Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs

Autor je profesor na Univerzitetu Kolumbija; predsjednik je Mreže za održivi razvoj UN; bio je savjetnik tri generalna sekretara UN

Broj članaka: 5