Brajović o članstvu u NATO: Sjednica odmah po okončanju potrebnih procedura

On je kazao da je pred Skupštinom donošenje Zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO- u
11 komentar(a)
Ažurirano: 24.01.2017. 07:50h

Predsjednik Skupštine, Ivan Brajović, saopštio je da nakon što bude završena prethodno sva potrebna procedura neće ni trenutka oklijevati da zakaže sjednicu parlamenta povodom donošenja odluke o članstvu u NATO.

On je kazao da je pred Skupštinom donošenje Zakona o ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO- u.

„Ističem da neću nijednog trenutka oklijevati da kada se ispune sve prethodno potrebne procedure, odmah zakažem sjednicu Skupštine po ovom pitanju", kazao je Brajović u ponedjeljak na večeri sa novinarima povodom Dana novinara Crne Gore.

Kako je istakao, prema tom pitanju gaji posebnu emociju.

"Imajući u vidu da pripadam onim političarima koji nikada nijesu imali dilema u pogledu pravca koji Crna Gora treba da slijedi u svojoj vanjskoj politici“, naglasio je Brajović.

On je kazao da se u Crnoj Gori baštini značajna i duga tradiciju crnogorskog novinarstva, obilježena prvim štamparskim slogom u listu "Crnogorac", 23. januara 1871. godine.

„Uskoro će se navršiti vijek i po kako zaljubljenici u stvarnost i poklonici istine, poput vas, neumorno ispisuju stranice o burnim vremenima i događajima, slavnim ličnostima i sudbinama tzv. "malih ljudi", gradeći veličanstveni novinarski mozaik stradanja i uzdizanja Crne Gore kroz istoriju“, rekao je Brajović.

Kako je istakao, i danas su svi na iskušenju, posebno kreatori javne riječi.

„Smatram da novinari imaju izuzetno značajnu ulogu i da treba da doprinose sigurnosti i stabilnosti društva, da u njegove temelje svakodnevno ugrađuju osnovne principe novinarstva: objektivnost, istinitost i nezavisnost, unaprjeđujući standarde svoje profesije i šireći prostore medijske slobode“, kazao je Brajović.

On je poručio da je Skupština obavezna da afirmiše medijske slobode i snažno doprinese očuvanju ambijenta za objektivno informisanje i nesmetan i siguran rad novinara, što je jedan od bitnih preduslova za napredak cjelokupnog društva.

Brajović je naveo da je transparentnost Skupštine prepoznata u pojednim međunarodnim istraživanjima.

„Doprinos toj ocjeni pružićemo i u narednom periodu podizanjem postojećeg stepena otvorenosti i transparentnosti na viši nivo, ne samo obogaćivanjem programa “Otvoreni parlament”, već i proširivanjem saradnje sa svim segmentima javnosti", poručio je Brajović.

On je saopštio da će skupštinska veb prezentacija koja se svakodnevno ažurira, biti redizajnirana i modernizovana u skladu sa potrebama korisnika, posebno kad je riječ o preglednosti zakona i drugih akata.

Kako je podsjetio, prošla godine je bila izborna i Skupština s razlogom nije radila u punom kapacitetu, što znači da će tekuća biti zahtjevnija.

„Zato očekujem da će i skupštinski izvještači sigurno imati više posla. U svakom slučaju, težište parlamentarnih aktivnosti neminovno će biti vezano za donošenje zakona, koji su, treba li podsjećati, temelj pravedne, sigurne i stabilne države, koju gradimo i putokaz ka modernoj društvenoj zajednici najviših demokratskih standarda“, naveo je Brajović.

On je najavio brojne međunarodne aktivnosti.

„Izabrali smo članove stalnih delegacija Skupštine Crne Gore u parlamentarnim skupštinama Savjeta Evrope, NATO i OEBS, kao i Interparlamentarnoj uniji“, precizirao je Brajović.

Dodao je da će se raditi na afirmaciji uloge poslanika, kao i definisanju mehanizama čiji je cilj unaprjeđenje parlamentarnog rada i stvaranje organizacionih i drugih preduslova za jačanje nadzorne uloge Skupštine.

"Osnaživanje administrativnih kapaciteta i razvoj ljudskih resursa će se nastaviti", poručio je Brajović.

Prema njegpvim rijčima, snažna zakonodavna aktivnost sasvim izvjesno dodatno će pokrenuti procese čiji je cilj unaprjeđenje rada Službe Skupštine u postojećim segmentima, ali i kreiranje novih vidova podrške kako bi se stvorili preduslovi da poslanici imaju snažniju i kvalitetniju stručnu potporu.

"Saradnja sa medijima predstavlja dragocjenu vezu parlamenta i javnosti i nadam se da ćemo ubuduće te veze jačati i produbljivati, uz poštovanje potreba građana. Napominjem, Skupština će kao i do sada, u granicama prostornih i tehničkih mogućnosti, stvarati uslove za rad skupštinskih izvještača", naglasio je Brajović.

Galerija