Sjednica SO

Kolašin: Rasprava o Izvještaju o radu predsjednika Opštine ogolila nesuglasice u vladajućoj koaliciji

Đukić je kazao da potpredsjednik Opštine Danilo Medenica (SD) nema više legitimitet da obavlja tu funkciju jer su dva odbornika te stranke napustili vladajuću kolašinsku koaliciju

11431 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice SO, Foto: Dragana Šćepanović
Sa sjednice SO, Foto: Dragana Šćepanović

Nastavak 20. sjednice Skupštine opštine (SO) Kolašin, pokazao je brojne nesuglasice u vladajućoj koaliciji, koju čine Demokratska partija socijalista (DPS), Grupa birača (GB) i Socijaldemokrate (SD). Sjednica je odložena još 10. maja zbog nedostatka kvoruma, a uslovi za nastavak stekli su se tek u ponedjeljak.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave za 2020. godinu, osim što je bio na meti oštrih kritika opozicionih odbornika Demokrata i Socijaldemokratske partije (SDP), nije bio po volji ni predsjedniku SO Milanu Đukiću (GB).

On je, naročito, kritikovao rad Sekretrijata za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj.

Sekretarka tog sekreterijata Ljiljana Rakoćević i Đukić, i na sjednici SO, nastavili su „rat“ koji vode saopštenjima u medijima minulih dana. Predsjednik SO je, međutim, pohvalio rad glavne amdminstratorke i „većeg dijela službenika Sekterterijata za finan sije“.

„Imamo klasično nepoštovanje propisa iz komunalne djelatnosti i potpuni nedostatka kontrole nad komunalnim redom, kao i nekontrolu i nesprovođenje onog što je dogvoreno koaliciono. Potrošnja sredstava iz kapitalnog budžeta u pojednim djelovima nema zakonskog osnova. Za izvođenje radova na pojednim saobraćajnicama nema dokumenatacije o stručnom nadzoru, rađeno je „s brda s dola“. Žao mi je što sam prošle godine, vjerujući predsjedniku Opštine, pristao da glasam za Program uređenja prostora, koji je „nacrtan“. Ono što je izvršna vlast radili po „terenu“ mi smo verifikovali dizanjem ruke i ja to nikad više neću raditi“, saopštio je Đukić.

Đukić je kazao da potpredsjednik Opštine Danilo Medenica (SD) nema više legitimitet da obavlja tu funkciju jer su dva odbornika te stranke napustili vladajuću kolašinsku koaliciju.

Odbornik Demokrata Vladmir Martinović rekao je da je uvjeren da predsjednik Opštine Milosav Bulatović „niti je pisao niti čitao izvještaj o svom radu“. Martinović je za dva potpredsjednika Opštine kazao da su „politički fikusi“, jer, kako je obrazložio, „od konstituisanja lokalne vlasti nemaju nadležnosti“.

On je od Bulatovića tražio da objasni kako je rješavao stambena pitanja građana, koji su mu se, kako piše u izvještaju, obraćali s tim problemima. Martinović je podsjetio da nije bilo konkursa za podjelu stambenih jednica. Odbornik Demokrata tvRdi i da pojedni građani koriste stanove na „osnovu usmenog odbrenja predsjednika“.

Pitao je i kada će biti otvoren Dnevni centar za stare, čiji je početak odavno najavljen. Brojne primjedbe na predsjednikov izvještaj o radu imala je i odbornica SDP Željka Vuksanović.

Predstavnici izvšne vlasti odbacili su kritike izvještaja i kazali da su mnoge tvrdnje neutemljene.

Rakočević je rekla da je Đukić „vršio nedoličan pritisak da izvršna vlast krši propise koje je donijela SO“. Ona tvrdi da je radila po zakonu i propisima. Sekretarka je piojasnila i zbog čega kasni izgradnja sportske infrastrukture za MOSI.

Kako je rekla, za vrijeme njenog mandata , usvojen je DUP Sportska zona, čime su se stvorile pretpostavke da se na toj lokaciji uopšte nešto radi.

„Nagomilani problemi od ranije, ne mogu biti riješeni za godinu , dvije ili tri... Radimo sve što možemo. Što se tiče saobraćaja, imamo haos, a imaćemo ga tek kad se otvore auto put i i regionalni put prema Beranama. Naše saobraćajnice nijesu rađene prem DUP-u. DUP-ovi nijesu privedeni namjeni...To je naslijeđeno stanje“, obrazložila je ona.

Đukić je glasanje za Izvještaj o radu predsjednika Opštine uslovio dodavanjem zaključka „da nijesu ostvareni zadovoljavajući rezultati u oiblasti urbanizma, komunalnih poslova i saobraćaja“. Tim zaključkom, koji je prihvatila vladajuća većina,, takođe, predivđeno da Bulatović ustanovi odogovornost nezadovoljavajuće stanje u tim oblastima.

Demokrate, SDP, ali i Đukić imali su primjedbe i na Završni račun budžeta za prošlu godinu.

Međutim, sekretar za finansije Dragan Bulatović tvrdi da je, „upkos svim izazovima i krizi, izazvanoj pandemijom, lokalna uprava uspjela da održi i unaprijedi stabilnost lokalnih javnih finansija“.

„Budžet je na prihodnoj strani ostavaren u iznosu od 4, 5 milona eura ili 99, 41 odsto od planiranog. Na rashodnoj strani izvršenje budžeta je 3, 6 miliona eura ili 77, 6 odsto od plana. Opština izmiruje sve svoje obaveza prema zaposlenima, dobavljačima, političkim subjektima, državi, privrednim društvima... Uredno otplaćujemo naslijeđeni dug sa kamatama kao i reprogramirani poreski dug. Nijesmo uskraćivalisredstva budžetskim korisnicima, već smo ih podržali visočijim iznosima, nego predhodne godine“, tvrdi Bulatović.

Odbornik SDP Bojan Zeković kazao je da je Bulatović „kao predsjednik Opštine loš domaćin“. On je kritkovao, kako tvrdi, visoku javnu potrošnju, koja je „nedobronamjerna prema Kolašinu“.

„Sve što se Kolašin razvioja nije zahvaljujući vašim potezima. Nije neki investitor došao zbog toga što ste vi napravili savršen ambijent, nijeste urbanistički riješili grad. Nije obazbijeđena infrastruktura....“, kazao je , između ostalog, on.

Predsjednik Opštine tvrdi da predhodna lokalna vlast, nije dala doprinos razvoju Kolašina.

„Šta god vi pričali, dijelom ste proveli vrijeme pokušavajući da izvlače dokumentaciju, kojom je trebalo da se bave neki drugi organi. Mi se time nijesmo bavili. Ne grize nas savjest za sve što smo radili i uradili. Suštinski smo pomjerili stvari i učinili ih boljim, nego što smo ih zatekli“ poručio je predsjednik Opštine.

Maritnović je predstavnike izvšne vlasti pitao zbog čega je za ugovore o djelu potrošeno skoro 58.000, umjesto planiranih 33.000 eura. Zanimalo ga je i ko je angažovan tim ugovorima, kao i na koji načim je potrošeno 10.000 eura za lokalni radio koji još nije počeo da radi.

On je problematizovao činjenicu da je „u godini krize izvšenje rashoda za reprezentaciju i gorivo u kabinetu predsjednika 100 odsto“.

Prema Đukićevim riječima, da Završni račun budžeta za prošlu godinu „govori mnogo o lokalnoj vlasti“.

„Ima ljudi u lokalnoj upravi koji ne rade ništa. Neki rade mnogo, neki ne obavljaju svoje poslove... Novac iz kapitalnog budžeta trošen je na nedopustive aktivnosti, koje su su strogo partijske. Mislim , na primjer, na asfaltiranje seoskih puteva aktivistima. Ja neću za to da dijelim odgovornost za to. Nedopustivo je ono što je rađeno oko radija“, kazao je Đukić.

Međutim on je pohvalo „povećanu podršku sportu, kulturi i poljoprivredu“.

Usvojen Predlog programa mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica krize zbog korona virusa

Predlogom programa, koji su danas odbrnici usvojili, predviđeno je da se za 50 odsto umanji plaćanje zakupa za sve one koji zakupljuju prostor u opštinskom vlasništvu, kao i obaveze plaćanja lokalne komunalne takse za postavljanje ugostiteljskih terasa. Za toliko će biti umanjenje i komunalne takse za postavljanje privremnih objekata koji se mogu pomjerati s jednog na drugo mjesto, korišćenje reklamnih panoa i bilborda na objektima i javnim površinama koje pripadaju opštini. To se, kako objašnjavaju iz lokalne uprave, ne odnosi na reklamne panoe i bilborde, postavljene pored magistrale i regionalnih puteva.

Za po 30 odsto, predviđeno je novim mjerama, biće umanjenja obaveza plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji. Identično umanjenje predloženo je i za naknade za korišćenje komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta. Takođe, Predlog programa mjera, sadrži i odredbu prema kojoj se sredstva iz budžetske rezerve mogu koristiti za pomoć fizičkim licima, udruženjima i ranjivim grupama.

Inicijativu izvršnoj vlasti za program mjera prije nekoliko mjeseci poslali su iz odbonićkog kluba Demokrata.

Na dvodnevnoj sjednici SO usvojeni su i odluke o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i urbanu sanaciju. Zatim, odluke usvajanju Strategije zapošljavanja, o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Kolašin, Plana održive urbane mobilnosti...