glavna pregovaračica sastala se sa zamjenikom ambasaorke sad

Kordić: KEI spremna da sa američkim partnerima unaprijedi oblast koordinacije donatorske pomoći

“Cilj ove Vlade je suštinska reforma u vladavini prava koja će nam obezbijediti da ostvarujemo mjerljive rezultate i time ubrzamo dinamiku pregovora , s obzirom na naš ključni strateški cilj članstva u Uniji”, navela je Kordić

11975 pregleda 3 komentar(a)
Karber i Kordić, Foto: Vlada Crne Gore
Karber i Kordić, Foto: Vlada Crne Gore

Sjedinjene Američke Države (SAD) ostaju tradicionalni strateški partner Crne Gore u transformativnim procesima kojim se želi doprinijeti razvoju institucija i ubrzanju reformi do članstva u Evropskoj uniji (EU), ocijenjeno je na sastanku glavne pregovaračice Zorke Kordić sa zamjenikom ambasadorke SAD-a Krisom Karberom.

Kordić je naglasila da je vladavina prava vodilja cjelokupnog procesa evropskih integracija i prioritet rada Vlade u ovoj godini, te da slijedi kompleksan, sveobuhvatan i inkluzivan proces zajedničkih napora sve tri grane vlasti, u cilju adresiranja svih izazova vezanih za poglavlja 23 i 24.

U tom kontekstu, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijta Vlade, Kordić je istakla značaj rada uspostavljenog institucionalnog okvira koji čine Savjet za vladavinu prava, Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou i Agencija za sprječavanje korupcije.

“Cilj ove Vlade je suštinska reforma u vladavini prava koja će nam obezbijediti da ostvarujemo mjerljive rezultate i time ubrzamo dinamiku pregovora , s obzirom na naš ključni strateški cilj članstva u Uniji”, navela je Kordić.

Ona je dodala da je Kancelarija za evropske integracije (KEI) spremna da sa američkim partnerima unaprijedi oblast koordinacije donatorske pomoći, imajući u vidu značajnu ekspertsku podršku koju Crna Gora dobija posredstvom Ambasade SAD, a od relevantnosti je za sva pregovaračka poglavlja.

Karber je pozdravio opredjeljenje crnogorske Vlade o dosljednom ispunjavanju preuzetih obaveza, posebno u okviru NATO-a, čime se, kako je istakao, snaži pozicija Crne Gore u evropskim i evroatlantskim integracijama.

On je prenio podršku SAD-a za nastavak reformskih procesa u okviru procesa pristupanja EU.

Karber je poručio je da je dosljedan pro-evropski kurs i nastavak opsežnih reformi u vladavini prava, te ispunjavanje obaveza iz procesa pregovora s EU, ključan element za dalju izgradnju društva demokratskih vrijednosti i principa.

“SAD su spremne da pruže dodatnu ekspertsku podršku Crnoj Gori, naročito u oblastima od značaja za vladavinu prava, posebno u dijelu osnaživanja kapaciteta Uprave policije, sudstva i tužilašta, imajući u vidu njihov značaj za napredak u pregovaračkom procesu”, poručio je Karber.

Kordić i Karber su razmijenili mišljenja o predstojećim obavezama Crne Gore u pregovaračkom procesu, i s tim u vezi, ekspertskoj podršci SAD-a u oblastima vladavine prava, konkurencije i zaštite životne sredine.