Vlada utvrdila predloge zakona: Ista prava i obaveze za životne partnere istog pola, kao za bračne supružnike

Usvojen je i Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu)

14865 pregleda 8 komentar(a)
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: gov.me
Sa današnje sjednice Vlade, Foto: gov.me
Ažurirano: 17.06.2022. 20:32h

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila predloge zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o parničnom postupku i Zakona o vanparničnom postupku, kojima se propisuju ista prava i obaveze za životne partnere lica istog pola, kao što je predviđeno za bračne supružnike, čime će se, kako je saopšteno, usaglasiti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i stvoriti svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu.

Iz Vlade poručuju da je to od posebne važnosti, s obzirom na to da se radi o povezanim zakonskim propisima za koje je nužno obezbijediti njihovu međusobnu konzistentnost.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za 2021. godinu), u kojem je dat detaljan statistički pregled stepena realizacije planiranih aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, sa preporukama za naredne faze sprovođenja strateškog dokumenta.

"Konstatovano je da stepen realizacije planiranih aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou. Od ukupno 21 dospjele aktivnosti u izvještajnom periodu, realizovano je 12 (57 %), djelimično su realizovane 2 aktivnosti (10%), dok 7 aktivnosti nije realizovano (33%). Implementacijom Strategije kroz Akcioni plan nastaviće se sprovođenje najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu ža poglavlje 23, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana. U budućem periodu posebna pažnja će se posvetiti svim do sada nerealizovanim aktivnostima, uz puno sagledavanje okolnosti vezanih za razloge izostanka planiranih ciljeva, kako bi se postigli što bolji rezultati u daljem sprovođenju Strategije", piše u saopštenju Vlade.

"Zimski turistički centri tokom sezone zabilježili veoma dobru posjećenost"

Usvojena je Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2021/2022. godine, i ocijenjeno da su zimski turistički centri u toku trajanja sezone zabilježili veoma dobru posjećenost.

"Pored ograničenja izazvanih COVID-19 virusom, koja su bila na snazi tokom trajanja zimske turističke sezone, bilježi se rekordna posjećenost skijalištima. Pored ostalog, evidentiran je i porast prihoda na skijalištima u Kolašinu za 70%, dok je na Savinom kuku zabilježen porast od 48%. Kada je riječ o broju turista i ostvarenim noćenjima u Centralnom i Primorskom regionu, takođe su zabilježeni pozitivni rezultati u oba segmenta. Shodno tome, Južni region bilježi porast broja turista čak za 194%, dok je ostvareno 216,6% više noćenja. Pored toga, Centralni region bilježi rast broja turista za 100%, a noćenja za 90,99%."

Donijeta je i Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje, saglasno Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, koji se bira na period od četiri godine.

"Imajući u vidu da je Nacionalnom savjetu za obrazovanje koji je osnovan Odlukom Vlade 7. septembra 2017. godine istekao mandat prije deset mjeseci pristupilo se formiranju novog. Nacionalni savjet je osnovan radi odlučivanja o stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, kao i vaspitanja i obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika."

Savjet ima 21 člana, dodaje se u saopštenju, na čelu sa predsjednikom Sašom Raičevićem.

Vlada je usvojila Informaciju o izboru Nezavisnog inženjera za projekat izgradnje žičare Kotor - Lovćen, ali i prihvatila predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma - Izgradnja hotela Magnum Kolašin, po kondo modelu poslovanja u Kolašinu.

Usvojena je i Informacija o sprovođenju Standardnog sporazuma o osnovnoj pomoći između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i isplati redovnog iznosa troškova lokalne Kancelarije UNDP-a.

U Informaciji se navodi da je Sporazumom iz 2006. godine definisana pravno-finansijska obaveza Vlade da jednogodišnje uplaćuje sredstva UNDP-ovoj kancelariji u Crnoj Gori za lokalne troškove.

U skladu sa tim,Ministarstvo finansija je dužno da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve isplati iznos od 410.000 američkih dolara.