Jovana Marović

Jovana Marović

Autorka je izvršna direktorica NVO Politikon mreža

Broj članaka: 20
(De)motivacija?

(De)motivacija?

19. Novembar 2014, 08:49 h
Transparentnost boli

Transparentnost boli

17. Februar 2015, 08:59 h 2
Sljepilo

Sljepilo

13. Maj 2016, 07:52 h
Pojedinci i partije

Pojedinci i partije

30. Avgust 2016, 10:11 h 3
Apatija

Apatija

18. Novembar 2016, 09:15 h
Ajme

Ajme

31. Mart 2017, 07:50 h 1
Palata snova

Palata snova

5. Mart 2018, 09:06 h 2