Tivta, Kotora, Herceg Novog i Budve u periodu od 11. jula 2017. do sredine oktobra 2020.

Siniša Kusovac
Siniša Kusovacfoto: Siniša Luković

U zapisniku koji ima skoro 200 stranica, detaljno su analizirani svi slučajevi sklapanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima koje su Matijevićeva i Kusovac u ime Opštine Tivat u tom periodu potpisali sa čak 88 lica.

U svakom od njih nađene su nepravilnosti, odnosno kršenja čak i do šesnaest članova Zakona o državnim službenicima i namještenicima po jednom ugovoru.

Niz manjkavosti i kršenja propisa nađen je i u ugovorima o djelu koje su bivši tivatski gradonačelnici sklopili sa još 35 osoba, po raznim osnovama. “Pregledom zaključenih ugovora i aneksa ugovora uvrđeno je da su isti zaključivani za obavljanje poslova sistematizovanih radnih mjesta, ili poslova koji se okvirno mogu prepoznati pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave, posebnih i stručnih službi Opštine Tivat, što je suprotno propisima o državnim i lokalnim službenicima i namještenicima.

Utvrđeno je da obaveze poslenika ili angažovanog lica nijesu jasno i precizno definisane, kao i da u ugovorima nije navedeno ko je dužan za nadzor i kontrolu prilikom obavljanja aktivnosti i poslova od strane poslenika (izvršioca posla).

Angažovano lice nije podnosilo izvještaje (o izvršenim poslovima aktivnostima), tako da se inspekcijskim pregledom nije moglo utvrditi da li je imenovani obavljao aktivnosti u skladu sa zaključenim ugovorima. Takođe, lica koja su bila pretpostavljena angažovanim licima nijesu dostavljala izvještaje ovlašćenim licima u organu, o stepenu realizacije ugovorenih poslova.

Od strane organa i pored nepostojanja izvještaja o izvršenim poslovima, angažovanom licu su isplaćivane ugovorene naknade u skladu sa zaključenim ugovorima“, piše u zapisniku.

Veći broj spornih ugovora sklopio je i potpisao Kusovac za vrijeme čijeg su mandata osnovi za radno angažovanje ljudi u Opštini Tivat, pogotovo u vrijeme izbornih kampanja za lokalne izbore u tom gradu (koji su trebalo da budu održani 5. aprila, pa su zbog korone odloženi za 30. avgust), bili veoma kreativni.

Bivši gradonačenik tada je naročito intenzivno privremeno zapošljavao u raznim organima u Opštini, pa je, pored ostalog, tada u svoj kabinet primio još dva službena vozača pored dvojice koje je već imao, dosta novih higijeničarki, vatrogasaca i drugih nižih namještenika po opštinskim službama.

Tadašnja opozicija, a aktuelna tivatska vlast, Kusovca i DPS je prozivala za partijska zapošljavanja i zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe, ali Agencija za sprečavanje korupcije i tužilačko-istražni organi tada nisu na reagovali na ove slučajeve, iako su oni bili i direktno kršenje zakona koji su se odnosili na izborni ambijent, odnosno važećih preporuka Vlade o obustavi zapošljavanja u državnom aparatu zbog ekonomske krize uzrokovane koronom.

Snežana Matijević
Snežana Matijevićfoto: Opština Tivat

Da je u svemu što su radili u manjoj mjeri Matijevićeva do sredine 2018, a mnogo više Kusovac, od tada do pred izbore 30. avgusta ove godine, zaista riječ o partijskom zapošljavanju i da su kandidati bliski DPS, SD i HGI dobijali prvo ugovor o privremenim poslovima, pa stalno zaposlenje, nagovještava i rečenica iz zapisnika Upravne inspekcije: “Pregledom zaključenih ugovora i aneksa ugovora, kao i oglasne dokumentacije za popunu radnih mjesta, utvrđeno je da su lokalni službenici i namještenici označeni ovim zapisnikom (njih čak 88 – prim. aut.), bili angažovani na poslovima oglašenih radnih mjesta u vrijeme i prije pokretanja postupaka popune tih radnih mjesta po osnovu javnih oglasa“.

To znači da su ljudi za koje je procijenjeno da su bliski DPS, SD ili HGI, prvo bivali angažovani na nezakonitim ugovorima o privremenim i povremenim poslovima za naknade koje su se kretale od 250 do čak 1.200 eura mjesečno, da bi potom najveći broj njih, bivao zaposlen na neodređeno vrijeme u Opštini, pri čemu je raspisivanje javnog oglasa bilo samo formalnost jer su ti ljudi praktično već pokrivali tobožnje slobodno radno mjesto.

Pritom su ugovori o privemenim i povremenim poslovima, kako je utvrdila inspekcija, često puta bili čak i antidatirani. Inače, zbog sumnji u partijsko zapošljavanje u lokalnoj upravi, tužilaštvo i policija nedavno su uhapsili više funkcionera Opštine Ulcinj, uključujući i gradonačelnika Ljora Nrekića (DPS).

Gradonačelnik direktno dogovarao platu, nalozi usmeni

Upravna inspekcija i inpektor SPO-a su se u vršenju ovog nadzora rukovodili i navodima krivične prijave koju je ljetos, upravo zbog sklapanja ovih kontroverznih ugovora o privremenim i povremenim poslovima, protiv Kusovca podnio tadašnji opozicionar, a aktuelni potpredsjednik Opštine Tivat Goran Božović.

Uzete su i izjave od službenica Opštine Nataše Lutovac i Jelene Bošković, angažovanih na poslovima upravljanja ljudskim resursima i obračuna zarada zaposlenih.

“Posebno napominjem da su ugovori koji su rađeni u kadrovskoj službi rađeni bez dokumentacije, po usmenom nalogu sekretarke Sekretijata za lokalnu upravu i predsjednika Opštine. Prilikom dobijanja naloga od predsjednika Opštine i sekretarke za izradu ugovora, tehnički sam ih pripremala i uvijek sam upozoravala da forma ugovora nije u skladu sa zakonom, da su ovi poslovi iz redovne djelatnosti organa lokalne uoprave, da se ne mogu obavljati zaključenjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o djelu jer se radi o stručnim poslovima u trajanju od više godina. U odnosu na visinu naknade, istu je određivao organ nadležan za finansije po nalogu predsjednika ili je unaprijed bila dogovorena između predsjednika i lica koja su te ugovore zaključivali“, navela je u svom iskazu inspektorima Nataša Lutovac koja je u Kusovčevom kabinetu vodila Službu za ljudske resurse.

Bošković je, pored ostalog, navela da su sporni ugovori i njihovi aneksi “stizali u gotovoj formi u Sekretarijat za finansije sa fiksnim iznosima neto zarada“ na koje su onda obračunavani i doprinosi, te da su onda ugovori “prosljeđivani na dalje plaćanje“. Istakla je i da nisu sačinjavani izvještaji o stepenu realizacije ugovorenih obaveza koje su plaćane novcem građana Tivta.