DRI UKAZUJE NA PROBLEME U FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU

HGI opet "mulja" sa putnim troškovima

HGI je za putne troškove tokom 2016. utrošila ukupno 6.031 euro, kao i dodatnih 1.395 eura za neisplaćene putne troškove iz 2015.
79 pregleda 10 komentar(a)
Hrvatska građanska inicijativa, Foto: Siniša Luković
Hrvatska građanska inicijativa, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 09.10.2017. 05:54h

Državna revizorska instuitucija (DRI) izrazila je „pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje“ na dio nepravilnosti evindentiranih u godišnjem konsolidovanom finansijskom izvještaju Hrvatske građanske inicijative (HGI) za 2016. 

Partija na čijem je čelu minsitarka bez portfelja u Vladi Marija Vučinović lani je raspolagala sa ukupno 142.064 eura dobijenih za redovno finansiranje iz državnog i budžeta lokalnih uprava Tivat i Kotora gdje HGI ima parlamentarni status. Stranka je pored toga, od države i lojkalnih uprava dobila i još ukupno 43.924 eura za troškove izborne kampanje. 

Od članarine HGI je lani ostvarila prihod od samo 119 eura. HGI je lani potrošila ukupno nešto preko 189 hiljada eura, oko 3 hiljade eura više nego što je ukupno imala prihoda. Pored novca potrošenog za izbornu kampanju, najveći izdatak iz stranačke kase bili su trokovi neto zarada, poreza i doprinosa na zarade, te naknada partijskim funkcionerima za što je izdvojeno ukupno skoro 49 hiljada eura.  Revizijom je utvrđeno  da HGI “nije sve finansijske i druge radnje uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.” Revizori su utvrdili da HGI u poslovnim knjigama troškove prošlogodišnjih izbornih kampanja nije evidentirala po vrsti troškova “već je iste iskazala kumulativno na jednom kontu”, a što je protivno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. 

“Revizijom je utvrđeno da su troškovi izbornih kampanja za lokalne izbore u Tivtu ostvareni u većem iznosu od zakonom utvrđenog limita za 4.404,35 eura€. Partija je shodno članu 13 Zakona mogla ostvariti troškove za navedenu izbornu kampanju u iznosu od 9.633,23€, a isti su ostvareni u iznosu od 14.037,58€.”, stoji u nalazu DRI uz napomenu da su neadekvatno dokumentovani i lanjski troškovi HGI od 598 eura za održavanje opreme, jer za tu isplatu nema fakture, kao i sve uplate i isplate iz stranačke kase nisu evidentirane preko konta blagajne. DRI je utvrdila da nisu plaćene poreske obaveza na troškove izorne kanpanje HGI u Kotoru u iznosu od 2.250 eura.

I lani je nastavljena stara praksa HGI na koju revizori upozoravaju godinama - izvlačenje gotovine iz stranačke kase na ime putnih troškova. Za to je tokom 2016. utrošen ukupno 6.031 euro, kao i dodatnih 1.395 eura za neisplaćene putne troškove iz 2015. Najveći dio tog novca (ukupno 5.691 euro), prema nalazu DRI, završio je u džepovima funkcionera partije - predsjednice Vučinović i njenih najbližih saradnika Zvonimira Dekovića i Adrijana Vuksanovića. 

“Revizijom su utvrđeni određeni nedostaci u pravdanju putnih troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i to: u većem broju slučajeva nisu podnošeni izvještaji sa službenog puta i nisu u propisanom roku pravdani putni nalozi, kao i da je izvršena isplata troškova službenih putovanja jednom licu iako je organizator shodno pozivnom pismu snosio sve troškove službenog putovanja što nije u skladu sa važećom Uredbom koja uređuje oblast službenih putovanja”, konstatovali su revizori uz napomenu da HGI kao službena putovanja, računa i prisustvo svojih funkcinera na kulturnim i vjerskim proslavama.

Grabićeva uzela 500 eura za plaćeni put

“Revizijom je utvrđeno da je iz blagajne izvršena isplata u iznosu od 500,00€ po putnom nalogu br. 88. dd 24.11.2016. godine licu koje je po pozivnom pismu br. 176/16 boravilo u Kini. U pozivnom pismu je navedeno da sve troškove službenog putovanja snosi organizator, pa se konstatuje da navedni troškovi nijesu isplaćeni u skladu sa važećom Uredbom”, stoji u nalazu DRI.

Prema sajtu HGI, u Kinu je lani putovala fukcionerka te stranke Tanja Grabić koja je učestvovala je na Simpozijumu mladog kadra zemalja centralne i istočne Evrope, što je u Kini održan od 24. novembra do 5. decembra.

Potrošili skoro 100.000 eura za izbore na kojima su lošije prošli

Za parlamentarne i izbore u Tivtu i Kotoru, HGI je lani potrošila ukupno 78.503 eura, a još oko 24 hiljade dali su za “istraživanja i druge proizvodne usluge”. Uz sve to, HGI je prepolovila osvojeni broj glasova i mandata u Tivtu (sa 4 na 2), u Kotoru je jedva prešla cenzus ostavši na samo jednom  odnorničkom mandatu, dok je izborni prag za ulazak u Skupštinu Crne Gore HGI preskočila zahvaljujući izbornom inženjeringu DPS koji je svom dugogišnjem postizbornom koalicionom partneru,  smišljeno “presuo” dosta svojih “sigurnih glasova”, posebno na sjeveru Crne Gore u sredinama gdje je hrvatska populacija izuzetno malobrojna ili je uopšte i nema.

Preporučujemo za Vas