Srđan Mihaljević

Srđan Mihaljević

Autor je ekspert za telekomunikacije i konsultant za izradu regulative

Broj članaka: 8