REAGOVANJE MINISTRA RATKA MITROVIĆA

Samo na osnovu zakona i razumnih principa struke

Integralno objavljujemo reagovanje Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa potpisom ministra Mitrovića na tekst Borislava Vukićevića objavljen u prošlom Artu

4928 pregleda 9 komentar(a)
Prof. dr Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Foto: Luka Zeković
Prof. dr Ratko Mitrović, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Foto: Luka Zeković

Povodom članka, objavljenog u ND Vijesti i na portalu Vijesti 7. maja 2021.godine, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje sljedeće reagovanje:

U vezi sa davanjem saglasnosti na idejno rješenje apartmanskog objekta investitora “Cijevna commerce” u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Bečići, ističemo da je to idejno rješenje urađeno prema važećem Detaljnom urbanističkom planu Bečića i da su sve smjernice i preporuke koje su u tom Planu ispoštovane.

Ovo Ministarstvo uspjelo je da, u odnosu na uslove iz Urbanističkog plana, smanji spratnost objekta i bruto građevinsku površinu za oko 3.500 m2.

Nama su svi investitori jednaki i naš je posao da u propisanom roku dajemo saglasnosti na idejna rješenja koja ispunjavaju sve zakonske uslove. Iako je i prethodni projekat bio u skladu sa Urbanističkim planom, zbog činjenice da postoje veliki problemi sa aktuelnom planskom dokumentacijom Budve i Bečića, jer su ta dokumenta dovela do pretrpanosti prostora, ugrožavanja javnog prostora, ugrožavanja komunikacija i estetike grada, insistirali smo na korekciji idejnog rješenja i značajnom umanjenju kvadrature i spratnosti. Tek kada je investitor prihvatio naš zahtjev i napravio ustupke, dali smo saglasnost na idejno rješenje.

Dodatno, napominjemo da se stečeno pravo na početak gradnje ostvaruje nakon odobrenja prijave građenja od strane službe inspekcije u Ministarstvu, a nakon podnošenja revidovanog glavnog projekta, što u predmetnom slučaju tek predstoji.

Ovakav model pregovaranja s investitorima, u kojem je smanjena kvadratura objekta, smatramo dobrim rješenjem u situaciji kada imamo važeći planski dokument, ali i evidentne probleme za koje nalazimo način da ih prevaziđemo, dok se ne donese novi prostorni plan Opštine Budva. Izrada tog prostornog plana vrlo brzo će početi.

Ovi planovi će, dakle, u najskorijoj budućnosti doživjeti promjene, čemu će MEPPU biti najozbiljnije posvećeno.

Međutim, moramo uvažiti i činjenicu da je naš ekonomski razvoj u velikoj mjeri baziran na građevinarstvu i turizmu. Sektor građevinarstva čini 6 do 7 odsto bruto društvenog proizvoda, turizam oko 11 odsto direktno, odnosno oko 25 odstio ukoliko se uzmu i prateće djelatnosti. Sve nedostatke ovog naslijeđenog ekonomskog modela osjećamo upravo sada u vrijeme pandemije. Vlada je usmjerena ka redefinisanju ekonomskog modela Crne Gore ali moramo biti svjesni da se promjena u ekonomiji ne može desiti odjednom, pa ni u srednjem roku. Za tako nešto potrebno je 3-5 godina, ukoliko dobro postavimo osnove i efikasno radimo na realizaciji novih ekonomskih projekata. U tom periodu, ekonomija mora da se postepeno prilagođava, a prostorno-planska dokumenta da prate, a donekle i predvode ove promjene. U ovakvoj ekonomskoj situaciji, po našem mišljenju, nije dobro prekinuti izgradnju, već dozvoliti njen vrlo kontrolisan razvoj. U tom smislu Ministarstvo će, u saradnji sa lokalnim samoupravama, posvećeno kontrolisati svaki objekat koji treba da dobije saglasnost i pregovaraće sa investitorima o upodobljavanju objekata onome što su mnogo humaniji i održiviji principi gradnje u Crnoj Gori. Nije isključena ni mogućnost uvođenja moratorijuma na gradnju u Opštini Budva, o čemu će odluka uskoro biti donijeta, do donošenja novog prostornog plana.

Molimo javnost da ima razumijevanja za veoma složenu situaciju u kojoj se nalazi Crna Gora. Djeluje dopadljivo govoriti o Crnoj Gori kao ekološkoj oazi, oslobađanju prostora… ali mi moramo biti i ekonomski spremni za takvu tranziciju, moramo imati radnu snagu, obrazovanje, projekte, investitore i finansijski sektor koji ide u tom pravcu. To je proces gdje paralelno mora ići smanjivanje postojećih ekonomskih aktivnosti i rast novih kako bi naši građani ekonomski preživjeli ovu veliku promjenu modela razvoja. Ono što je najbitnije jeste da ni jedna saglasnost Ministarstva neće biti data pod političkim ili finansijskim uticajem, već na osnovu zakona, razumnih principa struke, sagledavanja složenosti ukupne društvene situacije, kao i dugoročnih strateških usmjerenja Vlade Crne Gore.

***

U medijima je bilo riječi i o našem odobrenju sanacije i rekonstrukcije zgrade Tehničkih fakulteta u Podgorici. Treba istaći da se Univerzitet od samog početka konsultovao s arh. Pavlom Popovićem, jednim od autora ovog, najvišim nagradama ovjenčanog projekta. Autor je i u stručnoj komunikaciji sa glavnim državnim arhitektom, Mirkom Žižićem, pregledao projektnu dokumentaciju i eliminisani su svi djelovi koji bi i na minimalan način ugrozili autentičan izgled objekta. Odustalo se od ukrovljavanja dva velika spoljna amfiteatra na krovu objekta, a uklonjena je i prilično nezgrapna konstrukcija iznad stepenastog krova centralnog amfiteatra. Ovim intervencijama Univerzitet je planirao da riješi stalno prisutan problem sa vlagom, međutim projektant je usmjeren na alternativno rješenje upotrebom savremenih hidroizolacionih materijala, čime će se sačuvati stepenasta forma postojeće krovne konstrukcije.

Projekat rekonstrukcije je urađen prema izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i našim zajedničkim angažovanjem redukovan je u svim spornim djelovima. Time je praktično sveden na projekat adaptacije kojom bi se svi dotrajali i nefunkcionalni elementi unutar i izvan objekta adekvatno sanirali ili zamijenili. Na taj način bi konačno bili obezbijeđeni kvalitetni radni uslovi u objektu Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Ministar prof. dr Ratko Mitrović, Podgorica, 10.05.2021.