Komentari: Godina prazne priče o reformama - Vijesti.me
ODBOR JOŠ NIJE RASPRAVLJAO O PREDLOZIMA RADNIH GRUPA I POLITIČKIH PARTIJA

Godina prazne priče o reformama

Odbor za izborno zakonodavstvo danas rezimira šta su radila njegova tijela, opozicija očekuje odgovor o početku dijaloga o tehničkoj vladi