Dr Andreas Umland

Dr Andreas Umland

Autor je analitičar Stokholmskog centra za istočnoevropske studije, Švedski institut za međunarodne poslove

Broj članaka: 3