reagovanje ministra javne uprave

Dukaj: Predsjednik SO Plužine mogao da sazove sjednicu, neophodno obezbijediti funkcionisanje lokalnih samouprava

"Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da će se u slučaju prestanka mandata predsjedniku opštine, izbor predsjednika opštine izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata", kazao je Dukaj.

4738 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da mandat predsjednika skupštine traje koliko i mandat skupštine, te iz toga proizilazi da je i predsjednik Skupštine opštine Plužine mogao da sazove sjednicu Skupštine opštine.

To je pojašnjeno u reagovanju ministra javne uprave Maraša Dukaja na navode predsjednika Kluba poslanika Demokrate - Demos "Mir je naša nacija" Borisa Bogdanovića koji je u otvorenom pismu obavijestio Dukaja da u opštini Plužine nakon 25. juna "ne postoji ni skupštinska, ni izvršna vlast".

"Kao što vam je poznato, Skupština Crne Gore usvojila je, na predlog grupe poslanika, Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 50/22) kojim je, odredbom člana 1 propisano da će se izuzetno od odredbe člana 37 stav 1 ovog zakona prvi naredni izbori za odbornike u skupštinama opština: Pljevlja, Rožaje, Plav, Tivat, Budva, Plužine, Žabljak, Bijelo Polje, Šavnik, Bar, Danilovgrad, Kolašin, Glavni grad Podgorica i u skupštini opštine Golubovci u okviru Glavnog grada u skladu sa ovim zakonom, održati najkasnije do 30. oktobra 2022. godine", navodi se u saopštenju Dukaja.

Dukaj je Bogdanoviću ukazao da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da mandat odbornika prethodnog saziva prestaje danom potvrđivanja mandata odbornika novog saziva.

Imajući u vidu ovakva zakonska rješenja, Dukaj ističe da je neophodno obezbijediti uslove za nesmetano funkcionisanje lokalnih samouprava u cilju zaštite javnog interesa i ostvarenja Ustavom zajemčenog prava na lokalnu samoupravu.

"U odnosu na Vaše navode, a koji se odnose na izbor predsjednika opštine, ukazujemo da je Zakon o lokalnoj samoupravi uredio i to pitanje. Naime, ovim Zakonom propisano je da predsjednika opštine bira skupština. Takođe, propisano je da će se u slučaju prestanka mandata predsjedniku opštine, izbor predsjednika opštine izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata", kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo javne uprave, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, vrši nadzor nad radom skupština opština u pogledu primjene Zakona o lokalnoj samoupravi, između ostalog, i u pogledu održavanja sjednica.

Dukaj navodi da je Ministarstvo 28. juna 2022. godine pokrenulo postupak upravnog nadzora u pogledu sazivanja i održavanja sjednica u opštini Plužine, a da je u okviru tog nadzora Skupština opštine Plužine obavijestila Ministarstvo javne uprave da je sjednica Skupštine opštine sazvana za 21. jul 2022. godine.

"Na kraju još jednom ukazujemo da su skupštine opština nadležne da u skladu sa zakonom izaberu predsjednike opština, a u konkretnom slučaju na Skupštini opštine Plužine je da odlučuje o izboru Predsjednika opštine. U pogledu zakonitosti odluka o izboru predsjednika opština, Ministarstvo javne uprave nema nadležnost, već se njihova zakonitost može preispitivati od strane Upravnog suda", zaključuje se u reagovanju Dukaja.