Devi Sridhar

Devi Sridhar

Autorka je profesorica na Univerzitetu u Edinburgu, katedra za Globalno javno zdravlje

Broj članaka: 1