Katarina Krol

Katarina Krol

Autorka je urednica političke redakcije Deutcshe Wellea

Broj članaka: 1