Milatović će parlamentarnim partijama uputiti platformu o EU integracijama

Cilj je, kazao je predsjednik, vraćanje evropske agende i reformi u fokus

46364 pregleda 109 reakcija 87 komentar(a)
Foto: Biljana Matijašević
Foto: Biljana Matijašević

Predsjednik Crne Gore Jaković Milatović najavio je da će danas uputiti svim parlamentarnim partijama platformu o EU integracijama u cilju vraćanja evropske agende i reformi u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta.

"Platforma predstavlja poziv svim parlamentarnim subjektima da se okupimo oko zajedničkih ciljeva, da pokažemo odgovornost prema građanima koji su nas birali i da radimo na jačanju kohezije u našem društvu... Evropska budućnost Crne Gore predstavlja zajednički imenitelj svih. Ne postoji politički subjekat koji se u svom djelovanju zalaže za suprotan cilj. Ali, kada govorimo o sprovođenju evropskog cilja brojni su izazovi i prepreke. Proces pristupa traje više od decenije", kazao je Milatović na konferenciji za novinare.

On je rekao da je posljednjih mjeseci tema EU integracija stavljena u drugi plan,a da su je zasjenile političke teme i novi talas političke polarizacije.

Podsjetio je da su izbori bili 11. juna, a još nema vlade ni predsjednika Skupštine.

Tako da je platforma, kako je kazao, doprinos odblokiranju institucija u Crnoj Gori i dodatni korak ka političko-institucionalnoj konsolidaciji.

"Razgovor sa političkim partnerima na ravnopravnim osnovama je dužnost i obaveza predsjednika države. Zajedničko potpisivanje ove platforme predstavljalo bi znak političke zrelosti, spremnosti na dijalog i demokratskog shvatanje politike u Crnoj Gori. Treba da pokažemo kapacitet da se uprkos razlikama, koje su legitimne, okupimo oko pitanja od javnog interesa kao što su EU integracije", rekao je Milatović.

Dodao je da postoji snažno interesovanje i podrška međunarodne zajednice, ali odlučnost i konkretno djelovanje predstavljeno u ovoj platformi bio bi pozitivan signal .u kontekstu izvještaja EK koji očekujemo ovog mjeseca.

"Prenijeću evropskim liderima da u Crnoj Gori postoji snažna volja da se ubrza pristup EU i da so politički dorasli ovom zadatku”, rekao je on podsjećajući da će u četvrtak učestvovati na 3. Samitu Evropske političke zajednice koja okuplja 50 evropskih lidera.

On je pročitao dokument pod nazivom Platforma za Crnu Goru u EU koja sadrži više principa od kojih se jedan odnosi na pokretanje dijaloga u cilju kompletiranja imenovanja ključnih ljudi u pravosuđu.

Kazao je da bi potpisnici ove platforme promovisali političku stabilnost i zajedničko djelovanje. Predlog platforme biće upućen danas, a Milatović je najavio i iniciranje razgovora sa svim parlamentarnim partijama.

Tekst platforme:

i) iskazujući jasno opredjeljenje prema potrebi daljeg razvoja građanske, demokratske i ekonomski razvijene Crne Gore,

ii) poštujući evropske vrijednosti, uključujući ljudsko dostojanstvo, slobodu, ljudska prava, demokratiju, jednakost i vladavinu prava, kao vodeće postulate političkog angažmana,

iii) podržavajući odluke i postupanja koji vode do ubrzanog članstva Crne Gore u Evropsku uniju (EU), bez daljeg odlaganja,

izražavamo posvećenost zajedničkim principima budućeg institucionalnog i političkog djelovanja, koji se odnose na:

Usaglašavanje zakonodavne aktivnosti sa Ustavom Crne Gore i pravnom tekovinom EU, uz konsultovanje i učešće javnosti, tj. zainteresovanih subjekata, u procesu donošenja odluka.

Neodložno pokretanje parlamentarnog dijaloga u cilju izbora nosilaca najviših sudskih i tužilačkih funkcija.

Nastavak reformi u pravosuđu u cilju odlučne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Posvećenost sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, u cilju jačanja integriteta izbornog procesa i povjerenja u izbore.

Posvećenost održivom ekonomskom razvoju kroz sprovođenje strukturnih reformi, unapređenje savremene transportne, digitalne i zdravstveno-socijalne infrastrukture i privlačenje kredibilnih investicija, u cilju unapređenja životnog standarda građana.

Izgradnju efikasne javne uprave, kroz sprovođenje procesa depolitizacije i promociju meritokratije u upravljanju kadrovima, koja odlučno radi na procesu pridruženja Crne Gore EU.

Unapređenje ambijenta za rad civilnog sektora i medija, koje podrazumijeva slobodu izražavanja i spremnost za otvoren, transparentan i redovan dijalog sa organizacijama civilnog društva.

Posvećenost izgradnji društva jednakih šansi, koje njeguje poseban senzibilitet prema unapredjenju položaja ranjivih grupa i poštovanju ljudskih prava.

Osnaživanje Ustavnog koncepta ekološke države Crne Gore, kroz implementaciju EU Zelene agende, zaštitu prirode i životne sredine.

Kreiranje kvalitetnijeg okruženja za mlade, kroz sveobuhvatnu reformu sistema obrazovanja, uključivanje crnogorskih univerziteta u EU mreže i programe, bolju povezanost obrazovnih programa i potreba tržišta rada.

Osnaživanje kapaciteta institucija za privlačenje sredstava iz EU fondova i njihovu dalju implementaciju.

Potpunu usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i učešće u EU inicijativama koje se odnose na promociju mira i bezbjednosti na globalnom nivou.

Jačanje pozitivne i konstruktivne uloge Crne Gore u regionu, uključujući regionalnu ekonomsku integraciju kroz Zajedničko regionalno tržište (Berlinski process) i druge inkluzivne inicijative regionalne saradnje usklađene sa EU standardima.

Potpisnici platforme, na ovaj način, promovišu političku stabilnost, konsenzus oko zajedničkih vrijednosti i spremnost na udruženo djelovanje - u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

"Vrijeme da uradimo sve što je do nas"

Na pitanje novinara koliko je Crna Gora blizu EU, Milatović odgovara:

"Crna Gora je davno počela proces pregovora, izgubljene su šanse u prethodnom periodu...Danas mnogi koji su trebali da se bore protiv kriminala i korupcije su bili oni koji su bili dio organizovanog kriminala i korupcije".

Kazao je da sa potpisivanjem platforme i implementiranjem njenih stavki do kraja godine, Crna Gora bi u narednom petogodišnjem periodu mogla postati naredna članica EU.

"Ako bi se završila ključna imenovanja u pravosuđu, mogli bismo krenuti u zatvaranje poglavlja. Optimista sam da Crna Gora može da postane članica do 2028.godine".

Odgovarajući na pitanje zašto je sada odlučio da predloži platformu i da li su mu to sugerisali u SAD, te da li je njegov stav i dalje da u Vladi treba da bude koalicija Za budućnost Crne Gore, Milatović kaže da je on čovjek koji odluke donosi suvereno, u konsultaciji sa savjetnicima.

"Konačno je vrijeme da uradimo sve što je do nas, i ja kao predsjednik imam obavezu da u domen javnosti stavljam teme koje interesuju građane".

Milatović ističe da je ova platforma mnogo veća od svake vlade.

"Ovo je magistrala za više vlada i magistrala oko koje treba da se složimo".

Odgovarajuci na pitanje o događajima Kosovu, kazao je da je Crna Gora promoviše dijalog između Beograda i Prištine i podržava stavove EU da dođe do deeskalacije.

Bonus video: