Snimanje na magnetnoj rezonanci i skeneru u analgosedaciji

Radiološka dijagnostika u Poliklinici Konzilijum

24569 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

U Poliklinici Konzilijum radiologija je razvijena po najvišim standardima, kako medicinskim tako i tehnološkim. Pacijentima je dostupno snimanje na savremenim aparatima, uz mogućnost, ne samo standardnih pregleda, već i naprednih vrsta pregleda na MR i CT. (MR srca, MSCT koronarografija, MSCT angiografija, MSCT kolonografija, spektroskopija).

Potreba za anesteziologom kod pacijenata koji dodju na radiološki pregled javlja se onda kada dodju uznemireni ili zabrinuti, često sa strahom od zatvorenog i ograničenog prostora. Ono što dodatno nekada povećava uznemirenost pacijenta, jeste situacija kada je pacijent usled svoje osnovne bolesti često u bolnom sindromu, pa postoji mogućnost da se pregled teško izdrži do kraja.

Takodje, često je prisutan i strah od samog rezultata snimanja tj postavljene dijagnoze, što je prirodno i očekivano.

U tim situacijama anesteziolog je tu, da strpljivo i detaljno, uz posebnu dozu empatije objasni pacijentu proceduru koja slijedi. Ponekad i na licu mjesta pacijent dobije ljekove koji će mu otkloniti zabrinutost i strah vezano za snimanja.

Druga situacija, koja zahtijeva neodložno prisustvo anesteziologa jeste dijagnostičko snimanje djece i odraslih sa posebnim potrebama. Ove grupe pacijenata često nisu u mogućnosti da saradjuju sa ljekarom dijagnostičarom u toku pregleda, što je neophodno da bi se pregled adekvatno obavio. Iz tog razloga anesteziolog mora biti prisutan da sedira ove pacijente, u mnogim slučajevima i da sve vrijeme bude sa pacijentom u kabinetu za snimanje, kada uslovi to dozvoljavaju.

Način na koji funkcioniše analgosedacija prilikom pregleda:

Prvo pacijentu mora da se plasira venska linija, a onda aplikuju ljekovi, anestetici, kojima se postiže umirivanje pacijenta, odsustvo zabrinutosti i anksioznosti, kao i anterogradna amnezija tj gubitak sjećanja za proceduru koja slijedi.

Uspavljivanje pacijenta ne mora biti apsolutno, to može biti plitki nivo sedacije gdje je pacijent potpuno svjestan, samo što je smiren i saradljiv. Ili može biti dublji nivo sedacije, sve do uspavljivanja, kada se pacijent uvodi u stanje najsličnije prirodnom snu, kada spava dok traje procedura uz naravno spontano disanje i očuvanje svih vitalnih funkcija.

Rizici za ove procedure minimalni, skoro da ih nema. Svaki dobar anesteziolog će se prije procedure dobro upoznati sa zdravstvenim stanjem pacijenta i procijeniti šta od ljekova i u kojoj dozi može da se da pacijentu, da bi sve proteklo bezbjedno.

Ono što je najbitnije jeste da analgosedacija tokom pregleda na MR i CT ne umanjuje kvalitet snimka, naprotiv služi da ga poboljša, jer je pacijent potpuno miran i saradljiv, što je radiolozima izuzetno značajno da bi proces pregleda proteklao uredno.

U Poliklinici Konzilijum ordinira dr Svetlana Đuranović, specijalista anesteziolog.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici kao dobitnik diplome Luča, osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata.

Specijalizaciju iz oblasti anestezije sa intezivnom terapijom i reanimatologijom takodje na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2021god.

Za sve dodatne informacije pozovite na: 020/650-660; 067/650-670;

Poliklinika Konzilijum, Skadarska br 2, Podgorica

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum