STAV

„Realni problem”

Prostor za unapređenje je toliko veliki da su i mali koraci dobra prilika, značajan skok prema nečem boljem. Možda…
1 komentar(a)
telefon, porez, Foto: Shutterstock.com
telefon, porez, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 12.02.2019. 05:47h

Naslov je citat: “… da je PU realni problem u državnim finansijama...“ Konačno su članovi savjeta DRI izašli iz svoje privilegovane pozicije “nas uspavanih u trošenju dana do penzije”, zatrpanim kojekakvim predavanjima na brojnim fakultetima i eksplicitno obavijestili crnogorsku Skupštinu da je stanje kvaliteta izvještaja Poreske uprave CG upitno. “Izvršićemo pritisak da se sistem Poreske uprave do kraja sredi.“ (naredni citat) Nalaz je sjajni rezultat rada državnih revizora u praksi, operativaca vođenih parom sjajnih gospođa čije su kompetencije neupitne i u širem okviru od ovog od EU zaboravljenog regiona. Iznađena je diplomatska, ali ne neutralna, retorika koja je svakome ko prati ovu problematiku značila paljenje svih crvenih lampica u sistemu, koji ako umiju da čuju znaju šta je saopšteno. Dodatne nezadovoljavajuće ocjene MMF-a su suvišne kićenke na već pretrpanu “novogodišnju jelku”.

Ruku na srce, DRI nije otkrila nikakvu toplu vodu. To struke računovođa i revizora, onih koji poštuju i primjenjuju struku, već diskretno dijele na/sa relevantnim adresama godinama unazad. Čak su udarne revizorske kuće zaokruživale godišnje revizorske izvještaje najvažnijih privrednih subjekata kroz  napomenu, a slijedeći saglasnost i inpute od klijenata, koja je jasno iskazivala duboku zabrinutost da je primjena poreskih zakona u CG predmet šibicarenja. Naravno, zavisno od toga kakva se unaprijed naredba postavi pred poreske inspektore prije nego krenu na teren, posebno kod velikih poreskih obveznika koji nisu politički zaštićeni, do toga da su primjena i stvarna posvećenost rada na međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja postajali sve dalji, kada biste sarađivali sa najvećom većinom poreskih inspektora u praksi. Bez namjere da se ulazi u ocjenu poslušnosti jednog broja, reklo bi se, udarnih komercijalnih revizora-rki, a sve na osnovu dogovora sa ministar(stv)om da se ne napadaju i rade zajedno da se ne mijenja ništa na bolje, ipak je svako ko baš malo prati problem nedostatka kvaliteta finansijskog izvještavanja privrede CG mogao da zaključi da je stanje unutar udarne državne institucije daleko od bilo čega bar na izgled stabilnog.  

A to sve zajedno znači sljedeće: otišavši direktor jeste unaprijedio IT sistem, ali to nije bilo ni dovoljno ni sistemski održivo. Šteta što će strukovna ostavština biti nedostatne bijela i crna lista, i toliko agresivno marketinško borenje sa sivom ekonomijom oko kojekakvog fiskalnog računa od par eura, a kako bi ministar imao dobru pohvalu pred strancima. Nova ekipa oko tek postavljenog direktora, dobrovoljno samoprepoznatog da je bez iskustva u koordinaciji kompleksnih sistema i praćenja zahtjeva za posebnim znanjima, iako je sa upitnom reputacijom iz podgoričke opštine, što ne bi trebalo da bude potpuni limit, možda bude krenula u stvarnu promjenu sistemskih postavki i unaprijeđenje sistemskih kompetencija. Kada poreznici hoće da skinu odgovornost sa sebe obično navode da je veliko ograničenje što PU nije samostalna od resornog ministarstva. To je jalovo opravdanje, pošto svako ko dobije top profesionalnu priliku treba da radi da unaprijedi svoj mandat a ne da ga otalja, kakav god da su ministar ili pomoćnik ministra sa/bez lične agende.

Svakodnevni kontakti sa kolegama-inicama, koji uz dužno poštovanje i pravilni profesionalni pristup rade sa poreskim obveznicima, suprotan bilo kojem većinom nekvalitetnom menadžeru PU, upućujući su da je raščišćavanje finansijskih kartica poreskih obveznika u toku, a to je jedan visoko naporan posao. To je dobar pristup, ali to je tek minimum, odnosno to je start da se krene prema minimumu. Ovi ljudi u svakodnevici sučeljavanja stavova sa poreskim obveznicima dokazuju da nije tačno da se ne može ništa primijeniti i da čak i uz bijednu platu ti ljudi ostvaruju dobar rezultat, koji bi bio bolji da im se dozvoli da rade sa poreskim obveznicima na način koji nije obično ukrivanje i pretjerana primjena sumnje. Jedna je činjenica bespogovorna - tekuće i ovako malo sistemsko znanje iz poznavanja kvaliteta finansijskih izvještaja pripada poznavaocima u privredi/ biznisu i za klasu u toj maloj osnovi poređenja je veće od sveukupnosti kompetencija objedinjenih državnih institucija, sa sve tobož nezavisnim regulatorima i okamenjenim esnafskim organizacijama, izuzimajući operativce DRI. A, to onda jeste dugoročni limit, koji se mora početi detaljno mijenjati. PU trebalo bi da je lider/uzor u tome; to zadugo još neće biti.

Treba biti optimističan, iako se ima malo osnova za nadu. Poreska uprava treba da izađe iz sjenke institucije za potkusirivanje sa NVO i ostalim kritičarima vladajuće političke garniture. Poreska uprava ima mandat da kao i državno tužilaštvo uđe u sferu koja joj pripada, sferu kompetentnosti i besprijekornosti u primjeni, uz najjači IT sistem u državi.  Ova institucija čak ima i IT-evce, koji su daleki od tipične crnogorske ICT razmaženosti, koji i ovako klimavi sistem održavaju na površini da sve ne zakoči, ako se prate hardverske i softverske nedovoljnosti u pozadini. Dodatno, da se iščiste fioke po PU, posebno drugostepeni organ trošenja vremana i živaca poreskih obveznika, i pokrenu bezbrojna obaranja poreskih rješenja pred upravnim organima, a nakon unaprjeđenja IT sistema, tek će se onda steći uslovi da se otpočne proces ozdravljenja PU i  obezbjeđenja stvarnog doprinosa ove značajne institucije ekonomskom razvoju CG. Tada će eventulano pronađene duple knjige prihoda udarnih inostranih strateških investitora biti jednostavno rješavane, primjenom propisa i institucionalnom bespogovornom podrškom inpektorima, uz odsustvo kojekakvog uobičajenog političkog kafanskog kuloara.

Ali, bitno je da se napravi iskorak prema sistemskoj uvezanosti i jasnim potvrđenim kompetencijama. Znate ono - počne da se primjenjuje novi zakonski tekst iz sfere poreskih ingerencija, i u svakodnevnoj komunikaciji i elektronskoj korespodenciji dobiju se sve potrebne informacije, čak i unaprijede uz povratnu kontribuciju poreskih obveznika i njihovih računovođa. Ili još snažnije u primjeni, sastavi se i podijeli sa poreskim obveznicima razumljiva metodologija primjene zakonskih normi. 

Prostor za unapređenje je toliko veliki da su i mali koraci dobra prilika, značajan skok prema nečem boljem. Možda… Ali, hvala operativcima DRI da su konačno uspjeli da ubijede članove savjeta da je vrijeme da izađu iz dopadljivosti udvaranja novinarima o tome šta se našlo u kontroli i nezamjeranja udarnim javnim administrativcima oko suštine nalaza.

Autorka je ekonomska i finansijska analitičarka