najveći izazov u procesu pridruživanja

Crna Gora spremna da preuzme nadzor vanjskih granica EU

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova i KEI, cilj misije je bio da procijeni kapacitet Crne Gore za upravljanje granicom na strateškom, političkom, upravljačkom, administrativnom i operativnom nivou

3001 pregleda 9 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: MUP Crne Gore
Sa sastanka, Foto: MUP Crne Gore

Crna Gora se priprema za najveći izazov u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU), a to je preuzimanje nadležnosti nadzora vanjskih granica Unije, kazao je načelnik Odsjeka za politička pitanja EU u Kancelariji za evropske integracije (KEI) Miloš Radonjić.

On je, tokom sastanaka u okviru misije Evropske komisije (EK) Peer review, rekao da to podrazumijeva sprovođenje značajnih aktivnosti na podizanju standarda u dijelu bezbjednosti, kroz intenzivnu saradnju sa susjednim zemljama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i KEI, cilj misije je bio da procijeni kapacitet Crne Gore za upravljanje granicom na strateškom, političkom, upravljačkom, administrativnom i operativnom nivou.

"Misija je bila važna u kontekstu sprovođenja Strategije IUG za period 2020-2024, imajući u vidu da integrisano upravljanje granicom predstavlja značajnu oblast pregovaračkog procesa s EU u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost", navodi se u saopštenju.

Radonjić je istakao značaj misije za dalji tok pregovora u poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, prvenstveno u kontekstu ispunjavanja privremenih mjerila u tom poglavlju.

"Crna Gora se u kontinuitetu priprema za najveći izazov koji je očekuje u procesu pridruživanja EU, a to je priprema za preuzimanje nadležnosti nadzora vanjskih granica EU, što podrazumijeva sprovođenje značajnih aktivnosti na podizanju standarda u dijelu bezbjednosti, kroz intenzivnu saradnju sa susjednim zemljama", rekao je Radonjić.

Načelnik Odjeljenja za IUG u MUP-u i predsjednik Državne komisije za granicu, Milan Paunović, kazao je da je misija bila prilika da se zajednički sagleda ostvareni napredak u toj oblasti s aspekta evropskih standarda u nadzoru granica.

On je rekao da će MUP temeljno sagledati preporuke iz izvještaja misije, u cilju unapređenja sveukupnog stanja u toj oblasti u cilju prevazilaženja identifikovanih izazova.

Predstavnica EK, Tatiana Romon, istakla je da je misija specifična zbog činjenice da je zbog objektivnih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 organizovana na daljinu, u onlajn formatu, što je, kako je navela, modalitet koji je prvi put na Zapadnom Balkanu realizovan upravo sa Crnom Gorom.

Ona je naglasila važnost redovnog zajedničkog sagledavanja stanja u toj oblasti, u cilju dostizanja što većeg nivoa usklađenosti sa standardima EU.

Romon je zahvalila svim učesnicima na strpljenju i saradnji i ocijenila misiju uspješnom, dodajući da je ekspert uspio steći jasniju sliku o stanju u oblasti IUG, na osnovu čega će sačiniti izvještaj.

Nezavisni ekspert iz Finske, Arto Niemenkari, zahvalio je na otvorenoj i plodonosnoj saradnji s crnogorskim institucijama tokom ove, kao i prethodno realizovanih misija.

On je pohvalio napredak koji je ostvaren u periodu nakon organizacije prethodne misije u 2019. godini, kao i unapređenje operativne saradnje s Frontex-om.

Niemenkari je dao preliminarne preporuke za dalje poboljšanje stanja u oblasti IUG, koje se, kako se navodi, uglavnom odnose na razvoj strateškog planiranja i unapređenje ljudskih resursa u toj oblasti.

"Kao i na razvoj sistema za elektronsku identifikaciju migranata i usklađivanje tog sistema s EURODAC-om, unapređenje opreme na graničnim prelazima i dalji razvoj obuka u skladu sa šengenskim standardima, u oblasti nadzora i kontrole prelaska državne granice", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je, tokom sastanaka održanih u okviru misije, bilo riječi i o novostima u vezi s razvojem evropskog koncepta integrisanog upravljanja granicom i njegovom primjenom u nacionalnim strategijama.

"Peer review misija je takođe bila prilika za razmatranje stepena realizacije preporuka s prethodnih misija na ovu temu, organizovanih 2018. i 2019. godine", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, u okviru misije, organizovan i sastanak predstavnika Uprave policije s predstavnicima Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu – Frontex.