Nagradna igra

Godinu dana na naš račun

Za samo minimum kupljene 3 limenke Nikšićkog piva od 0.5l igraj i osvoji

19563 pregleda 0 komentar(a)
Foto: HDL Laković
Foto: HDL Laković

Našim potrošačima poklanjamo "Godinu dana na naš račun"!!!

Učestvovanjem u nagradnoj igri u Hard diskont Laković marketima od 15. 04. 2021. do 15.10. 2021., kupovinim 3 ili više limenki Nikšićko Pivo i slanjem SMS-a sa sa textom "Nikšićko Pivo" i brojem fiskalnog računa na broj 067 422 422, Hard diskont Laković i Nikšićko Pivo Vam poklanjaju:

30 x 1000 eura, vaučer za trgovinu u HDL objektima (vaučer se može potrošiti u periodu od godinu dana)

60 x 50 eura, vaučer za trgovinu u HDL objektima.

SREĆNO!!!

HARD DISCOUNT LAKOVIĆ.

ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE Hard diskont Laković

„Godinu dana na naš račun”

Član 1. Priređivač

Hard diskont Laković, DOO Podgorica 4 jula BB Podgorica (matični broj 02739500) koju zastupa Izvršni direktor Ivan Jovović, u daljem tekstu (Priređivač) priređuje nagradnu igru.

Član 2. Svrha priređivanja nagradne igre

Svrha priređivanja nagradne igre je reklamiranje proizvoda iz asortimana Priređivača pri čemu se Priređivač obavezuje da izvučenim srećnim dobitnicima podijeli nagrade, a da se od učesnika ne zahtijeva posebna uplata za učestvovanje u igri.

Član 3. Vrijeme trajanja nagradne igre

Nagradna igra traje od 15.aprila do 15.oktobra. 2021.godine.

Član 4. Teritorija

Promocija se organizuje i sprovodi na teritoriji Crne Gore u objektima „Hard diskont Laković“

Član 5. Fond nagradne igre

Nagrade su:

Glavna nagrada: Trideset (30) ) vaučera za trgovinu u objektima „Hard diskont Laković“ pojedinačne vrijednosti 1000 eura ( hiljadu eura). Ukupna vrijednost glavnih nagrada iznosi 30 000 eura (trideset hiljada eura) (PDV uključen).

Sporedna nagrada: 60 (šezdeset) vaučera za trgovinu u objektima „Hard diskont Laković“ pojedinačne vrijednosti 50 eura (pedeset eura). Ukupna vrijednost nagrade iznosi 3000 eura ( tri hiljade hiljade eura) (PDV uključen).

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 33000 eura (trideset tri hiljada eura sa PDV-om). Nagradni fond obezbijedio je „Hard diskont Laković“ DOO kao Priređivač. Vaučeri se ne mogu zamijeniti za novac.

Član 6. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri:

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi drzavljani Republike Crne Gore , osim lica zaposlenih kod Priređivača i članova njihovih najužih porodica (roditelji, djeca i bračni drugovi). Maloljetna lica nemaju pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Član 7. Postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada

Brendovi i pakovanja koja učestvuju u nagradnoj igri

Slijedeći brendovi i pakovanja učestvuju u nagradnoj igri:

Nikšićko Pivo 0,5l limenka

Kako učestvovati u nagradnoj igri

Kupovinom pakovanja sa spiska brendova i pakovanja, u količini od najmanje 3 komada limenki, koje treba da bude iskazane na fiskalnom računu, kupac stice mogućnost za učestvovanje u nagradnoj igri.

SMS sa tekstom Nikšićko Pivo i brojem fiskalnog računa na broj 067422422 učesnik u nagradnoj igri dobija povratnu poruku kojom se potvrđuje da njegov broj fiskalnog računa učestvuje u nagradnoj igri. Učesnik u igri čuva fiskalni račun kao dokaz da je ispunio sve uslove da učestvuje u igri, da se na računu nalazi kupljena količina naznačenih proizvoda iz člana 7, u količini ne manjoj od 3 komada limenki. SMS koji učesnik pošalje na broj 067422422 će biti tarifiran po standardnoj cijeni SMS-a u paketu koji učesnik ima.

Javno izvlačenje

Javno izvlačenja nagrada biće obavljano mjesečno u Podgorici u naznačenim terminima ( 20. maja, 22. juna, 22.jula, 19.avgusta, 21.septembra i 21. oktobra), gdje će svakog mjeseca biti izvučeno 5 (pet) dobitnika glavne nagrade i 10 (deset) dobitnika sporedne nagrade), u objektu Hard diskont Laković u 12 h, a rezultati će biti objavljeni na web stranici i Instagram stranici Priređivača kao i u dnevnim novinama Vijesti. Izvlačenje nagrada će biti obav- ljeno putem softvera.

Član 8. Ispravnost pošiljki

Priređivač neće dodijeliti nagrade učesnicima koji pošalju nepotpune prijave ili ukoliko učesnici odbiju da ispune neku drugu od obaveza predviđenih ovim Pravilima.

