Zoran R. Tomić

Zoran R. Tomić

Autor je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i višegodišnji gostujući profesor na FDES-u u Podgorici

Broj članaka: 13