Opština Tivat potpisala ugovor, pare idu u džep rukovoditeljke

Služba unutrašnje revizije ugovore o tehničkoj saradnji sa drugim opštinama predstavila javnosti kao zaradu za Opštinu Tivat, ispostavilo se da je praktično sav novac otišao šefici SUR Jeli Mrdak

41471 pregleda 28 komentar(a)
Jela Mrdak, Foto: Opština Tivat
Jela Mrdak, Foto: Opština Tivat

Iako ih je javnosti predstavila kao “zaradu” koju Služba unutrašnje revizije (SUR) Opštine Tivat navodno donosi toj lokalnoj upravi i njenom budžetu, ugovori o poslovnoj tehničkoj saradnji koje je prije nekoliko godina tivatska potpisala sa opštinama Mojkovac i Kolašin, Tivtu nisu donijeli nikakvu finansijsku korist. Naprotiv, od tih ugovora profitirala je jedino lično rukovoditeljka SUR-a Opštine Tivat Jela Mrdak, jer je novac od pruženih usluga umjesto u gradskom budžetu završio u njenim džepovima. Pokazuje to dokumentacija do koje su u protekih mjesec dana došle “Vijesti” na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i zahtjeva podnesenih opštinama Tivat, Mojkovac i Kolašin, kao i podaci iz javnih registara Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore.

Opština Tivat je SUR osnovala decembra 2015. godine kada je u taj grad iz Bijelog Polja došla diplomirana ekonomistkinja Jela Mrdak (DPS). Nju je tadašnjoj tivatskoj gradonačelnici dr Snežani Matijević (DPS) preporučio tadašnji politički direktor DPS Tarzan Milošević, koji je prethodno godinama, kao bjelopoljski gradonačelnik veoma blisko sarađivao sa Mrdak koja je godinama bila savjetnica u njegovom kabinetu, a potom i rukovoditeljka SUR Opštine Bijelo Polje. Mrdak je tako u decembru 2015. odmah postavljena za rukovoditelju novoformirane SUR u Opštini Tivat i od tada do danas se ona nalazi na čelu te službe.

Budući da sve opštine u Crnoj Gori još uvijek nemaju uspostavljene sopstvene SUR, Opština Tivat je 2017, odnosno 2018. godine sklopila sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji kojima je svojoj SUR sa Mrdak na čelu omogućila da usluge unutrašnje revizije pruža i opštinama Mojkovac, odnosno Kolašin u kojima je tada takođe DPS bio na vlasti. Zakon dozvoljava takvu mogućnost, pa je stoga gradonačelnica Matijević novembra 2017. sa svojim tadašnjim kolegom iz Mojkovca Dejanom Medojevićem potpisala “Sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije”. Gotovo pa identičan takav “Sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije” Tivat je januara 2018. sklopio i sa Kolašinom, a potpisali su ih tadašnji gradonačelnici Siniša Kusovac i Milisav Bulatović.

”Korisnik usluga se obavezuje da za pružene usluge izvršiocu usluga mjesečno uplaćuje nadoknadu u iznosu od 300 eura, kao i naknadu putnih troškova koje izvršilac usluga bude imao za svaku pojedinčanu uslugu koju izvrši u opštini Mojkovac”, stoji u članu 7 Sporazuma sa Mojkovcem, uz napomenu da se ta sredstva imaju uplaćivati na žiro-račun Opštine Tivat u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Gotovo identično piše i u članu 7 Sporazuma sa Kolašinom, gdje se precizira da su Kolašinci Tivćanima dužni tu nadoknadu isplatiti najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Međutim, iako je samo od Opštine Mojkovac do danas po sporazumu iz novembra 2017. trebalo da prihoduje preko 15.000 eura, Opština Tivat od ovog kontroverznog aranžmana nije prihodovala ni centa.

”Nije bilo uplata po osnovu pomenutog sporazuma sa Opštinom Mojkovac, niti smo u saznanju za istim”, odgovoreno je “Vijestima” iz Sekretarijata za finansije Opštine Tivat koji vodi Jovan Brinić (Krtoljska lista) na pitanje da li je i koliko u međuvremenu bilo uplata Opštine Mojkovac u gradski budžet Tivta po osnovu usluga koje je Mojkovčanima pružila tivatska SUR na osnovu Sporazuma iz 2017.

Da nije bilo nikakvih plaćanja potvrdili su i iz Opštine Mojkovac: “Obavještavamo da nije bilo nikakvih plaćanja od strane Opštine Mojkovac prema pružaocima usluge unutrašnje revizije iz Službe za unutrašnju reviziju Opštine Tivat, shodno članu 7 Sporazuma koji smo vam dostavili, jer nije bilo nikakvih aktivnosti po tom osnovu u naznačenom periodu, kao i da tim povodom nije bilo ispostavljenih odštetnih zahtjeva prema Opštini Mojkovac”, rečeno je “Vijestima” u Sekretarijatu za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac.