Član 9. Način objave dobitnika nagrada

Imena dobitnika nagrada putem izvlačenja biće objavljena maximalno deset dana poslije svakog izvlačenja na web stranici i Instagram stranici Priredjivača kao i u dnevnim novinama Vijesti.

Organizator će u roku od 15 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Upravi za igre na sreću Crne Gore, izveštaj o rezultatima nagradne igre.

Član 10. Preuzimanje nagrada

Dobitnici svih nagrada biće telefonski obaviješteni o načinu preuzimanja nagrada.

Glavne nagrada će biti predata dobitniku nakasnije u roku od 20 dana od dana izvlačenja i dobitnik je mora preuzeti najkasnije u roku od 10 dana od obaviještenja, koje će se desiti najkasnije u periodu od 10 dana poslije izvlačenja. Ime korisnika nagrade dobitnik mora dostaviti organizatoru najkasnije 10 dana od dobijanja nagrade, a to mogu biti sam dobitnik, članovi porodice ili prijatelji dobitnika. Glavna nagrada će moći da se iskoristi u periodu od godinu dana od preuzimanja nagrade, kroz mogućnost više kupovina a do maximalne vrijednosti 1000 eura u total iznosu.

Sporedana nagrada ce biti predata dobitniku nakasnije u roku od 20 dana od dana izvlačenja i dobitnik je mora preuzeti najkasnije u roku od 10 dana od obaviještenja, koje će se desiti najkasnije u periodu od 10 dana poslije izvlačenja. Imena korisnika nagrade dobitnik mora dostaviti organizatoru najkasnije 10 dana od dobijanja nagrade, a to mogu biti sam dobitnik, članovi porodice ili prijatelji dobitnika. Sporedna nagrada će se morati iskoristiti pri jednoj kupovini u total iznosu.

Ukoliko dobitnici nagrada propuste da preuzmu nagradu u roku od 20 dana od dana završetka nagradne igre, gube pravo na nagradu.

Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila, ili koji su prevarom ili na bilo koji drugi nedozvoljen način ili način koji se protivi duhu svrhe Nagradne igre, došli u posjed dobitnih računa sa kojim mogu učestvovati.

Učesnici u Nagradnoj igri prihvataju pravo Organizatora da u svrhu promocije mogu koristiti sledeće lične podatke dobitnika: ime i prezime, sliku kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja, o čemu će prilikom uručenja nagrade potpisati odgovarajuću izjavu.

Prije predaje nagrade, od dobitnika će biti zatraženo da potpiše Izjavu od ispunjavanju uslova za učešće u Nagradnoj igri, o oslobadjanju Organizatora od odgovornosti u eventualnim sporovima oko vlasništva nad nagradama kao i Saglasnost za korišćenje ličnih podataka dobitnika u svrhu promocije.

Član 11. Prekid Promocije

Promocija može biti prekinuta u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost Priređivača da sprovede Nagradnu igru iz razloga nezavisnog od njegove volje. Priređivač će obavijestiti potrošače o eventualnom prekidu Promocije, razlogu prekida i datumu prekida.

Član 12. Nadležni sud

Eventualni sporovi koji nastanu tokom i nakon nagradne igre rješavaju se sporazumno, a ako to ne bude moguće nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 13. Objavljivanje Pravila nagradnog igre

Pravila nagradne igre će biti objavljena na web site-u Priredjivača i u dnevnim novinama Vijesti prije početka nagradne igre a nakon dobijanja odobrenja Uprave za igre na sreću , Ministarstva Finansija Crne Gore.

Član 14. Obavezujuća pravila

Pravila nagradne igre obavezujuća su za sve učesnike. Sva zainteresovana lica mogu dobiti kopiju Pravila nagradne igre u prostorijama Priređivača, na gore navedenoj adresi.

Regularnost samog izvlačenja pratiti će tročlana komisija u sastavu:

1)Milorad Glusac

2)Popovac Vladimir

3)Saša Dubak

Ispravnost prijave za nagradnu igru, koja je izvučena, utvrđivaće komisija na licu mjesta.

Potvrda kojom dobitnik potvrđuje vjerodostojnost sebe kao dobitnika jeste broj fiskalnog računa koji se poklapa sa brojem fiskalnog računa koji je izvučen putem softvera. Racun mora da sadrzi kupljenu minimalnu kolicinu proizvoda iz clana 7 ovog Pravilnika u kolicini ne manjoj od 3 komada limenki. Takodje dobitnik mora da potvrdi da je vlasnik ili ovlasceno lice broja sa kojeg je poslat SMS u cilju učestvovanja u nagradnoj igri. U toku izvalačenja glavne nagrade biće izvučeni i rezervni dobitnici koji će steći pravo na nagradu ukoliko se kod prvoizvučenog dobitnika i njegove prijave utvrde nepravilnosti i bude diskvalifikovan kao dobitnik glavne nagrade ili sporedne nagrade. Ukoliko je prijava u svemu prema pravilima nagradne igre, izvučeno lice smatraće se dobitnikom nagrade.

Član 15. Isljučenje odgovornosti

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrijednošću i kvalitetom nagrada dobitnici će uputiti dobavljačima nagrada.

Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Član 16. Nepodijeljene nagrade

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 eura, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Preporučujemo za Vas