Daniela Gašparikova

Daniela Gašparikova

Autorka je stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori

Broj članaka: 1