Hapšenja zbog imovine DKP-a

Raičević uhapšen jer je dozvolio prodaju imovine DKP u stečaju, iako je bilo najavljeno da će biti podnijet plan reorganizacije...
177 pregleda 32 komentar(a)
Miloš Stojanović, Foto: Filip Roganović
Miloš Stojanović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 01.04.2016. 05:22h

Stečajni upravnik bivšeg Duvanskog kombinata Podgorica Veselin Raičević i nekadašnji direktor Zetagradnje Miloš Stojanović uhapšeni su juče u istrazi Specijalnog tužilaštva o kupoprodaji nešto više od 13 miliona vrijedne imovine DKP-a u stečaju.

Sagovornik "Vijesti" blizak istrazi kazao je da je Raičević uhapšen jer je 2010. godinje navodno dozvolio prodaju imovine DKP-a u stečaju, iako je bilo najavljeno da će biti podnijet plan reorganizacije tog preduzeća, koji bi vodio programiranom stečaju.

Navodno, to nije smio da uradi jer je tadašnji Zakon o insolventnosti privrednih društava imao imperativnu normu - da se imovina preduzeća u stečaju ne može prodati, ako je najavljen plan reorganizacije.

Slučajem rukovodi specijalna tužiteljka Stojanka Radović koja je predmet formirala na osnovu prijave inspektora Odsjeka za borbu protiv privrednog kriminala. Odredila im je pritvor do 72 sata.

Branilac Raičevića, advokat Zoran Kuzmanović saopštio je “Vijestima” da je njegov klijent saopštio tužiteljki “da je sve radio po Zakonu”.

Stojanović - bivši direktor Zetagradnje ispitivan je o ponudi koju je ta kompanija dala za kupovinu imovine DKP, a koja je navodno odstupala od uslova iz javnog poziva, kao i zašto je kompanija dio novca DKP-u uplatila prije vremena.

"Neshvatljivo je da neko može da odgovara zbog davanja ponude, koja je drugačija od one koju daje prodavac. Ovo stoga što je pravo svakog kupca da ponudi ono što njemu odgovara, a da je stvar prodavca hoće li je to prihvatiti”, kazao je Stojanovićev branilac, advokat Velibor Marković.

Rekao je da je Zetagradnja mogla dati i nižu ponudu, ali da u tome nema njihove odgovornosti.

"Po takvoj logici, trebalo bi voditi krivične postupke protiv svakog ko ne prihvati ponudu prodavca ili da banalizujem - protiv svakoga ko hoće da se cjenka. Pri tome su policija i tužilaštvo prikrili ili nisu u posjedu sporazuma, zaključaka i drugih akata o prodaji DKP-a u kojima je kao pregovarač učestvovla država, odnosno Vlada”.

Marković je kazao da je Zetagradnja DKP-u ponudila dvije varijante uslova.

"U prvoj varijanti ponudili su da odmah plate kupoprajnu cijenu koja je u stečajnom postupku određena u iznosu od 13,2 miliona eura, pod uslovom da im nekretnine odmah budu predate. Druga varijanta bila je da kupoprodajnu cijenu plate u ratama, pri čemu su avansno odmah uplatili pet miliona eura”, rekao je.

Pojasnio je da je sporazumom zaključenim između Vlade, DKP-a, Glavnog grada i Zetagradnje previđeno da zgrade bivšeg Duvanskog kombinata sruši to preduzeće ili da to o svom trošku učini kupac.

"Predviđeno je da, ako kupac bude rušio zgrade, kupoprodajna cijena bude smanjena za troškove rušenja, koji su iznosili oko 700.000 eura i tu ne može ništa biti sporno. Osim toga, kupac je na zahtjev države prije vremena platio dio cijene u iznosu od 700.000 eura, radi rješavanja socijalnog programa bivših radnika DKP-a. Zamislite, mom klijentu je stavljeno na teret i to plaćanje prije vremena, uz obrazloženje da je na taj način odstupljeno od javnog poziva, što predstavlja apsurd”, kazao je Marković.

Tvrdi da DKP nije Zetagrdanji predao nekretnine ni po isteku roka od 22 mjeseca, po zaključenju ugovora.

“Kupac je tada iz dobre namjere omogućio još godinu dana grejs perioda prije predaje, bez ikakve kamate na do tada plaćena sredstva, koja inače potiču iz kredita. U ovom poslu 'Zetagradnja' je oštećena i danas trpe štetu, jer mu nekrentine još nijesu predate, a kupac raspolaže primljenim sredstvima”, kazao je Marković.

Objasnio je da je cijena koju je Zetagradnja trebalo platiti smanjena zbog ugovorene kamate na do tada plaćena sredstva i ugovorene kazne od isteka roka za dobrovoljnu predaju do dana predaje nekretnina.

“Imovina im još nije predata, pa kupac i dalje trpi štetu”, kazao je.

Marković je pojasnio da su zaključenju ugovora o kupovini imovine DKP-a i zaključenju dva aneksa ugovora, prethodili brojni sastanci sa predstavnicima Vlade:

“U tom pravcu su i zaključeni sporazumi koji su sadržavali odredbe o kamati i kaznama, pa je nejasno zbog čega tužilac pokreće postupak protiv izvršnog direktora kupca koji je u potpunosti izmirio obaveze, u skladu sa ugovorima, aneksima i sporzumom koji je potpisala Vlada”.

Zbog neblagovremenog iseljenja fabrike, Zetagradnji je ugovorom omogućeno da naplaćuje penale od oko 90.000 eura mjesečno, pa je na kraju umjesto 13,2 platila 7,2 miliona eura.

Anketni odbor Skupštine, od septembra 2015. saslušavao je više bivših funkcionera, predstavnika kupaca i sindikata DKP o okolnosti prodaje te državne imovine.

Taj proces još traje.

Advokati nisu upozoreni na tajnost postupka

Advokat Marković pojasnio je da postupak u kome je njegov klijent saslušan, nije proglašen tajnim.

"Nijesmo upozoreni na tajnost postupka. Tužiteljka je mom klijentu odredila zadržavanje do 72 sata. U tom roku dužni su da ga odvedu kod istražnog sudije, u slučaju predlaganja pritvora. Pritvorski osnov je da se saslušaju saosumnjčeni, ali odbrana ne zna ni o koliko se lica radi, niti koja su to lica, a kamoli na koje okolnosti treba da ih saslušaju”, kazao je on.