Skoro 56 odsto građana smatra da je u politiku uključeno nedovoljno žena

Crna Gora nikad nije imala premijerku ili predsjednicu države

8172 pregleda 6 komentar(a)
Sa jedne od sjednica Skupštine, Foto: Boris Pejović
Sa jedne od sjednica Skupštine, Foto: Boris Pejović

Skoro 56 odsto crnogorskih građana smatra da je u politiku uključeno nedovoljno žena, a većina njih, 68,2 odsto, da je političko djelovanje jednako prikladno za oba pola, pokazalo je istraživanje agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je od 5. do 22. marta, na uzorku od 961 ispitanika.

Učešće žena u politici u Crnoj Gori, i pored uvođenja sistema kvota koji doprinosi većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, i dalje je na nedovoljnom nivou.

Crnogorsko društvo i dalje karakteriše dominacija muškaraca u svim sferama političkog života, a Crna Gora nikada nije imala premijerku ili predsjednicu države.

Istraživanje je pokazalo da čak 55,7 odsto građana smatra da je nedovoljno žena uključeno u politiku.

Građani smatraju da je političko djelovanje jednako prikladno za oba pola, ali da muškarci lakše napreduju.

Istraživanje javnog mnjenja o participaciji žena u političkom životu pokazalo je da 18,1 odsto građana smatra da je političko djelovanje prikladnije za muškarce nego za žene, a većina da je jednako prikladno za oba pola – 68,2 odsto.

Prema istraživanju, svega 8,7 odsto građana smatra da je prikladnije za žene, dok pet odsto nema stav po tom pitanju.

Građani su skoro podijeljeni na one koji smatraju da je muškarcima lakše da se bave politikom nego ženama – 46,3 odsto i one koji su stava da je bavljenje politikom podjednako teško za oba pola – 43,3 odsto.

Istraživanje je pokazalo da je zanemarljiv broj građana koji smatraju da je ženama lakše – 7,1 odsto.

Najviše građana, njih 51,6 odsto, smatra da je muškarcima lakše da napreduju u politici nego ženama, dok 36,94 odsto građana tvrdi da nema razlike u polovima po tom pitanju.

Rezultati istraživanja pokazali su da svega 7,5 odsto građana smatra da je ženama lakše po pitanju napredovanja u politici.

„Najveći broj građana smatra da su najveće prepreke za veće učešće žena u politici u Crnoj Gori diskriminacija žena, obaveze u privatnoj/porodičnoj sferi, kao i mentalitet, tradicija i stereotipi“, pokazuju rezultati istraživanja.

Građani su kao najveće prepreke naveli i samo odsustvo žena iz političkog života, ekonomsku zavisnost žena od muškaraca i nedovoljnu borba žena za učešće u političkom životu.

Najmanji broj građana smatra da je prepreka to što muškarci ne dozvoljavaju ženama učešće u političkom životu, da žene nijesu za te pozicije, obrazovanje, ili da prepreke ne postoje.

Prema istraživanju, velika većina građana smatra da je došlo do napretka u učešću žena u politici u posljednjih pet godina – 71,13 odsto.

Taj napredak građani najviše pripisuju samim ženama – 44,5 odsto, zatim ženskim organizacijama – 20,8 odsto i Evropskoj uniji – 12,2 odsto.

Manji broj građana smatra da su za to zaslužne političke partije – 8,5 odsto i nevladin sektor – 3,9 odsto.

„Kao najznačajniju tačku podrške ženama za aktivnije bavljenje politikom građani kao najčešći odgovor navode porodicu – 33,9 odsto“, pokazalo je istraživanje.

Rezultati istraživanja pokazali su da 25,9 odsto ispitanika smatra da svi akteri moraju biti uključeni kako bi došlo do promjene. Na trećem mjestu su ženske organizacije – 17,6 odsto.

Na pitanje ko snosi odgovornost što žene u većoj mjeri nijesu uključene u politički život u Crnoj Gori, najveći broj građana, njih 55,1 odsto, odgovorilo je da je crnogorsko društvo u cjelini odgovorno.

Istraživanje je pokazalo da 12,1 odsto građana smatra da su same žene odgovorne, a 8,8 odsto političke partije.

Prema istraživanju, žene nešto manje prate politička dešavanja u odnosu na muškarce.

„Tako 43,2 odsto muškaraca politička dešavanja prati svakodnevno, naspram 35,3 odsto žena”, pokazuju rezultati istraživanja o različitim aspektima političke participacije žena.

Većina žena, 58,2 odsto, smatra da nema uticaja na politička dešavanja, naspram 48,8 odsto muškaraca.

Prema istraživanju, većina žena, 62,5 odsto, tvrdi da nije naročito ili nije uopšte zainteresovano za praćenje političkih dešavanja, naspram 49,2 odsto muškaraca koji tvrde isto.

Istraživanjem nije uočena statistički značajna razlika između polova u odnosu na članstvo u političkim partijama.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji agencija MINA realizuje sa CeMI-jem, a koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.