Demokrate: Dom starih u Nikšiću dokaz kako se u političkom jednoumlju vladalo

"Kako je uopšte mogao biti imenovan za v.d. direktora kada nisu bili određeni ni bliži kriterijumi, niti su bili uspostavljeni organi jedino nadležni za izbor vršioca dužnosti ove Javne ustanove"

6968 pregleda 14 komentar(a)
Koprivica i Vuković, Foto: Svetlana Mandić
Koprivica i Vuković, Foto: Svetlana Mandić

Nosilac liste "Mir je naša nacija", poslanik i potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica, i kandidat za odbornika, potpredsjednik Demokrata Nikšić, Nemanja Vuković, na konferenciji za novinare su iznijeli i prezentovali, kako su istakli, dokaze o zloupotrebama koje se odnose na Dom stare u Nikšiću i opštinsku upravu u tom gradu i koji pokazuju "kako se u političkom jednoumlju u Nikšiću vladalo, kako su se donosile odluke od strane prethodne vlasti mimo prava, pa čak i mimo prakse savremenih demokratija i modernih država".

"U odluci o osnivanju JU za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica u Nikšiću od 26. 6. 2020. godine u članu 9 se navodi da se do izbora direktora Doma, za vršioca dužnosti određuje dr Veselin Bulatović. Imenovan je odlukom o osnivanju ustanove, prije nego što je donesen Statut i imenovan Upravni odbor (UO) institucije. Na osnovu čega i od strane kog organa je imenovan i nekoliko mjeseci protivzakonito vršio tu dužnost? Kako je uopšte mogao biti imenovan za v.d. direktora kada nisu bili određeni ni bliži kriterijumi, niti su bili uspostavljeni organi jedino nadležni za izbor vršioca dužnosti ove Javne ustanove", kazao je Koprivica.

Podsjetio je da prema Zakonu o dječjoj i socijanoj zaštiti, direktora bira Upravni odbor i da ga ne može Vlada izabrati u osnivačkom aktu, pa je u konkretnom slučaju, kako je kazao, izbrisana razlika između opšteg i pojedinačnog pravnog akta. Opšti pravni akti, podsjetio je Koprivica, su oni koji važe za unaprijed neodređen broj lica koji se nađu u datoj situaciji u budućnosti, dok se pojedinačni odnose na položaj konkretnog lica i situacije.

Momo Koprivica, Nemanja Vuković
foto: Svetlana Mandić

"Pravi put bi bio da je donijeta odluka o osnivanju, a zatim da se imenuje upravni odbor koji će imenovati bilo vršioca dužnosti ili direktora. Na ovaj način je Zakon pogažen, obesmišljen i izigran. Postavlja se pitanje kako su došli do Bulatovića u osnivačkom aktu. To je bilo suprotno zakonu i iz drugog uslova – jer ne ispunjava uslove propisane zakonom. Na ovo se može posmatrati kao akt bez presedana. Skandal nad skandalima. Nezabilježeno je u istoriji čovječanstva da se u opšti pravni akt stavlja živ čovjek. Rijetki su opšti pravni akti, mogu se pobrojati na prste jedne ruke, gdje se direktno imenuju čelnici jedne ustanove. Ni Tito nije bio tako imenovan, već je Skupštini Jugoslavije ostavljena mogućnost da ga imenuje za doživotnog predsjednika. Ono što nije važilo za Tita, važi za Bulatovića. U svijetu to danas postoji jedino u diktaturama, kakva je u Sjevernoj Koreji. Ovakvo ustoličenje nije zabilježeno u modernoj demokratiji", istakao je potpredsjednik Demokrata.

Rješenje o imenovanju UO Doma za stare je od strane Vlade doneseno 11. septembra prošle godine.

"Po Zakonu, UO ima tri člana – dva predstavnika osnivača i jednog korisnika. Tu se postavlja pitanje, kako je neko kao predstavnik korisnika mogao biti imenovan kad ni tada, ni danas, šest mjeseci nakon imenovanja Upravni odbor nema niti jednog korisnika te ustanove? Korisnika nije bilo, nema ih ni danas. Koga to lice predstavlja? I taj UO je poslužio da se verifikuje ono neregularno stanje proizvedeno protivzakonitim osnivačkim aktom. U osnivačkom aktu propisano je da se imenovanje UO, donošenje Statuta i upis u Centralni registar privrednog suda (CRPS) mora sprovesti u roku od devet mjeseci. Otkud ovako dug rok za ostvarivanje elementarnih stvari”, kazao je Koprivica.

Kako je istakao, to je dokaz da Dom niti je imao, niti ima uslove za početak rada, niti je imao, niti ima kapacitete za prijem.

"Zašto se onda osniva mnogo ranije nego što postoje uslovi? Pa upravo zbog izbora, partijskog zapošljavanja i tome svjedočimo prethodnih mjeseci. Na desetine Nikšićana su diskriminisani, obaviještavani da nisu izabrani, a da im nije uručeno rješenje o izboru ko jeste, niti dostavljana informacija, ni pouka o pravnom lijeku, što je drastično gaženje prava na rad. Kako se može ostavljati tako dug rok za donošenje Statuta? Da bi se sa što manje pravnih ograničenja vršila vlast u ustanovi. Postavlja se pitanje na osnovu čega se upravljalo institucijom ako je toliko vremena bez Statuta? Ovo je klasična zloupotreba prava i institucija", kazao je nosilac liste "Mir je naša nacija".

Poručio je da će, kada je Dom za stare u pitanju, sačiniti argumentovanu, utemeljenu inicijativu sa svom dokaznom građom i uputiti je Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

"Siguran sam da će novo Ministarstvo uvesti red i zakonitost u ovu oblast, preispitati sa pravnog aspekta sve odluke i utvrditi konkretne pravne posljedice, kazao je Koprivica.

Nemanja Vuković je kazao da je prethodni predsjednik Opštine, Veselin Grbović, donio rješenje o imenovanju Novice Milovića u štab za vanredne situacije, i to u toku konkursa za načelnika Komunalne policije, iako je Milović tada bio zaposlen u Upravi policije Crne Gore.

Momo Koprivica, Nemanja Vuković
foto: Svetlana Mandić

"Milović je u ime Komunalne policije, od strane Grbovića imenovan u štab za vanredne situacije, 11 dana prije nego je okončan konkurs. To imenovanje dogodilo se dva dana prije utvrđivanja liste kandidata, dva dana prije obrazovanja komisije za provjeru kompetencija, znanja isposobnosti kandidata i čak 14 dana prije sprovođenja postupka provjera kompetencija. Znači radi se o namještaljci i flagrantnoj zloupotrebi. Ono što je indikativno je i činjenica da javni konkurs nije raspisan u skladu za Zakonom o lokalnoj samoupravi, već u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima", kazao je Vuković i pokazao pomenuto rješenje.

Cilj je, prema njegovim riječima, bio izazivanje konfuzije i odvraćanje boljih kandidata da se prijave na konkurs i pobijede na njemu.

"Radi se o flagrantnim zloupotrebama i namještaljkama kojima se mora stati na kraj i kojih od 14. marta više neće biti. Obezbijedićemo poštene konkurse i omogućićemo da na njima pobjeđuju najbolji kandidati", poručio je Vuković.

Bonus video: