usvojili informaciju o napretku u poglavljima po klasterskom pristupu

Božović imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu pravde

Kancelarija za evropske integracije je predložila da pored 33 šefa radnih grupa koji čine operativno jezgro procesa, buduća nova pregovaračka struktura bude strukturirana na način da Pregovaračka grupa bude koncipirana po klasterima za koja će biti zaduženi pregovarači

10774 pregleda 8 komentar(a)
Božović, Foto: CEMI
Božović, Foto: CEMI

Vlada Crne Gore imenovala je bivšeg direktora pravnog odjeljenja CeMI i profesora na Univerzitetu Donja Gorica (UDG) Bojana Božovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Na današnjoj sjednici su razmotrali predloge za optimalno funkcionisanje Radne grupe za vođenje pregovora u 23. poglavlju – Pravda, sloboda i bezbjednost i zadužili Kancelariju za evropske integracije da pripremi odgovarajući predlog Odluke o radnoj grupi, na čelu sa Božovićem.

Oni su takođe usvojili informaciju o napretku u poglavljima po klasterskom pristupu, s ciljem definisanja mjera rane integracije i stanja pregovora iz prizme šest tematskih cjelina, kao i informaciju o obrazovanju radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 koje je pripremila Kancelarija za evropske integracije.

Glavna pregovaračica za EU, Zorka Kordić je istakla da je nakon održane političke međuvladine konferencije između Crne Gore i EU, Kancelarija za evropske integracije sačinila preliminarnu analizu napretka u poglavljima uz primjenu klasterskog pristupa koja može poslužiti kao osnova za dalji rad pregovaračke strukture i identifikovanje što većeg obima mjera rane integracije.

Imajući u vidu novi momenat u pregovaračkom procesu koji oblikuje nova metodologija, Kancelarija za evropske integracije je predložila da, pored 33 šefa radnih grupa koji čine operativno jezgro procesa, buduća nova pregovaračka struktura bude strukturirana na način da Pregovaračka grupa bude koncipirana po klasterima za koja će biti zaduženi pregovarači.

"Iako je maja 2020. godine, Crna Gora prihvatila revidiranu metodologiju pregovora s EU kao političku inicijativu koja se uklapa u postojeći pregovarački okvir između Crne Gore i EU iz 2012, i želi da na svom primjeru pokaže da ona daje rezultate, naša država se nalazi u jedinstvenoj poziciji jedine kandidatkinje za članstvo sa otvorenim svim poglavljima pravne tekovine EU, za koju su klasteri neprimjenjivi u smislu otvaranja poglavlja, ali imaju dodatnu vrijednost identifikovanja mjera rane integracije prije samog članstva u EU, a i sa aspekta boljeg korištenja sredstava IPA", saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Na današnjoj sjednici su razmotrili i usvojili Informaciju o potrebi obrazovanja radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III).

"Nacionalna IPA koordinatorka Kordić je ukazala da će se u okviru programiranja finansijske perspektive IPA III, za Instrument pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 izdvojiti 14,162 milijardi eura za sve države korisnice IPA podrške.Kako bi se kvalitetno pripremili za korišćenje sredstava, Kancelarija za evropske integracije je predložila formiranje međuresorskih radnih grupa za programiranje i resorna ministarstva koja bi koordinirala radnim grupama za četiri oblasti podrške: Vladavina prava, temeljna prava i demokratija; Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedski odnosi; Zelena agenda i održivo povezivanje; Konkurentnost i inkluzivni rast", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.