Marko Tomaš

Marko Tomaš

Autor je pjesnik; u regionalnim medijima objavljuje i dnevničke zapise, eseje, političke i sportske komentare

Broj članaka: 14
Mržnja

Mržnja

30. Novembar 2022, 10:00 h
Dobro pazi šta želiš

Dobro pazi šta želiš

23. Avgust 2022, 10:00 h 1
Uvod u paranoju

Uvod u paranoju

5. April 2015, 14:00 h
Ljeto. Umiranje grada

Ljeto. Umiranje grada

13. Jun 2015, 09:05 h 1
Ja sam se rodio prevaren

Ja sam se rodio prevaren

7. Avgust 2015, 08:34 h 4
Zašto nisam revolucionar

Zašto nisam revolucionar

14. Septembar 2015, 07:54 h 6
Nije zabavno

Nije zabavno

24. Novembar 2015, 09:29 h 1
Kupi stav

Kupi stav

9. Januar 2016, 09:58 h
Pismo prevarenim klincima

Pismo prevarenim klincima

18. Oktobar 2016, 09:13 h 2
Glupost lako uzgoji mržnju

Glupost lako uzgoji mržnju

24. Februar 2017, 10:46 h 2
Čekaonica

Čekaonica

12. Februar 2018, 10:49 h 1
Prevareni smo

Prevareni smo

30. Decembar 2018, 10:33 h