Međutim, da tu nešto nije u redu pokazuje i sami izvještaj rukovoditeljke SUR-a Opštine Tivat Jele Mrdak o radu te službe koji je integralni dio “Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa uprave i službi Opštine” (Tivat- prim.aut.) za 2017. godinu, a koji je lokalnom parlamentu podnijela (i SO ga usvojila) tadašnja predsjednica tivatske Opštine dr Snežana Matijević: “Potpisan je Sporazum o pružanju usluga unutrašnje revizije sa Opštinom Mojkovac broj 0101-031-715/2 od 2. 11. 2017. uz saglasnost Ministarstva finansija, kojim je definisan iznos naknade za pružanje usluga. Samim tim SUR svojim radom ostvaruje prihod za Opštinu Tivat. Na osnovu Sporazuma, odrađena je jedna revizija u Opštini Mojkovac u 2017. godini”, piše na strani 99 tog izvještaja. To znači da je već te prve godine njihove saradnje po pitanju usluga SUR-a Mojkovac trebalo da počne da uplaćuje mjesečnu nadoknadu od po 300 eura u budžet Tivta, ali se to iz nepoznatih razloga nije desilo i do danas je “prihod Opštine Tivat koji svojim radom ostvaruje SUR”, kako se Mrdakova hvalila u izvještaju 2017, ravan nuli. Malo bolje Tivat je prošao po Sporazumu koga je 2018. potpisao sa Kolašinom, jer je od njega do danas gradska kasa Tivta prihodovala čak 300 eura. To pokazuju analitičke kartice obje lokalne uprave do kojih su “Vijesti” došle po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama i koje potvrđuju da je Opština Kolašin Opštini Tivat 30. decembra 2020. uplatila 300 eura po osnovu Sporazuma o pružanju usluga unutrašnje revizije. Zanimljivo je međutim, da je originalni Sporazum iz januara 2018, po kome je Tivat trebalo da prihoduje po 300 eura svakog mjeseca od početka te godine do danas, bez ikakvog obrazloženja, promijenjen već deset mjeseci kasnije - 8. novembra 2018.

Izvještaj iz 2017. koji potvrđuje da se radilo za Opštinu Mojkovac
Izvještaj iz 2017. koji potvrđuje da se radilo za Opštinu Mojkovac foto: Screenshot

Tada su gradonačelnici Kusovac i Bulatović potpisali novi Sporazum sa izmijenjenim članom koji reguliše plaćanja, a koji od tada definiše da Kolašin godišnje Opštini Tivat za te usluge treba da plati jednokratnu nadoknadu od 300 eura, dok će pravu cijenu tih usluga Kolašinci plaćati direktno fizičkom licu zaposlenom u SUR Opštine Tivat koje bude vršilo interne revizije u Kolašinu. “Za usluge revizije i konsultantske usluge iznos će se definisati ugovorom između Opštine Kolašin i unutrašnjeg revizora SUR (Opštine Tivat-prim.aut.) koji će pružati uslugu”, piše u članu 8 izmijenjenog Sporazuma. Po osnovu pruženih usluga, Opština Kolašin je stoga u protekle dvije godune umjesto u budžet Opštine Tivat direktno na lični račun rukovoditeljke tivatske SUR Jele Mrdak uplatila ukupno 2.800 eura. Podaci sa analitičkih kartica trezora Opštine Kolašin, koje su “Vijesti” dobile po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je po osnovu izmijenjenog Sporazuma dviju opština Mrdak od Kolašina 18. februara 2020. dobila 450 eura, 28. decembra iste godine 650 eura, 22. jula 2021. uplaćeno joj je 850 eura, a isto toliko je rukovoditeljka SUR Tivta od Kolašina dobila i 20. aprila ove godine.

Iako je javni funkcioner koji je po zakonu dužan da tačno prijavljuje prihode i imovinu, Mrdak je dio ovih prihoda sakrila od Agencije za sprečavanje korupcije i te je uplate od ukupno 1.100 eura koje je dobila od revizorskih i konsultantskih usluga pruženih Kolašinu 2020. nije prijavila u svom imovinskom kartonu za tu godinu. Dodatni prihod iz 2021. i 2002. po ovom osnovu, ona je kasnije prijavila ASK-u. Rukovoditeljka SUR Opštine Tivat nije željela da za “Vijesti” odgovori zašto je Sporazum Opština Tivat i Kolašin iz januara 2018. deset mjeseci kasnije mijenjan na štetu Opštine u kojoj je zaposlena, a u njenu ličnu imovinsku korist. Mrdak nije odgovorila ni na pitanje zašto dio tako ostvarenih ličnih prihoda nije prijavila u svojim imovinskim kartonima predatim ASK-u. “Da li ste svjesni da ste time, osim što ste povrijedili Zakon o sprečavanju korupcije, prekršili i Etički kodeks unutrašnjih revizora Crne Gore, odnosno narušili princip integriteta? Smatrate li da ste sebe ovakvim svojim postupanjem, diskreditovali kao unutrašnjeg revizora koji treba da kontroliše i doprinosi poštovanju zakona i propisa kod drugih subjekata koji su predmet revizija koje vršite?”, pitanja su na koja Mrdak takođe nije željela da odgovori.

