Poslanik Janović udario na ministra Janovića

Bivši ministar sporta odbio je 2017. da u nacrt Zakona o sportu unese predloge COK-a o antidopingu, a sada traži da se izmijeni upravo ono na šta je bio upozoren prije četiri godine

53182 pregleda 60 reakcija 60 komentar(a)
Foto: djuric zoran
Foto: djuric zoran

Problem zbog kojeg je crnogorskim sportistima prijetila kazna neigranja pod svojom zastavom nastao je 2017. godine kada je tadašnje Ministarstvo sporta Nikole Janovića pripremilo nacrt Zakona o sportu u kojem je dio o antidopingu bio u suprotnosti sa međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Iako su ga tokom javne rasprave na problematične članove zakona i pismeno upozorili Crnogorski olimpijski komitet, Udruženje sportske medicine i više sportskih radnika, Janović je odbio sve te primjedbe, navodeći da je dobro rješenje njegovog Ministarstva. Zakon sa spornim članovima usvojen je u junu 2018. godine.

Nakon što je nedavno objavljeno da Svjetska antidoping agencija (WADA) prijeti kaznom crnogorskim sportistima zbog spornog Zakona o sportu, Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta je to pronašlo kao razlog za smjenu direktora Uprave za sport Vasilija Laloševića koji je na toj funkciji bio od kraja decembra prošle godine. Lalošević je odgovorio da je na ovaj problem, koji postoji od usvajanja u 2018. godini, više puta upozoravao nadležno Ministarstvo.

Janović je sada sa grupom poslanika DPS-a Skupštini predao predlog izmjena Zakona o sportu, tražeći da se izmjeni upravo ono na šta je bio upozoren prije četiri godine i što je tada odbio da uradi.

U oktobru 2017. godine Crnogorski olimpijski komitet u javnoj raspravi na nacrt zakona poslao je Ministarstvu više primjedbi, među kojima je i da je potrebno izmjeniti sve članove nacrta o antidopingu jer su u suprotnosti sa međunarodnim standardima.

Najspornija stavka je da se u Komisiji za antidoping nalazi predstavnik Ministarstva, kao i da dio nadležnosti ima Zavod za sportsku medicinu, koji i dalje nije formiran iako je morao biti uspostavljen do jula 2020. godine. Prema međunarodnim pravilima, ova komisija mora biti nezavisna od države i u njoj ne smije biti predstavnika Vlade, niti njenih uprava.

”Antidopingu je potrebno posvetiti dužnu pažnju, a tijelo koje bi se njime bavilo potrebno je učiniti apsolutno nezavisnim. Ova izuzetno važna i delikatna oblast ne može biti regulisana i postavljena kako je predviđeno članovima 112, 113, 114. i 115. Nacrta zakona.To iz razloga što nije u pitanju liječenje sportista, već se kod dopinga radi o prevari”, naveli su iz COK-a u dopisu Ministru Janoviću u oktobru 2017. godine.

Janovićevo Ministarstvo je u decembru 2017. objavila konačni nacrt i izvještaj sa javne rasprave u kojem odbija predlog COK-a da se izmijene članovi koji se odnose na antidoping.

”U Međunarodnoj konvenciji za borbu protiv dopinga u sportu nije precizirano koje tijelo mora biti zaduženo za antidoping, dok je navedeno da država mora obezbijediti sredstva za njegov rad. U Nacrtu je predloženo da Zavod za sportsku medicinu dio nadležnosti ima u oblasti utvrđivanja zdravstvene sposobnosti a dio nadležnosti da se odnosi na antidoping imajući u vidu da je riječ o zabranjenim susptancama u oblasti sporta. Navedene dvije nadležnosti imaju zajedničkih elemenata zbog čega je predloženo navedeno zakonsko rješenje. Dosadašnja Komisija za borbu protiv dopinga u sportu nije obavljala svoju funkciju na adekvatan način imajući u vidu da prema važećem Zakonu o sportu istu nije moguće finansirati”, navelo je Ministarstvo u odgovoru COK-u.

Poslanik Janović sada predlaže izmjene sopstvenog zakona u kojem traži da se unesu odredbe da je komisija za antidoping nezavisna u svom radu i da u njoj nema članova državne uprave - upravo ono što je ranije odbijao.

Udruženje sportske medicine 2017. godine takođe je poslalo primjedbe na nacrt zakona, uz upozorenje da su predviđene odredbe suprotne međunarodnim pravilima tražeći da se vrate rješenja o radu antidoping komisije iz dotadašnjeg zakona, uz poboljšanje njenog rada.

”Antidoping regulativa, kako u zemljama regiona tako i Evrope i svijeta, ne prepoznaje zakonsko rješenje koje je u Nacrtu predloženo”, naveli su iz ovog Udruženja.

Zamjerke na predložena rješenja o antidpongu između ostalih imao je tada i dugogodišnji sportski radnik i bivši direktor Uprave za sport Dragan Drobnjak, i tražio da se oni promijene.

Tadašnje Janovićevo ministarvo je odbilo i predloge Udruženja i Drobnjaka, pozivajući se na isto obrazloženje dato na primjedbe COK-a.

Begović: WADA prihvatila izmjene i dopune Zakona o sportu

Svjetska antidoping agencija (WADA) pozitivno je ocijenila i prihvatila izmjene i dopune Zakona o sportu, saopštila je Uprava za sport i mlade.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović je rekao da je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, na kojima je radio u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta.

”Kako se rad na pravnom-političkom uređenju oblasti antidopinga i usaglašavanju sa međunarodno obavezujućim standardima odvijao svakodnevno, nisam želio da se oglašavam na nestručne i nesuvisle komentare. Takođe, bilo je više pokušaja opstrukcije sa ciljem da se onemogući da zajedno sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, riješimo ovaj problem u korist crnogorskog sporta i države Crne Gore”, naveo je Begović i dodao:

”Tako je i sami predlog amandmana jedne partije opozicije išao u pravcu daljeg usložnjavanja ionako nezavidne pozicije crnogorskog sporta. Dakle, ovdje smo jedino zbog dugogodišnje politizacije sporta, lošeg Zakona o sportu usvojenog 2018. godine, nedomaćinskog ponašanja u nadležnom organu državne uprave za oblast sporta i okoštalosti jednog dijela sistema sporta”.

”U narednom periodu, fokus će biti na potpunom oslobađanju sistema sporta od političkog uticaja, jer je vrijeme da se okrenemo primjeni najviših evropskih standarda, rukovodeći se demokratskim principima, vladavini prava, odgovornosti i javnosti u radu”, poručio je Begović.