REAKCIJA NA PREDLOG IZMJENE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Šofranac: Cinizam i potcjenjivanje inteligencije građana svojstven ovoj vlasti

Po Šofrancevim riječima predlog ovog zakona, kao i drugih koji su u Skupštini usvojeni ili se u postupku njihovog usvajanja
78 pregleda 7 komentar(a)
Savo Šofranac, Foto: Privatna arhiva
Savo Šofranac, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 29.09.2017. 11:25h

U skupštinskoj proceduri se nalazi predlog Vlade o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, kojim se suštinski mijenja odredba ovog zakona koja imperativno propisuje da trgovac koji pruža uslugu od javnog interesa putem distributivne mreže ne smije potrošaču uračunavati u cijenu usluge troškove izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije distributivne mreže. pa se Vladinim predlogom ova norma derogira na način što se sada propisuje da se ova odredba neće odnositi na usluge od javnog interesa u oblasti distribucije i snabdijevanja električnom energijom, kaže se u saopštenju funkcionera Ujedinjene Crne Gore Sava Šofranca.

"Na ovaj način Vlada pokušava da na mala vrata ponovo provuče odredbe podzakonskih akata o utvrđivanju prihoda i cijena za korišćenje distributivnog i prenosnog sistema Elektroprivrede i sa njom povezanih pravnih lica, koje su već jednom ukinute odlukom Ustavnog suda Crne Gore od 29.12.2016. godine, upravo iz razloga jer nijesu bile u saglasnosti sa navedenom odredbom Zakona o zaštiti potrošača. U obrazloženju predloga predloženih izmjena ovog zakona koje je dalo resorno ministarstvo primjetan je nepodnošljivi cinizam i potcjenjivanje inteligencije sopstvenih građana, koje je tako svojstveno ovoj neodgovornoj vlasti. Naime, u obrazloženju se kaže da predložena izmjena neće proizvesti dodatno finansijsko opterećenje potrošačima, jer su „navedeni troškovi već uračunati u cijenu za utrošenu električnu energiju“", navodi se u saopštenju.

Šofranac u nastavku kaže da se umjesto utvrđivanja političke i krivične odgovornosti vladinih funkcionera zbog donošenja i primjene neustavnih propisa, usljed kojih su građani godinama pljačkani preko računa za utrošenu električnu energiju, predlaže izmjena odredbe zakona koji je „smetnja“ za dalji nastavak ovakvog neustavnog i nezakonitog postupanja.

"Pritom, ni Ustavni sud ni Vlada ni ne pomišljaju da građanima nadoknade štetu iz ranijeg perioda, koja je nastala neustavnom naplatom troškova investicija u distributivnu mrežu, preko računa za struju. Naprotiv, Vlada putem izmjene ovog zakona planira da nastavi sa ovakvom praksom uz bezočno obrazloženje da građani neće biti oštećeni jer su ovi troškovi već bili uračunati u cijenu električne energije. Međutim, ministarstvo „zaboravlja“ reći da su do sada ovi troškovi bili iskazani na računima za struju na osnovu odredbi propisa za koje je u postupku pred Ustavnim sudom utvrđeno da su neustavne, kao i da su građani u prethodnom periodu bili oštećeni za milionske iznose zbog njihove primjene", istakao je funkcioner Ujedinjene Crne Gore.

On u nastavku ističe da je i sam Vladin predlog izmjena Zakona o zaštiti potrošača neustavan, jer dovodi u nepovoljniji položaj sva druga pravna lica koja pružaju usluge od javnog interesa, zbog toga što oni u cijenu usluge ne mogu uračunavati troškove izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije distributivne mreže, čime se krše ustavne odredbe o jednakosti svih pred zakonom i o zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu.

Po Šofrancevim riječima predlog ovog zakona, kao i drugih koji su u Skupštini usvojeni ili se u postupku njihovog usvajanja, pokazuju da parlament postaje glasačka mašina režima i njemu bliskih tajkuna, koja štancuje propise koji su neustavni i štetni po državu i građane.

"Primjeri za to su mnogobrojni, od smanjenja i ukidanja naknada za majke sa troje ili više djece, povećanja stope PDV-a, uvođenje prava na advokatske troškove za državu u sudskim postupcima koje protiv nje pokreću građani, predlog zakona o uređenju prostora kojim se na besprizoran način ukidaju osnovna ovlašćenja lokalnih samouprava i centralizuje planiranje prostora, u cilju rasprodaje preostalih resursa države. Stoga, ovim putem obavještamo javnost da u slučaju da predlog dopuna Zakona o zaštiti potrošača bude usvojen u Skupštini, da će Ujedinjena Crna Gora inicirati postupak ocjene njegove ustavnosti i zakonitosti kod Ustavnog suda Crne Gore", navodi Šofranac na kraju saopštenja.

Preporučujemo za Vas