”Poštovani, hvala vam najljepše što ste uputili pitanja meni i našoj Službi. Kada budemo u prilici odgovorićemo vam, odnosno, kada završimo sa prioritetnim obavezama koje imaju dodatnu vrijednost za građane”, otpisala je Mrdak “Vijestima”. Inače, u svom radu interni revizori su dužni da se pored ostaloga pridržavaju i Etičkog kodeksa čija je svrha, kako se navodi, “da promoviše etičku kulturu u profesiji unutrašnje revizije”.

”Djelokrug Etičkog kodeksa obuhvata dvije suštinske komponente: principe koji su relevantni za profesiju i praksu unutrašnje revizije; pravila ponašanja koja opisuju norme ponašanja koje se očekuju od unutrašnjih revizora. Ova pravila su od pomoći pri tumačenju praktične primjene principa i namjera im je da usmjeravaju etičko ponašanje unutrašnjih revizora”, piše pored ostaloga u “Priručniku za unutrašnju treviziju”, koga je 2009. izdao Sektor za unutrašnju harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i revizije u javnom sektoru Ministarstva finansija Crne Gore. Etički kodeks unutrašnjih revizora u poglavlju I (Integritet), pored ostaloga, propisije da “unutrašnji reviozori postupaju u skladu sa zakonima i propisima Crne Gore i podatke objelodanjuju samo kada se to zahtijeva zakonom” (1.2), te da “ne učestvuju svjesno u nezakonitim aktivnostima, niti u djelima kojima se ruši ugled profesije unutrašnje revizije ili profesionalne organizacije”. Zanimljivo je da je Jela Mrdak, uprkos ovakvom svom postupanju tokom obavljanja službene dužnosti u kojem je službeni položaj u SUR Opštine Tivat iskoristila za sticanje lične imovinske koristi, od strane bivše DPS-SD-HGi gradske vlasti Tivta 2017. imenovana za koordinatorku izrade “Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Tivat.” Od 2016. do septembra 2018. ona je u toj opštini čak bila i zvanični menadžer integriteta.

Sprovodila program “Siguran glas”, ostala i u novoj vlasti

Bez obzira na to što je u Tivtu avgusta 2020. DPS izgubio izbore, a na vlast došla koalicija triju građanskih listi, nova gradska uprava predvođena gradonačelnikom Željkom Komnenovićem (NP), Mrdak nije smijenila, iako je ona bila istaknuta članica, aktivistkinja koja je sprovodila program “Siguran glas” i članica mini-izbornih štabova DPS- u Tivtu, a što se vidjelo iz dokumentacije koja je tada procurjela iz Opštine i OO DPS-a nakon smjene vlasti. Naprotiv, Komnenović je Mrdak krajem 2020. ponovno produžio petogodišnji mandat rukovoditeljke SUR-a, jer je ona u međuvremenu novoj vlasti počela da daje podatke o malverzacijama sa gradskim sredstvima koje je prethodno sprovodila bivša vlast DPS-ovog gradonačelnika dr Siniše Kusovca.

Kusovac
Kusovacfoto: Siniša Luković

Sa njim je Mrdak 2019. ušla u lični sukob koji je bio skoro doveo do njene smjene, pa je ona odmah nakon što je DPS izgubio na izborima avgusta 2020. novu tivatsku vlast počela snabdijevati podacima o “prljavom vešu” bivše gradske uprave. Komnenović je u decembru 2020. Mrdak ponovno imenovao za menadžerku integriteta Opštine Tivat, odakle ju je prethodno smijenio Kusovac. Ona na toj poziciji pored redovne plate dobija i posebnu nadoknadu. Zanimljivo je da u najnovijem Planu integriteta Opštine Tivat, koji je 2021. urađen pod rukovodstvom Mrdak, postoje registrovani i pobrojani rizici, procjene i mjere za reagovanje na rizike za neetičko i nezakonito postupanje u radu svih opštinskih organa i službi, samo ih nema za Službu unutrašnje revizije Opštine Tivat čija je rukovoditeljka Jela Mrdak.

Radi za Kolašin u vrijeme za koje je plaća Tivat

Iako je, čim joj je produžen mandat na mjestu rukovoditeljke SUR-a Opštine Tivat, krajem 2020. dobila usmeni nalog od Komnenovića da SUR odmah prekine sve aktivnosti koje radi van te opštine i da se u potpunosti posveti revidiranju i analizi brojnih kontroverzi i mogućih nezakonitosti u radu Opštine Tivat, njenih preduzeća i ustanova u periodu od 2016. do 2020, Mrdak to do sada nije učinila.

Potvrđuje to činjenica da “Vijesti”, iako smo im to tražili po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nisu dobile akte o sporazumnom raskidu Sporazuma o pružanju usluga unutrašnje revizije koje su te opštine sa Tivtom sklopile 2017, odnosno 2018. godine, jer takvi traženi akti ne postoje. Isto tako, da Mrdak i dalje radi za Kolašin u radno vrijeme za koju je kao službenicu tivatske Opštine već plaćaju poreski obveznici Tivta, potvrđuje i činjenica da je ona i lani i ove godine dobijala uplate od Kolašina na svoj račun za usluge koje im je pružala po Sporazumu iz 2018.