Klarić: Nalazi EK ohrabrenje i smjernica za dalji rad

Klarić je saopštio da su značajni koraci preduzeti sa ciljem daljeg otvaranja zakonodavnog doma prema građanima dali rezultate, koji su još jednom prepoznati u redovnom godišnjem izvještaju EK o Crnoj Gori

1902 pregleda 3 komentar(a)
Aleksandar Klarić, Foto: Skupstina.me
Aleksandar Klarić, Foto: Skupstina.me

Izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu ohrabrenje je i smjernica za dalji rad na unapređenju stručnih kapaciteta i otvorenosti parlamenta, ocijenio je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić.

U Izvještaju EK je konstatovano da je Skupština, u proteklom jednogodišnjem periodu, nastavila da unapređuje nivo transparentnosti i komunikacije sa javnošću, kao i da jača profesionalne i stručne kapacitete svoje Službe.

Klarić je saopštio da su značajni koraci preduzeti sa ciljem daljeg otvaranja zakonodavnog doma prema građanima dali rezultate, koji su još jednom prepoznati u redovnom godišnjem izvještaju EK o Crnoj Gori.

Kako je rekao, uz navođenje već široko poznatih vidova informisanja javnosti o parlamentarnom radu, izvještaj prepoznaje da je „Skupština nastavila da jača transparentnost svog rada uspostavljanjem više usluga usmjerenih na građane“.

“Kao važnu novinu u tom pogledu Komisija posebno navodi uspostavljanje platforme E-peticije, koja građanima omogućava da upotrebom moderne tehnologije pokrenu zakonodavnu inicijativu i efikasnije učestvuju u političkom životu utičući na proces kreiranja javnih politika”, ukazao je Klarić.

U izvještaju je, kako je dodao, primijećeno i da je Skupština nastavila sa jačanjem svojih administrativnih kapaciteta, naročito u oblasti rodno-odgovornog budžetiranja i rodnoj procjeni u izradi i usvajanju zakona i politika.

Klarić je podsjetio da, u skladu sa strateškim pristupom razvoju ljudskih resursa, Služba Skupštine kontinuirano sarađuje sa relevantnim domaćim i stranim partnerima, uključujući prije svega Evropski parlament.

On je poručio da će preporuke sadržane u izvještajima EK nastaviti da budu važna smjernica u planiranju i sprovođenju daljih aktivnosti jačanja stručnih i profesionalnih kapaciteta.

“Kako bi Služba Skupštine dala puni doprinos ostvarivanju ključne uloge parlamenta u demokratskim procesima”, istakao je Klarić.