Viši sud: Javni interes preči od ugleda Brana i Džigija

Vijeće bjelopoljskog Višeg suda u potpunosti saglasno sa zaključkom prvostepene presude
441 pregleda 16 komentar(a)
Brano Mićunović, Foto: Luka Zeković
Brano Mićunović, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 06.01.2015. 07:29h

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu podgoričkog Osnovnog suda, kojom je odbačena kao neosnovana tužba Lutrije Crne Gore i Džek pota protiv "Vijesti" i MANS-a, zbog navodne povrede ugleda i časti.

Potvrda presude stigla je godinu nakon što je sudija podgoričkog suda Zoran Šćepanović donio takvu odluku i naložio da Lutrija i Džek pot uplate "Vijestima" po 525 eura na ime parničnih troškova, a MANS-u po 693 eura.

Lutrija i Džek pot tužili su MANS i izdavača "Vijesti" zbog naknade nematerijalne štete, jer su, kako piše u tužbi, "združeno i tendenciozno dezinformisali javnost, nanoseći štetu tužiocima kao legitimnim i legalnim koncesionarima igara na sreću".

Privredna društva kojim upravljaju Sava Grbović i Branislav-Brano Mićunović, tužbom su tražili 5.000 eura.

U žalbi na presudu sudije Šćepanovića, njihov punomoćnik je između ostalog napisao da je “sud zanemario sve činjenice koje idu u prilog tužbe” i da se takvom odlukom “urušava pravni i poslovni ambijent Crne Gore i otvaraju velika vrata klevetanju bez granica i bez sankcija”.

Viši sud njihovu žalbu odbacio je kao neosnovanu.

U obrazloženju presude vijeća Višeg suda, kojim je predsjedavala sutkinja Milica Čukić, piše da su u potpunosti saglasni sa stavom i zaključkom prvostepene presude, koji “nalazi da opšti interes javne debate povodom predloženih rješenja zakona, ima veći značaj od legitimnog cilja zaštite ugleda drugih”.

Dodaje se da su novinski tekstovi, “iako u pojedinim djelovima sadrže i kritičku dimenziju”, imali za cilj da pokrenu raspravu o aktuelnim pitanjima, predloženim rješenjima Zakona o igrama na sreću i uključivanjem šireg auditorijuma.

“Ovaj sud prihvata date razloge prvostepene presude, cijeneći da je tužocima kao najadekvatniji oblik otklanjanja štete, ukoliko se radilo o neistinitim informacijama, pružena mogućnost izjašnjavanja u vidu demanta”, piše u obrazloženju.

U obrazloženju piše i da “ne stoje navodi žalbe tužilaca po osnovu bitnih povreda parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava”.

Bonus video: